« Úvod | Všechno není zapomenut... »

Edit Piaf - texty písní


Non,Je ne regrette rien
Ne! Vůbec ničeho!
Ne! Nelituji ničeho!
To dobré
co mi udělali
I to zlé,
Všechno mi je jedno!

Ne! Vůbec ničeho!
Ne! Ničeho nelituji!

Je zaplaceno, zameteno, zapomenuto
Kašlu na minulost
Svými vzpomínkami
Jsem podpálila oheň
Moje bolesti, moje potěšení
Už je víc nepotřebuji
Zametla jsem s láskami
S jejich tremoly
Zametla jsem navždy
Začínám od nuly

Ne! Vůbec ničeho!
Ne! Nelituji ničeho!
To dobré
co mi udělali
I to zlé,
Všechno mi je jedno!

Ne! Vůbec ničeho!
Ne! Nelituji ničeho!
Protože můj život
Protože mé radosti
Dnešním dnem
Znovu začínají s Tebou

Mon Dieu!
Bože Můj! Bože Můj! Bože Můj !

Nech ho se mnou
o trochu déle
Mou lásku
jeden den, dva dny, osm dní
Nech ho se mnou
o chvíli dýl
Kvůli mě

Čas ke zbožňování
a čas ke slovům
Čas k vytvoření
vzpomínek
Bože Můj ! Oh ano… můj Bože!
Nech ho se mnou
zaplň trochu
Můj život

Bože Můj!Bože Můj!Bože Můj!
Nech ho se mnou
o trochu déle
Mou lásku
Šest měsíců, tři měsíce, dva měsíce
Nech ho se mnou
alespoň
na měsíc

Čas začít
Nebo skončit
Čas k osvícení
Nebo k trápení
Bože Můj! Bože Můj! Bože Můj!
i když se mýlím
Nech ho se mnou
Na chívli
i když se mýlím
Nech ho se mnou
Napořád…

Padam...padam
Ten vzduch, který mě zachvacuje dnem i nocí
Ten vzduch se nenarodil dnes.
Pochází z takové dálky jako já,
Vlečený sto tisíci hudebníky.
Jednou mě ten vzduch přivede k šílenství.
Stokrát jsem chtěl říct: "Proč?"
Ale on mě vzal řeč.
Vždycky mluví přede mnou
A jeho hlas překrývá můj hlas.

Padam ... Padam ... Padam ...
Běhá za mnou.
Padam ... Padam ... Padam ...
Udělal jsem to "Pamatuj si ..."
Padam ... Padam ... Padam ...
Jedná se o melodii, která mi ukazuje prstem
A já ji táhnu za sebou jako podivnou chybu
Ten vzduch ví všechno nazpaměť.

Řekl: "Pamatuj si tvé lásky.
Měj je na paměti, protože je řada na tobě.
Neexistuje žádný důvod, proč bys neplakala
Díky vzpomínkám na ty paže ... "
A já si pamatuji na ty, co zůstali.
Dvacet let bubnovali.
Vidím je bojovat mezi gesty,
Všechny komedie lásky
Ve vzduchu, který jde navždy.

Padam ... Padam ... Padam ...
"Miluji tě" z čtrnáctého července
Padam ... Padam ... Padam ...
"Stále", možné koupit se slevou,
Padam ... Padam ... Padam ...
"Když chceš", tady je paket
A to vše na podzim, hned za rohem na ulici
Ve vzduchu, který jsem poznala.

Poslechněte ten ryk, který je pro mě
Jako by celá moje minulosti defilovala
Je třeba nechat smutek na později.
Jsem jen zápis na vzduchu, který bije ...
Který bije jako srdce ze dřeva ...

Milord
Poběžte, Vašnosto,
ke stolu sedněte,
venku je lezavo,
tady mám příjemně.
Jak doma, Vašnosto
Věci si složte tak:
Duši mně do srdce
A kabát na věšák
Já vás znám, Vašnosto,
a lépe, než vy mě
tu holku z přístavu
co klečí ve stíně...

