« Úvod | Všechno není zapomenut... »

Citáty a aforismy

Cesta do pekla je dlážděna dobrými předsevzetími.
České přísloví

Staňte se čestným člověkem a můžete si být jist, že je na světě o jednoho darebáka méně.
Carlyle

Opice schválně nemluví, aby si nemusely vydělávat na živobytí
Grahame

Dva není dvakrát jedna, dva je tisíckrát jedna
Chesterton

Muž a žena, jak by si ti dva mohli rozumět, vždyť každý chce něco jiného-muž ženu a žena muže
Karinthy

Každý pracuje jak umí, a někdy mnohem hůř
Růžička

Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokoušeli dělat něco, co stojí za to.
Goethe

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.
Wilde

Tlustí lidé žijí kratší dobu, ale jedí déle.
Lec

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství
Wilde

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl.
Perské přísloví

Mezi dvěmi lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: jeden, aby ihned zapomněl, co dal a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
Seneca

Snaž se, aby všechno mělo pokud možno svůj následek, nic nechochuzuje život tak, jako když mnoho věcí začneš a nic nedovedeš do konce.
Morggenstern

Závist je stejně stará jako neschopnost
Růžička

Když není nic ve žlabu, tak se koně perou
Francouzské přísloví

Výdaji na neřest je možno uživit dvě děti. Franklin

Kdo ve svém životě poznal třeba 100 žen, možná vůbec nepoznal lásku.
Čapek

Kdo miluje, nestárne
Don Juan

Když jsi přicházel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali a ty ses smál, až jej budeš opouštět.
Indické přísloví

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti.
Arabské přísloví

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením
Demokritos

Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou
Ovidius

Láska je přání něco dávat, nikoliv dostávat. Láska je umění něco produkovat, něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.
Pittakov

Ničím nestárne člověk rychleji, než neustálou myšlenkou na to, že stárne.
Lichtenberg

Zaručený způsob, jak žena dosáhne toho, aby se dotěrný muž držel zpátky, je provdat se za něho.
Wodehouse

Láska je štěstí, které si dáváme navzájem.
Sandová

Svět hledá lidi, kteří dovedou něco udělat, ne lidi, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali.
Rowlandová

Optimista:člověk, který v pondělí při nástupu do práce říká: a pozítří už máme středu.
Růžička

Chudým jest, komu mnohé schází. Nenasytné činí chtivost chudými.
Basil Velký

Když už nemůžeme moc svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat.
Blumenthal

Před manželstvím se domníváme, že milujeme, v manželství se to teprve učíme.
Kastner
Co je výprask, ví každý dosti přesně, ale co je láska, to neví pořádně nikdo.
Heine

Nemám nic proti konfliktům – v přiměřeném počtu.
Thackeran

Milovat a být rozumný nemůže ani Bůh.
Syrus

Krása urychluje všechno o patnáct dní.

Dokud dýchám, doufám
Latinské přísloví

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky.
Wilde

Pomni člověče jak krátko jsi živ a jak dlouho budeš mrtvý.

Nikdo zlý, není šťasten.
Inemalis

Nejlepší výchovná metoda je, obstarat dítěti dobrou matku.
Mongerstern

Veliká láska se rodí z poznání osoby, nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat-leda chudě.
Leonardo da Vinci

Kdysi se říkalo každé slečně panna, dnes se říká každému zaměstnanci pracující.
Laub

Dokázal se uživit jednou rukou – nataženou.
Růžička

Mladá generace má pocit, že sní přichází lepší svět. Stará generace má pocit, že sní ten lepší svět odchází.
Karel Čapek

Svět se točí jako kolo, měj přátele, věziž koho
České přísloví

Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny.
Wilde

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.
Musset

Kdo nemiluje, nemá vědět, že je milován
Epitékos

Lidé si navzájem nerozumí, milují se v nestejných chvílích.

Jestliže se žena hněvá, polibkem to nespravíš. Zde pomohou nejméně tři polibky
Goldoni

Když chceš udělat něco víc pro své dítě, tak pro něj dělej méně.
Stršel

Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
Kavrh

Buďte opatrní! I první pomoc poskytujte jako druzí.
Janone

Nauč svůj jazyk slovům to nevím, nebo budeš přistižen při lži.
Talmund

Nikdo se nestal nesmrtelný svou leností.
Franklin

Mladý se ptá: co to je? Starý se ptá: čí to je?
České přísloví

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o svých činech, jejich velikosti a s tichou radostí vidí sebe připojena na konci té krásné řady.
Goethe

Nějaký blázen. Objel půl světa a přivezl si jenom dojmy.
Růžička

Kde člověka neznají, berou ho podle toho jak vypadá.
Francouzské přísloví

Jedna hádka s manželkou mě stojí víc energie, než pět tiskových konferencí.
De Gaulle

Jediné vítězství nad láskou je útěk.
Napoleon

Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený, a končí tím, že touží být osamocený.
Tolstoj

Láska nám bere čas. Čas lásku.
Mamier

Filozof nikdy nevěří tomu co vidí, protože je strašně zaneprázdněný úvahami o tom, co nevidí.
Le Bowier De Fontelle

Výhodou starého mládence je, že si může oblékat ponožky kterým chce koncem.
Nestory

Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že hovoří pořád jenom o sobě.
Rochefoulalo

Jen tenkrát milujeme doopravdy, milujeme-li bez příčiny.
France

Láska je slepá, protože milujeme tmu.
Tadeus Gigieru

Jen zřídkakdy se najde práce, která by se tolik podobala Sisifovým mukám, jako práce ženy v domácnosti.
Boavoirová

Jak si kdo ustele, tak si mu tam někdo snaží lehnout.
Růžička

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý, v podstatě ale má člověk s přibývajícími léty, co dělat, aby se udržel tak chytrý jako byl.
Goethe

Nejčastěji cítíme křídla, když oblékáme dobře ušité sako.
Lec

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci
Wilde

Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům.
Lecke

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel každý má tu svou za onu jedinou.
Lessing

V lásce má větší cenu to, co je dovoleno vzít než to, co se dává.
Vrtega

Láska je jako listí stromů – je víc ve vzduchu než na zemi.
Rolland

Zestárnout není umění, umění je to snést.
Goethe

Kromě člověka celé tvorstvo ví, že základním životním cílem je radovat se ze života.
Butter

Ženy přikládají větší důslednost své kráse než své inteligenci. To proto, že muži bývají mnohdy hloupí, ale nikdy slepí.