Včera, když poprvé
Jste prošel kolem nás
bez pýchy byl váš hlas
Ach! Vy jste byl nebe:
Váš šátek z hedvábí
z ramenou vlající
Hold vám a herectví
to krále pobaví!
Kráčel jste vítězně
za ruku se slečnou
Probůh!... A dřív pěknou!
A prázdno je ve mně...

Poběžte, Vašnosto,
ke stolu sedněte,
venku je lezavo,
tady mám příjemně.
Jak doma, Vašnosto
Věci si složte tak:
Duši mně do srdce
A kabát na věšák
Já vás znám, Vašnosto,
a lépe, než vy mě
tu holku z přístavu
co klečí ve stíně...

Stačí, když sem a tam,
plavidlo překrásné
které pak vše zhasne
dorazí do města...
A on si bral s sebou
svý oči něžnoučký
co jsou tak hloupoučký
a život sežerou
Lásku mám jen pro pláč
žití své taky tak
když celá se rozdáš
a přijde nic ti pak

Poběžte, Vašnosto,
se strachem chlapečka,
Jak doma, Vašnosto,
království nepočká:
Mám slzy, slz skvosty
a písně o lásce
písně pro Vašnosty
smolaře neštastné!
Tady jsem, Vašnosto
skryta vám doposud
Nač ten pláč, Vašnosto?
Já nelkám pro osud!

No tak, koukejte, Vašnosto!
Usmějte se na mě Vašnosto!
ale prosímvás, snažte se trochu...
ano tak, to je ono!
Pojďte, úsměv Vašnosto!
Pojďte, zpívejte Vašnosto!
La-la-la..
...
Ale ano, tančete Vašnosto!
La-la-la...Bravo Vašnosto!
La-la-la...Znova Vašnosto!... La-la-la..

L'hymne à L'amour
Modré nebe se na nás může zřítit
a zem se může i rozpadnout
nezajímá mě to, pokud mě miluješ
kašlu na celý svět
zatímco láska bude zaplavovat má rána
zatímco mé tělo se bude třást v tvých rukách
nezajímají mě starosti
Moje lásko, protože mě miluješ

šla bych až na konec světa
obarvila bych se na blond
Pokud mě o to požádáš
utrhla bych měsíc
šla bych ukrást štěstí
Jestli mě o to požádáš

Zapřela bych svou vlast
zapřela bych své přátele
pokud mě o to požádáš
můžete se mi smát
udělala bych cokoliv
jestli mě o to požádáš

Jestli tě každodennost ode mne odtrhne
Jestli zemřeš, budeš daleko ode mne

Je mi to jedno, pokud mě miluješ
neboť já zemřu také
budeme mít pro sebe celou věčnost
v modu celé nesmírnosti
v nebi už bez starostí
Má lásko věř, že pokud se milujeme
Bůh to plní těm, kteří se milují

La Foule
Vzpomínám si město na oslavu a na blouznění
Dusivého pod sluncem, a radostí
A slyším křik a smích obklopen hudbou
Který praská a skáče všude kolem mě
A ztrácím se mezi lidi, co do mě vráží
Mám závrať, jsem sklíčená, přesto zůstávám
Najednou se otočím a on jde zpátky
A dav mě hází do jeho náručí

Unést davem za námi
nás vede
Stlačený proti sobě
Jsme jedno tělo
Průtoku a bez námahy
Tlačí nás v řetězech a druhý
A nechává nás oba
Splněny, opilý a šťastný.

Poháněn davu, který spěchal
A taneční
Šílená směs
Naše ruce jsou svařovány
A někdy zvednutý
Naše dvě propletené těla létají
A na podzim i
Splněny, opilý a šťastný ...

A radost stříkající s úsměvem
Skrze mne a odráží v mém srdci
Najednou vykřikla jsem uprostřed smíchu
Když se dav přichází na pomoc v náručí ...