Když lidé se mnou souhlasí, vždycky mám pocit, že se mýlím.
Wilde

Ti kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale osvojují si umění dělat nesnadné věci lehce.
Schiller

Dostat místo z protekce znamená vždycky: místo koho?
Růžička

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.
Hemingway

Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý hlupák může udělat totéž.
Shaw

Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, aby je unesli….. někdy i tři
Dumas ml.

Zaslouží-li člověk pochvaly, dbejte, abyste mu ji neodepřeli.
Ruskin

Kdyby se ženy oblékali jen pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.
Achard

Lenoch je ten, kdo nepředstírá, že pracuje.
Alaisová

Člověk potřebuje dva roky, aby se naučil mluvit, a šedesát let, než se naučí mlčet.
Lion Feuehhwanger

Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.
Sheridan

Dříve se mladé dívky začervenaly, když se styděly, dnes se stydí, že se začervenají.
Angl. Pedagog

Kohoutu, který pěje předčasně, bude zakroucen krk.
Turecké přísloví

Když nefunguje – jde na nervy, když funguje – jde na nervy.
Šéf o telefonu

Vymýšlím reklamy na margarín, abych si vydělal na chleba s máslem
Francouzský básník – anonym

Nejtěžší věc je psát doporučení pro někoho, koho známe.
Hubbard


Co se týká všech, musí řešit všichni.
Durrenmatt

Co jsi zdědil po svých otcích, toho musíš dobýt, abych to skutečně měl.
Goethe

Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl obětován cíli.
Schweizer

Člověk má vždycky něho nutnějšího na práci, než se oženit.
Netzeche

Bez loučení bychom nikdy nepoznali, jak drazí jsou nám ti, kteří nás opouštějí.
Lusting

Není ošklivých žen, jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými.
Ninod De Lenolos

Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele.
Voltaire

Paměť mám skvělou, ale krátkou.
Fernondel

Oč přibýváme na břichu, o to ztrácíme na vůli.
R. Quenton

Mýt se nemusíš, ale aspoň trochu nacákej v koupelně.
Rada sourozence

V oblaku kadidla je srážka snadná.
W. Brudzinski

Neklaň se vyššímu příliš nízko, může nerozpoznat tvou tvář.
W. Brudzinski

Život plyne za falešných poplachů falešných přátel.
W. Brudzinski

Najednou je třeba se zpovídat z předcházejících zpovědí.
W. Brudzinski

Ví, že někdo zvoní, ale neví, jaký obličej nastrojit.
W. Brudzinski

Srazili ho z vrcholu směšnosti na dno váženosti.
W. Brudzinski

Jednostranné myšlení je taky specializace.
W. Brudzinski
Spánek je jediná správná situace pro neaktivnost, stav bělosti je stav, v němž by nemělo být místa pro lenost.
Fromom

Mnozí si cení věcí jen proto, že je lze těžko získat, ne proto, že stojí za získání.
Keller

Člověk zůstává mladý, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet
odlišné názory druhých.
Eschenbachová

V lásce závisí výmluvnost květů na jejich sezonní ceně.
Lec

Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli. Druhý slyší ze všeho jen – ne.
Goethe

Co si především prohlídnu, potkám-li krásnou ženu? Jejího muže.
Francis Blanche

Práce je to, co nikdo nechce dělat.
T. G. Masaryk

V umění nejeden následovník zahlazuje stopy svých předchůdců.
W. Brudzinski

Správný člověk na správném místě, ale též ve správný čas.
W. Brudzinski

Nevrhej slova do větru, nevíš kam je zanese.
W. Brudzinski

Diplomacie je umění něco dostávat a vzbuzovat dojem, že to dáváme.
Franc. přísloví

Pamatuj, že nenormální je normální mezi nenormálními.
Indické přísloví

Líná huba, holé neštěstí. Pilná často značně větší.
Italské přísloví

To prokleté na malých poměrech je, že děláme malé duše.
Ibsen

Jsou učení sadisté, kteří raději slídí po omylech, než by potvrzovali pravdu.
Marie Curiová

Kámen padá n hrnek, běda hrnku! Hrnek padá na kámen, běda hrnku! Vždycky běda hrnku.
Lion Feuchtwanger

Odkládat bez nutnosti své povinnosti znamená stávat se svým vlastním dlužníkem, a podlehnout dříve, či později mravnímu bankrotu.
Neckerová

Vychování je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.
Herbart

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec starej, byl taky jednou mladej blbec.
Werich

Narodit se je dobrodružství,
Nebezpečnější pro ženu, než pro muže.
O Henry

Když vám neštěstí kouká do oken,
Přátelé tam ani nemrknou
Německé přísloví

Komu láskou nezpůsoben žal,
Ten též blaho lásky nepoznal.
Jungmann

Potřebujete něco rychle a přesně vyřídit,
Obraťte se na člověka velmi zaměstnaného.
Kdo nemá co dělat, nemá nikdy čas.
Cavour

Veselost je druh statečnosti.
Ernest Hemingway

Věčné honění za odpočinkem strašně unavuje.
Americké přísloví

Zde odpočívá zasloužilá Teréza,
která kopla jednoho generála,
dvaapadesát plukovníků,
osmnáct majorů,
pět kapitánů,dva seržanty
a do jednoho nevybuchlého granátu.
Nápis na hrobě muly americké armády

Střez se neschopných, jsou schopni všeho.
Čínské přísloví

Lehce vedle sebe přebývají myšlenky,
Avšak tvrdě se srážejí věci.
F. Schiller
Když nevíš do kterého přístavu pluješ,
Žádný vítr ti není dobrý
Seneca

Za všechno, co je na mně dobrého,
Vděčím knize
M. Gorkij

První polovinu života nám ničí rodiče,
Druhou děti.
N. N.