Unést davem za námi
nás vede
Nás od sebe
I boj a já zápas
, Ale zvuk jeho hlasu
Potlačil smích ostatních
A volám v bolesti, hněvu a vzteku
A volám ...

Poháněn davu, který spěchal
A taneční
Šílená směs
Já jsem se unést
A já jsem zaťal pěsti, nadávat, že jsem ukradl dav
Muž, kterého mi dal
A nikdy jsem našel ...

Life in pink
Růžový život

Oči, díky kterým jsem ty své klopím
Smích, který zní z jeho rtů
To je ten pravý obraz
Muže, kterému patřím

(Refrén:)
Když mě vezme do náručí
Mluví ke mně hlubokým hlasem
Vidím život růzově
Říká mi slova lásky
Slova všech těch dní
A to pro mě něco znamená
Vstoupil do mého srdce
Jako součást radosti
Jejíž důvod znám -
On je tu pro mě
A já pro něj po celý život
To mi řekl, to přísahal
Na vlastní život
Tak to vidím já
Cítím v sobě
Mé srdce, které bije

Noci lásky už skončily
To velké štěstí má ve mně své místo
Trápení a žal se zastřely
Šťastný, šťastný buď ve své smrti

Plus Bleu Que Tes Yeux
Modřejší než tvoje modré oči
Nevidím nic lepšího
Ani modré nebe
Víc blond než tvoje zlaté vlasy
Si nedokážu si představit,
Ani žlutou pšenici
Čistší, než tvůj dech tak sladký
I vítr v srpnu
Nemůže být měkčí
Silnější než má láska k tobě
Moře i zlost
Nemají přístup
Modřejší než modré oči
Nevidím nic lepšího
Ani modré z nebe.

Pokud jsi měl odejít
A opustit mě
Můj osud se změnil náhle
Zcela.
Šedší než šeď mého života
Nic nemůže být šedší
Ani deštivá obloha
Černější než tma mého srdce
Hluboká země
Nemůže být temější
Prázdnější než moje dny bez tebe
Žádné propasti bez konce se se tomu neblíží

Delší než moje trápení
I věčnost s tím by byla krátká
Šedivější než šeď mého života
Nic nemůže být šedší
Ani deštivá obloha

Je chybou domnívat se, já vím,
V následku
Co je dobré to komplikuje život
Protože dnes

Modřejší než tvoje modré oči
Nevidím nic lepšího
Ani modré nebe
Víc blond než tvoje zlaté vlasy
Nedokážu si představit,
Ani žlutá pšenice
Čistší, než tvůj dech tak sladký
I vítr v srpnu
Může být měkčí
Silnější než má láska k tobě
Moře i zlost
Nemají přístup
Modřejší než tvoje modré oči
Vidím jen sny
Které mi přinesou tvoje oči.

Heureuse
Úplně šťastná,
Šťastná navzdory všemu,
Šťastná, šťastná, šťastná ...
Musí to být !
Já to chci!
Moje láska pro nás oba ...

Šťastná , že mám
Konečně část
Nebe, lásky, radosti.
Ve tvých očích,
Ve tvém náručí,
Úplně šťastná,
Šťastná kdekoliv
Tebou!

To nejlepší a nejhorší sdílíme .
Tomu se říká milovat doopravdy,
Ale pro mě, by bylo to nejhorší
Kdybych ztratila to nejlepší,
Být vedle tebe
A plakat radostí.

Úplně šťastná,
Šťastná navzdory všemu,
Šťastná, šťastná, šťastná ...
Musí to být !
Já to chci!
Moje lásko pro nás oba ...

Šťastná zítra
Ze všeho i z ničeho,
Dokud jsi tady
Uvidíš, uvidíš ...
Úplně šťastná,
Šťastná až do konce
Pro tebe ...

The Autumn Leaves
Padajícího listí
Sedět u okna
Podzimní listí
Všechny červené a zlaté
Vidím tvé rty
V létě polibky
Opálené ruce
I slouží k držení.