Ničím nejsme před 35. rokem života,
Před 45., před 55,
Pořád musíme posouvat hranici.
Jules Renard

Nevím o žádném povolání
Kde by si muži udrželi převahu,
Snad kromě vaření a dámské mody.
Birgkenhead

Jestliže je žena v neprávu,
Pak první co musíš udělat,
Je okamžitě ji odprosit.
Pierre Fresnay

Člověka vítaj dla šaty, a vyprevaď dla rozumu.
Slovenské přísloví

Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.
Maurois

Sami se posuzujeme podle toho, co jsme schopni udělat.
Druzí nás však posuzují podle toho, co jsme už udělali.
Longfllow

Silvestrovská půlnoc je chvíle,
Kdy lidé nevědí ani dne, ani hodiny, natož roku.

Teprve muž a žena vytvářejí dohromady celého člověka
Fuerbach

V manželství je třeba se občas přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme.
Goethe

Je-li pravda právo a spravedlnost na pochodu,
Pak teprve a skutečně je štěstím žít. J. Čapek

Mládež trpí tím, že nejsou školy,
V nichž by se učila žít s lidmi a se světem.
Mickiewicz

Poněvadž nám není dopřáno dlouho žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili,
Plinius

Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečným.
Franklin

Těším se na jaro jako kluk. Na lepkavé pupence se těším, na klíčící klíčky ke krátkému pocitu štěstí. Neboť jsem rád, že jsem naživu.
Werich

Lidé nepřestávají věřit v duchy. Například v ducha pokroku.
Lec

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku a také někdy i všechny lidi na světě.
Saroyan

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují.
Aristoteles

Nejméně spokojeným partnerem v manželství je babička.
Růžička

Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které mám vnukají hlouposti.
Napoleon

Učedník, od něhož nikdy nežádáme nic takového, co vykonat nemůže, nikdy neudělá všechno, co může.
Mitl

Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho vytvářeli.
Shaw

Abychom si věřili, potřebuje, aby v nás věřil někdo druhý.
Garczynski

Nikdo se nerodí sám pro sebe, ale pro společnost.
Komenský

Dva životy má ten, kdo má přítele
Lidové přísloví

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.
Morgenstein

Hledat lidi, jež byste milovali – toť tajemství a úspěch celého života
Sova

Jsou důležitější věci než peníze, jen je nutno mít peníze, abychom je mohli koupit.
Merimér

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných
Mill

Dědeček je ten, co nikdy nevyrost. Trouba, který si nevšim, že po vypršení jeho mládí se kolem zrodilo další, další a další.
Voskovec

Člověk nemá přátele, jen jeho úspěch je má.
Napoleon (po bitvě u Waterloo)

Kdo se oženil z lásky, má dobré noci a špatné dny.
Francouzské přísloví

Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty.
Mark Twain

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu.
Humbolat

V povaze, ve způsobu života, ve stylu – ve všem je nejkrásnější prostota.
Kalinin

Vyhledávejme, co máme s ostatními společného, ne to, co nás od nich dělí.
Ruskin

Kdo pohrdá lidmi, tím musí lidé také pohrdat.
Rej

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je. Přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je.
Keller

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal to, co můžeme udělat sami.
Wilde

Perpetum mobile existuje: člověk, který veškerou svou energii spotřebuje na údržbu své vlastní osoby.
Laub

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.
Schopenhauber

Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby byl člověk počat, jakmile se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován
Platon

Slovo má lehkost větru a sílu hromu.
V. Hugo

Blahoslavený ten, který nemá co říci a neodívá tento fakt do slov.
J. Tuwina

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedošel úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý.
Leonardo Da Vinci

Kde se mnoho pije, žere, tam otvírá nemoc dveře.
Slovenské přísloví

Byt bez knih, je jako tělo bez duše.
Cicero

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká.
N. N.

Méněcenný je člověk, který nebyl v mládí zvědav.
Schopenhauer

Rozvod se objevuje v historii současně s manželstvím. Nebo snad-o několik týdnů později.
Voltaiere

Na choulostivé otázky se má odpovídat dříve, než jsou vysloveny.
W.L. Brudcinski

Neříkej vždy co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš.
A. Claudius

Dříve rozbiješ atom než pomluvu.
A. Einstein

Kdo mnoho mluví, zřídka kdy uskutečňuje svá slova. Moudrý člověk se vždy bojí, aby jeho slova nepředstihla jeho skutky.
Konficius

Ženě je naprosto nepochopitelné, jak jí může někdo nemilovat.
Maugham

Mužova láska a jeho život není totéž. Ženina láska je celá její existence.
Byron

Žena je jako tvůj stín, běž za ní, bude před tebou prchat, utíkej před ní, poběží za tebou.
Musset

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí.
Disraeli

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat.
Herben

Na vlastní hloupost doplácíme. Na cizí hloupost nám to strhávají hned ze mzdy.
Růžička

Na světě jsou tři druhy přátel: Ti kteří vás mají rádi, ti, kterým jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí.
Chamfort

Když nemáš co na sebe, zjistíš, že jsi povahy nesmělé.
Ostrovskij

Mládí je božská nemoc, z níž se každý den uzdravujeme
Italské přísloví

Kdyby jen bylo možné klesnou do náruče ženy, a přitom nepadnout do jejich rukou.
Monttelant

Ženy jsou proto, abychom je milovali, a ne abychom je chápali
Wilde

Manželství nebývá šťastnou láskou, nýbrž naopak rozumem.
České přísloví

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.
Franklin

Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat i do svých mužů.
Jókai

V milování je podvod skoro vždy dále než nedůvěra.
Rockefoucauld

Láska existuje jen tehdy, je-li tu společný růst v lůně budoucnosti.
Teilhard de Chardin

Kde jsou si mladost zjedla, tam si chcem i starost.
Slovenské přísloví

Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit.
Jean Rostand

Nebýt milován to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
Caneus

Kdo se příliš zabývá nepatrnými věcmi, obvykle přestává být schopen velkých.
Rockefoucauld

Peníze jsou šestým smyslem umožňující plně těžit z ostatních pěti.
Oroan Willes

Někdy se domníváme, že jsme vyrostli, a zatím se nám pouze něco srazilo.
Růžička

Škoda: být starý je jediný způsob, jak žít dlouho.
Lesseps

Teprve, když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.
Ruskin

Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování.
Dosgtojevskij

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku.
Goethe

Klíčkem k dívčím srdcím se stal klíček od automobilu.
Růžička

Byli si nesnesitelně blízcí
Růžička

Šla cílevědomě po jeho dvoustopě.
Růžička

Neposuzujte ženy podle toho, jak často chodí do knihovny. Možná se jim líbí knihovník.
Růžička

Žárlivost: naše utkvělá představa, že druhý z manželů není o nic lepší než my.
Růžička

Jediná lidská dokonalost spočívá v tom, že si lidé jsou vědomi své nedokonalosti.
Sv. Jeroným

Moudří chovají v tajnosti sladkosti a kyselosti svého manželství.
Montaigme

Když milovat, tak nerozvážně.
Alexej Tolstoj

Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami. K tomu potřebuje nástroj. Potřebuje hoblík, nebo pluh….. i letadlo.
Saint Exupery


Na koně, kteří dobře táhnou, se hodně nakládá.
Německé přísloví

Buďte samouky, nečekejte, že váš život naučí.
Lec

Mrtvý se v živém dozví, proč padl.
N. N.

Každý hoch rád podrobně vypráví dívce o své práci.
Někdy jsem překvapeni, kolika oborům poměrně mladá dívka rozumí.
Růžička

Žena zavírá oči, aby lépe viděla, kam až muž půjde.
Je to škoda, jinak by viděla, jak i on zavírá oči, aby si mohl představit, že jde jinam.
Růžička

U své dospívající dcery nejvíc nenáviděl právě ta vlastnosti a způsoby chování, které tolik obdivoval u své sekretářky.
Růžička

Obraz byl čistě realistický, ale jeho název byl šíleně abstraktní – Mlčící žena.
Růžička

Její tvůrčí činnost mne ani tolik nezajímala, spíše ta potvůrčí.
Růžička

O nevšední ženu se ucházej všedním způsobem. Bude jí to nevšední.
Růžička

Byl bílý jako zeť.
Růžička

Stáří se má ctít, mládí bránit.
Německé přísloví

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment, obvykle taky poslední
Rowlandová

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem.
Zklame-li se v lásce žena – vdá se.
Wauwenaugenes

Většina toho, co odkládáme na zítřek, jsou věci, které jsme měli udělat už včera.
O. Henry

Člověk převyšuje stroj ještě také tím, že se umí sám prodat.
Lec


Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.
Swift

Neplánované nákupy, které podniká naše žena sama, zapisujeme do sloupce s označením hrůzná vydání.
Růžička

Do žen a do melounů s nevidí.
Italské přísloví

Ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
Goethe

Ženy jsou sfingy – bez tajemství.
Wilde

Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu, ať ji má, nebo nemá.
Hubbard

Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku.
Moliere

Když jsem deprimovaný, důvody té mé deprese jsou hluboké, závažné.
A stane-li se, že jsem někdy šťastný, pak důvody, pro které jsem šťastný jsou tak prchavé a povrchní, že jsem z toho deprimovaný.
Pierre Dacc

Většinu našich chyb lze prominout spíš prostředky, kterými se snažíme je utajit.
Rochefouchauld

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež s sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnosti.
Ruskin

Ženy jsou k tomu, abychom je milovaly a nikoli abychom je chápali.
Wilde

Zdržuj nohu svou od domu bližního svého, aby syt tebe neměl tě v nenávisti.
Šalamoun

Důležité není to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.
Dickens

Peníze léčí melancholii
Anglické přísloví

Když pohřbíváme mrtvou lásku, téměř nikdo nestojí nad hrobem
Pierre Dac


Čím více poznávám muže, tím více miluji psy.
Rolandová

Kdo je samoten, není ještě osamělý, naopak člověk může být osamělý i ve velkém množství lidí.
Seneca

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
Turecké přísloví

Je pořád lepší být ženat, než mrtev
Moliere

Ženy chtějí být považovány za nepřemožitelné, ale nechtějí, aby muži jednali tak, jako by tomu věřili.
Ninon De Lenolos

S penězi není tak dobře jako je bez nich zle.
Arménské přísloví

Nezkostnatět, ale ani nezměknout, stát na svém, ale nestát na místě, být pružný, ale neoblomný, být lvem nebo orlem, ale ne zvířetem, nebýt jednostranný, ale nemít dvě tváře – to je těžká věc.
Lec

Dříve jsem míval málo úcty k dospělým.
Byl to omyl, člověk nikdy nestárne.
Saint-Exupery

Mnoho cukru dítěti, zkazí zuby muže.
Německé přísloví

Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je moudrý,
A natolik hloupou, aby se mu obdivovala
Zangwill

Kdyby se mne Bůh při stvoření světa zeptal na radu, řekla bych mu, aby všechny vrásky umístil na chodidlo.
Ninon de Lenclos

Bolest nikdy nepřichází v životní velikosti – je vždycky větší člověka –
A přece se musí vejít do jeho srdce.