Protože jste odešli
Dny se dlouho ...
A brzy budu slyšet
Staré zimní písně
Cílem Chybíš mi ze všeho nejvíc
Miláčku, Po podzimní listí začne klesat ...

To je píseň
Líbí se nám
Vy, kdo mě miloval
A já jsem miloval vás
Žili jsme tak spolu
Ten, který mě miloval
Já, kdo tě miloval

Ale život se oddělí
Ti, kteří milují
pomalu
Tiše
A moře smaže na písku
Milovníci není nejednotná.

Protože jste odešli
Dny se dlouho ...
A brzy budu slyšet
Staré zimní písně
Cílem Chybíš mi ze všeho nejvíc
Miláčku, Po podzimní listí začne klesat ...

Jezebel
Jezebel ... Jezebel ...
Ten démon, který mi spálil srdce
Ten anděl, který mi sušil slzy
Byla si to ty, Jezebel, byla si to ty.
Ty slzy probodly radost,
Jezebel, byla si to ty ... Jezebel, byla si to ty ...

Ale moje láska byla zničena.
Všechno se rozpadlo v mém životě
Zdrcené, pošlapané mé srdce,
Jezebel ... Ale pro tebe,
Bych udělal všechno na světě
Šel bych až do pekla
Kde jsi? Jezebel, kde jsi?

Vzpomínky, o kterých jsem si myslela, že vybledly
Jsou živé
Mrtvýma očima stále vibruje minulost
Ale mé srdce vybuchuje posedlostí.
Znovu začíná bít
Hluboko uvnitř mě
Líbí se mi to slovo,
Tvoje méno ...
Jezebel ... Jezebel ...

Ale láska byla zničena.
Všechno se rozpadlo v mém životě
Zdrcené, pošlapané mé srdce
Jezebel ... Ale pro tebe,
Bych udělal všechno na světě
Šel bych až do pekla
Pláču bez ustání,
Dnen a nocí
Jezebel ... Jezebel ...

L'Accordeoniste
Tam stojí krásná dívka,
tam v rohu ulice.
A má tam zákazníka;
peníze dostává.
Když její práce končí,
tak si jde po svých dál.
A neustále sní
na bálu předměstí.
Za muže muzikanta,
je legrační to chlap.
Akordeonista,
co umí javu hrát.

Tak javu poslouchá,
tančit se ostýchá,
a bojí kouknout se na zem.
Oči ji milují,
a tak hra znervózní,
suchými prsty dál hraje ten blázen.
Vstupují na ňadra
seshora, zezdola,
chce zpívat,
je to živočišné.
Celý je napnutý,
jeho dech přetnutý.
Ta hudba zní trošku divně.

Tam stojí smutná dívka,
tam v rohu ulice.
Ten akordeonista
šel vozit houfnice.
A až se vrátí z války,
tak budou mít svůj dům.
On povede svůj podnik
s tou kráskou za kasou.
Že život bude krásný,
není jen představa.
A každý večer pro ni
jí bude java hrát.

Tak javu poslouchá,
hukot jí dojímá,
a o něm zdá se jí sen…
Oči ji milují,
a tak hra znervózní,
suchými prsty dál hraje ten blázen.
Vstupují na ňadra
Seshora, zezdola,
chce brečet,
je to živočišné.
Celý je napnutý,
jeho dech přetnutý.
Ta hudba zní trošku divně.

Tam stojí dívka sama,
tam v rohu ulice.
Pláč zkazil její krásu;
muži ji nechtějí.
A ví, že i když zemře,
voják se nevrátí.
Sny všechny, buďte sbohem;
svůj život promarní.
A její nohy smutný
jsou zase v putyce.
A javu pro ni hrát
chce další umělec.

Tak javu poslouchá…
…tak slyší javu hrát…
…teď oči zavírá…
…seschlé a nervózní…
Vstupují na ňadra
seshora, zezdola,
chce křičet,
je to živočišné.
Chce na to nemyslet…
Tančí a točí se
za zvuku jeho hudby.

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se