Jakož se dveře obracejí na stěžejích svých, tak lenoch na lůži svém.
Šalamoun

Nikdo nic nevymyslí, všechno přijde a naváže na něco.
Všechno je vymyšleno, jen se to musí objevovat.
Werich

Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšili na tím, že už nemohou dávat špatný příklad.
Rochefoucauld

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.
Jean Paul

V nouzi poznáš přítele – s přítelkyněmi se rozluč.
N. N.

Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži.
Conrad

Genius je jedno procento inspirace a devadesátdevět procent potu.
Edison

Práce bývá často matkou radosti.
Voltaire

Neexistuje nic takového, co by se dalo nazvat „právě tak dost peněz“.
Jsou jen dvě míry „žádné peníze“ a „nedostatek peněz“
Steinbeck

Čtyřicítka je stařecký věk mládí,
Padesátka je mládí stařeckého věku.
Hugo

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je člověku možno uložit.
Kant

Chcete-li být šťastni s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky.
Chcete-li být šťastni se ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.
Maurios

Mladým lidem se zdá, že peníze jsou nejdůležitější na světě. Když zestárnou, vědí to už najisto.
Wilde

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
Bacon

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu.
Vauweargues

Lidi obvykle spojuje stejný názor na osoby třetí a rozděluje odlišný názor na osobu třetí.
Hubard

Protože dva obvykle touží po samotě, hrozí lidstvu přelidnění.
Lec
Kdo nedokáže všechno, tomu nepromíjejme to, na co stačí.,
Brecht

Život je krátký, samozřejmě, ale v poměru k čemu.
Maurois

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví – to je víc, než jste mohl čekat.
La Bruyere

Já jsem s tebou a ty jsi se mnou – to jsme stále cítili.
Proč nyní ty jsi sebou a já mnou?
Staroindický text

I když se nedostává sil, již sama vůle je hodna chvály.
Ovidius

Lidé, kteří vydělávají lehce příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život.
Josef Čapek

To, že se už říká hodně, jen potvrzuje, ´že ještě není možné říkat všechno.
Růžička

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Goethe

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají radosti, ale proto, že přestává naděje.
Jean Paul

Každý národ vidí nedostatky jiných – a všichni mají pravdu.
Schopenhauer

Manželství je společenství jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což činí dohromady dvě osoby.
Bierce

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou.
Polské přísloví

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
Edison

Jen tak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den.
Goethe

Má takovou ženu, že ještě ani nemá peníze a už je nemá.
Laub

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.

Nejčastěji hledáme své štěstí tak, jako hledáme brýle – když je máme na nose

Ženina ústa zahojila mnoho ran.

Vzpomínky otravují přítomnost, a ničí budoucnost.

Štěstí lidi zmate víc než neštěstí,

Obejít se bez dobrých rad, je stejně těžké jako je poslouchat.,
Francois de la Rockefounhald

Již mnoho lidí ubližovalo proto, že příliš milovalo. Láska má někdy divné cesty.

Lidé chodí ulicemi a my se s nimi potkáváme a netušíme, že jsou to většinou jen masky, pod nimiž se skrývá bolest, nenávist, nepřátelství, závist a škarohlídství. Pod povrchem mnohých tváří se skrývá něco zcela jiného. Právě tak pod povrchem mnohých domů a dnů.

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv - není už posuzován svými, svou generací.
Goethe

Chytrá žena má miliony nepřátel – všechny hloupé muže.
Eschenbachová

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem.
J. F. Kennedy

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.
Francouzské přísloví

Když se kára a buvol shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta.
Indické přísloví

Zasejte skutek a sklidíte návyk, nasejte návyk a sklidíte povahu, zasejte povahu a sklidíte osud.
Tchackeray

Chtěl bych mít hromadu peněz a žít jako chudý člověk.
Picaso

Někdy člověk miluje tak, že raději všechno odpouští.

Touha po pomstě bývá velmi mocná. Dokonce tak mocná, že mnohý člověk zapomene na vše a žije jen jedinou myšlenkou, která ho zžírá dnem i nocí – pomstou.

Je zlé, když si nedáš poradit, ale 100x horší, když přijmeš každou radu.
Irské přísloví

Nabídnou přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.
Španělské přísloví

Rozumný mlčí, když hlupák vrčí.
Ruské přísloví

Pomluvy se šíří šeptem, aby nevzbudily hlas rozumu.
Ruské přísloví

Lépe zůstat ve stínu, než se dostat do špatného světla.
Ruské přísloví

Slibuj pomalu – jednej rychle.
Ruské přísloví

Směj se a celý svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
Masaryk

Odpouštěj celému světu všechno, jen sobě neodpusť.
Platon

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.
Svatopluk Čech

Přítel je ten, kro přichází, když všichni odešli.

Zbojníci od tebe chtějí peníze nebo život. Žena obojí
Butter

Je-li žena krásná – útoč na ni! Je-li ošklivá – vezmi útokem jinou.
Wilde

Láska je otevřená láska sodovky, vyprchá rychleji, než jsme se stačili napít.

Pod lavinou kritiky se vždycky špatně dýchá.

On měl auto, ona byt, tak se mohli klidně vzít.

Moderní dívky chtějí vypadat jako chlapci, proto nosí kalhoty.
Zčásti však chtějí dokázat, že jsou dívky a tak nosí přiléhavé svetry.
Finana

Drby jsou známkou malých lidí a malého ducha. Jsou také útěchou žen, které už nikdo nemiluje, a nikdo se jim nedvoří.
Maupassant

Ctnostná dívka nelítá za chlapem. Copak někdo viděl, že by past honila myš?
Tuxin

Přestat kouřit je nejsnadnější věc na světě.
Já to mohu potvrdit, zkusil jsem to již nejméně 1000x.
M. Twain

Povolnost, příliš velká shovívavost a hýčkání dělají z dětí tvory rozmarné, vzpurné a domýšlivé, mlsné a nesnesitelné.
Vyrostou a zůstávají dětmi.
Goya

V lásce je nejdůležitější vytrvat a stát se nepostradatelným.
Maugham

Plakala, nebylo divu. Říkal, že ji bude furt mít jen rád a rád a teď chce aby mu spravovala ponožky.

Klobouček na stranu nosím buď z frajeřiny, nebo po pořádné facce.

Mezi hodinami a zrcadlem není podstatného rozdílu. Oba ukazují přesný čas.

Ze sportu provozoval pouze motorismus, ráno, když se vracel taxikem.

Když se ti nelíbí tam kde jsi, prostě se seber a odejdi.
E. T. Seton

Civilizace je jen přechodné onemocnění.
Robinson Jeffers

Kdo pije, nemyslí, kdo myslí, nepije.

To není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let.
Chaplin

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led.
Eskymácké přísloví

Výše kultury je závislá na lásce k práci.
Gorkij

Každý kdo vydělává víc než my, je podezřelý.
N. N.

Mně nepřekvapuje, že astronomové objevili (většinou zbytečně) různé planety, ale že se dozvěděli jejich jména.
Tuewim

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.
Kant

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým.
Voltaire

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.
Fuller

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.
Pavese

Je-li nějaké tajemství úspěchu, pak je ve schopnosti postavit se na stanovisko druhého a posuzovat věci z jeho i svého hlediska.
Caesar

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečný.
La Bruyére

O cenu tvoji může být hádka, však o výsledku zprávu dá jeň zeň.
Vrchlický

To, co máme, deformuje to, co jsme.
Marx

Když chce člověk promluvit k člověku, musí vyndat nůž ze zubů.
Lec

Krása pomíjí, blbost je věčná.
Nestroy

Někteří lidé se nikdy ničemu nenaučí, protože všemu rozumějí příliš brzy.
Pope

Nedostatek peněz je svízel, jaké není rovno.
Rabelais

Nezáleží tak na velikosti chyby, jako na kvalitě výmluvy.
Růžička

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.
Montaigme

Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.
Michalangelo

Žádná pevnost není tak silná, aby ji peníze nezdolaly.
Cicero

Růst začínáme teprve okamžikem, kdy ztrácíme potřebu se vytahovat.
Laub

Když se pes nažere už ho ani nenapadne, aby se cpal dál a marně ho kdo láká. Ale člověk?
Werich

Mladý muž to v životě daleko nedosáhne, jestliže nedostal pár do nosu.
Churchill

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne, proti zvyku.
Balzac

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí.
Gaullner

Stálý úspěch je nutný jen pro zbabělce.
Švýcarské přísloví

Naše léto je jen zima na zeleno natřená.
Heine

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech.
Lichtenberk

Je podivuhodné, kolik je na světě nového, když si lidé píší každý den. Čekají-li měsíc, nemají si už co říci.
Rowlandová

Láska se podobá neočekávaně ulovené opici.,
Stroupežnický

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.
Fischer

Někdo bere člověka u srdce, někdo zase u huby.
Lec

Člověk je zdraví, když ho bolí pokaždé jinde.
N N.

I když svět jde kupředu, mladí musí stále začínat od začátku.
Goethe

Žena, která se zlobí, plní jen svou povinnost.
Renau

Sociální pokrok bez mravního pokroku je barbarství, mravní pokrok bez sociálního pokroku je lež.
Chesterton

Staří chodí špatně, ale radí dobře.
Dánské přísloví

Použijeme-li k dobrému cíli špatných prostředků, přestává být cíl dobrý.
Marx

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně spokojeni se svými ženami.,
Voltaire

Malé děti-malé starosti. Velké děti-velké starosti
Anglické přísloví

Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.
Goethe

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přítele.
Anglické přísloví

Člověče, svět stojí před tebou otevřen, dávej pozor, abys z něj nevyletěl.
Lec

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.
Chaplin

Manželství je jediné nevolnictví, která zákon dovoluje.
Mill

Kulturnost je nátěr, který se snadno rozpustí v alkoholu.

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoliv nenávidět.
Rotterdamský

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne.
Mailol

Musíme se mnoho, mnoho smát, abychom nemusel plakat nebo proklínat.
Šalda

Život není tak krátký, aby nestačil na zdvořilost.
Emerson

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný nedobrý kousek.
Hubbard

Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.
Dickens

Mladí lidé se hodí spíš k tomu, aby vynalézali, než aby soudili.
Baron

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit.,
Staelová

Věčné hledání cizích chyb je jedna z největších chyb vlastních.
Hubard

Lenoši chtějí pořád něco vykonat.
Vawenargues
Chceš-li uhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik, co tvůj odpůrce.
Palacký

Pravý filozof není ani optimista, ani pesimista, je humorista.
Colvin

Totéž chtíti a totéž nechtíti-to je to pravé přátelství.
Ladinské přísloví

Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady.
Hamingway

Lépe je být smutný s láskou, než veselý bez ní.
Goethe

Přítel je ten, kdo o vás všechno ví a má vás pořád stejně rád.
Hubard

Jazyk je jediný nástroj, který se stálým užíváním ostří.
Irwing

Špatné lidi nelze získat jinak, než je jim něco dáme. Šlechetné lidi získáme nejsnadněji důvěrou a láskou.
Xenofon

Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.
Leonardo Da Vinci

Peníze nejsou nic, jsou-li všechno, peníze jsou mnoho, nejsou-li všechno.
Hálek

Nemoudrý přemýšlí o tom, co řekl, moudrý však o tom, co řekne.
Perské přísloví

Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást duševní hygieny starých a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh.
L., Smith

Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel uplatnit.
Maurios

Odpočinek, jako všechno, končí únavou.
Dumasl ml.

Když se nám vede dobře, znají nás přátelé, když se nám vede zle, známe zase my své přátele.
Collins

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li tu druhou možnost.
Hemingway

Nudný společník, člověk který mluví, když chci mluvit já.
Twain

Dáte-li vedle sebe dokonalé a nedokonalé, poznají lidé hned rozdíl. Dáte-li jen nedokonalé, budou spokojeni.
Leibner

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnost a napůl omezit svá práva.
Shopenhauer

Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným.
Lec

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat.
Dánské přísloví

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje.
J. P. Florian

Člověk je jediný živočich, který musí pracovat.
Kant

Peníze nám opatří vše, vyjma štěstí.
Wallstrest Yjournal

Lidé si byli dřív bližší. Museli, zbraně nenesly tak daleko.
Lec

Není na světě nic hroznějšího, než nenáviděný domov. Být nešťastná ve styku s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťastná doma přirozené není.
Pascal

Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.
Achard

Pracovat pro práci samu, je proti přírodě.
Locke

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.
Pascal

Čas, to se člověk pokouší pořád zabít, a co nakonec zabije jeho.
Spencer

Není to beznadějné? Hledáme si kout na kouli.
LecVybral jsem si, není již mým cílem hledat to by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
Alain

Není nic dražšího člověku než přítel v nouzi.
Plautus

Hádka je solí lásky, ale ať vám neujede ruka!
Gruzínské přísloví

Největší předností některých mužů je jejich žena.
Sandová

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
Deschanges

Nejkrásnější na lásce je její začátek, proto si ho člověk tak rád zopakuje.
Ligne

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.
Schopenhauer

Co mohou vědět o Anglii lidé, kteří znají jenom Anglii.
Kipling

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.
Rotterdamský

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasíná, velký rozdmýchává.
Sádí

Všeliké kvaltování, toliko pro hovada dobré jest.
Komenský

Někdo má břicho a nemá auto. Někdo má auto a nemá na břicho.
Ideál blahobytu – břicho v autě.
Laub

Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
Platon

Proti narození a smrti není léku. V mezidobí zachovej radost.
Santayana

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná.
Rochefoucauld

První povinností je být čím kdo je. Odvážit se říct: tohle je dobré a tamto špatné.
Rolland

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být šťasten, to by byl zázrak.
Balzac

Na vyléčení svízelů je práce lepší než whisky.
Edison

Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat.
Horacius

Mladí netrpí ani tolik svými chybymi, jako opatrností starých
Vauvenargues

Postupuj podle zásad, u nichž bys mohl chtít, aby se staly všeobecným zákonem
Kant

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl zavři.
Franklin

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce samé nalézá štěstí.
Pascal

Nuť někoho dělat míň než čemu rozumí a polámeš ho.
Frýd

Kdo se opije a přejí, neumí ani pít, ani jíst.
Savarils

Když stavitel staví dům a nepostaví jej přesně a dům se zřítí a zabije majitele, má být usmrcen i stavitel.
Chammupapiho zákoník (2. tis.let př.n.l.)

Mladí nevědí co chtějí , ale nesnesou, aby je vybízeli k něčemu jínému.
Rowlandová

Čtvrtit dovedou i ti, kteří neumějí počítat do tří.
Lec

Obnovená přátelství potřebují větší péčí, než nepřerušená.
Rockefoucauld

Muž se žení, protože se zamiloval, žena se zamilovala. Protože se chce vdávat.
Durernois

Láska, jediná oblast, kde nám nic nepokazí neschopnost osob třetích.
Laub

Příteli slunce, nemyslíš, že to je pitomost na kvadrát, takový krásný den šéfovi darovat?
Prévert
Štěstí to je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.
Whaleu

Pochybujte si, chcete-li o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samé.
Musset

Kolísání kolem pevného bodu je život.
Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.
Maurois

Život je jako trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.
Armstrong

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.
Dickens

Lásce lez zabránit jen v jejích počátcích.
Stendhal

Víno není alkohol.
Francouzské přísloví

Co neumíš, nech toho, nedávej se do toho.
České přísloví

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střítliví.
Chesterfield

Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka.
Laub

Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody.
Maurois

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, kterou jsou nám ku prospěchu.
Descartes

Teprve, když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.
Ruskin

Ničeho nedosáhnou ti, kteří vstávají až dlouho po probuzení, a ti, kteří se budí dlouho po té co vstali.
Roosweltová

Pravdy jsou vždy dvě, ale jen jedna z nich je lež.
R. Fabry

Člověk dokáže v životě leccos zpackat, ale nic tak dokonale, jako život.
Laub

Nauč se poslouchat a budeš umět vládnout.
Solon

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám, mladí, dospělí a starci.
Bernerol

Svět patří optimistům, pesimisté jsou jen diváci.
Guizet

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.
B. A. Helvetius

Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.
M Twain

Chceš-li mít málo času, nedělej nic.
Brudzinski

S jídlem (naším) roste chuť (druhých)
Lec

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to co vědí.
Čapek

Domům se počítají léta, a moudrý člověk vždy jest mlád.
Bulharské přísloví

Je sporné, kdo má nejlepší předpoklady k výchově dětí, ale nepochybné je, že rodiče mají ty nejmenší.
Shaw

V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme.
Goethe

Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč ten, kdo je nesmělý se diví, že není milován.
Maurois

Nejeden sehraný kolektiv pracuje jako jeden muž-doslovně.
Brudzinski

Získat ženu je rozhodně snazší, než se jí zbavit.
H. De Balzac

Člověk slyší jenom to, čemu rozumí.

Říká se, že peníze nepřinášejí štěstí. Bezpochyby se tím myslí peníze druhých.
S. Quitry

Mozek je nejvíce přeceňovaným orgánem.
W. Allen

Mysli na to, že se tento den už nikdy nevrátí.
Dante

Strašné je, že se nedá žít ani s ženami, ani bez nich.
G: Byron

Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení.
Byron

I když jsi sám, snaž se, aby všechny tvé skutky byly ctnostné a čisté tak, jako by byl přítomen celý svět.
Arnošt z Pardubic

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, proto však odpočinek není ještě konečný cíl.
Aristoteles

Stáří může být nešťastné a neradostné, právě tak jako mládí.
Srovnám-li, nezdá se mi stáří i se všemi slabostmi, které přináší, bez radosti, jen zabarvení a zdroje těchto radostí jsou jiné.
Wilhelm Humboldt

Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to.
Cherterfield

Naše špatné návyky jsou mnohdy to jediné, čím jsme svým dětem sympatičtí.
Růžička

Muži žárlí na své předchůdce, ženy na ty, co přijdou po nich.
Achard

Budiž srdce šťastné, nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.
Němcová

Kdo nic neví, musí všemu věřit.
Neruda

Optimista je člověk, který luští křížovky perem.-

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit.
Walther

Dětem dopřáváme vzdělání jen proto, aby nás pak měly za blbce.
Švandrlík

Vnitřní zralost není pokaždé závislá na věku.
Steinová

Říci někomu, že je idiot – to nemusí být urážka, ale diagnoza.
Tuwin

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a hlupák ze všech stran.
Židovské přísloví

Čas je těhotný událostmi a každá vteřina rodí osudy, jimž hvězdy předurčily, aby od jistého okamžení neodvratně směřovaly k bodu, v něm se jejich průsečíky protnou.
Pavel Frýbort

Město je jedno obrovské mraveniště, jehož zdánlivý chaos má však svůj pevný, třebaže neviditelný řád.
Pavel Frýbort

Věci se stávají, neboť je tak dáno. Nevíme, kdy se ocitáme na dráze vedoucí k určitému cíli: můžeme si být pouze jisti, že nic nemůže zastavit události, které se daly do pohybu.
Pavel Frýbort.

Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.
L. N. Tolstoj

Otrok netouží po svobodě, touží se stát dozorcem otroků.
Laub

Jenom žena ví, čeho je schopna.
W. S. Maugham

Přítel – někdo, před kým je možné myslet nahlas.
Emerson

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbcům nic nezmůže.
Laub

Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přátel.
Turecké přísloví

Kdo nenávidí víno, hřeší.
T. Akvinský

Musíš se hodně učit, abys poznal jak málo víš.
M. de Moutaigue

Moudří lidé mluví, protože mají co říci, hloupí, protože chtějí něco říci.
Platon

Nesmíme se nechat zmást důkazy.
Freud


Nemluv dlouho, protože život je krátký.
Larni

Je nebezpečné být upřímný, nejsi-li zároveň hloupý.
Show

Každý se snaží, nebo chce vyhnout stereotypu.
Ale co není stereotyp?
Každý den vstáváme, každý den jíme, každý večer jdeme spát.
Takže jestli někdo žije bez stereotypu, tak nejí, nespí a neprobouzí se!

Nesnaž se převýšit ostatní, ale převyš sám sebe.

Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.

Člověk, který si neumí vážit lidské práce, nedokáže si vážit ani člověka samotného.

Největší neštěstí většiny lidí je to, že se neuvědomují jak jsou šťastní.

Žít, to je to nejvzácnější dar na světě, neboť většina lidí jenom existuje.

Dobrá paměť je základem přátelství, ale zkázou lásky.

Kráse není vždy pravá, pravda není vždy krásná.
Laub

Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

Závist je nejhorší ze všech neřestí, protože nepřináší nic.
H. de Balzac

Ženám se v životě líbí jednoduché věci – jako například muži.

Jaký je rozdíl mezi mužem a počítačem? Počítači stačí říct všechno jen jednou!

Děti si kolikrát myslí, že jim neříkáme pravdu, a my ji sami hledáme jako zlatý květ kapradí, co kvete jen jednou v roce a zdaleka ne pro každého. A ještě jen v pohádkách.

Romeo a Julie umřeli mladí. Každá velká láska je krátká, Jenom záblesk a potom tma.

Co člověk dostane zadarmo, nebývá mu vzácné.

Já na děti myslím pořád, mám je v sobě obtištěné, jsou moje děti a přesto mohu být svobodná, musím být svobodná, pokud jsem k nim dostatečně zodpovědná, pokud je miluju, musím se projevovat jako ten, kdo vidí, cítí a myslí. A miluje. Co víc jim mohu dát, než naznačit jim směr? A jak jinak jim mám značit cestu než skrz své zkušenosti.

Ženy mají vždycky tak trochu víc děti než muži.

Láska není ty a já. Láska je my.

Láska je jediné bohatství, které se zvyšuje tím, že se rozděluje.

Život je silnější než smrt. Láska než nenávist.

Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody a vyplave s rybou v zubech.

Jsou jen dva druhy mužů. Jedni mají ženy kvůli svým penězům a druzí mají peníze kvůli svým ženám.
Liz Taylorová

Je lepší rozsvítit alespoň malou svíčku, než proklínat temnotu.
Kaufucius

Lidé, kteří jsou roztrpčeni na svět, jsou tak trochu nebezpeční. Domnívají se, že život jim zůstal něco dlužen. Jen to, co je v člověku, ho dělá šťastným nebo nešťastným.
A. Christie

Když mi bylo dvacet, myslel jsem na lásku. Potom už jsem jenom miloval myšlení
Albert Einstein

Jediná věc, pro kterou ztrácíme nervy jsou hodinky, ručičky se točí příliš rychle.
Edison

Ba, tímto smyslem proniknout chci býti, poslední závěr moudrosti je ten, jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o něj den co cen.
Goethe (Faust)

Jste chtivý pověsti o své odvaze? Musíte riskovat život.
Chcete vyniknout v životě? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.
Špatnosti se platí až dodatečně.
Savrola 1817

Ten kdo se tak nespoutaně nechává unášet svými emocemi, vášněmi a touhami, jistě nemyslí na to, že svíčka zapálená z obou konců také rychleji vyhoří.,
Rosa Albachová-Rettyová (babička Romy Schneiderové)

Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci, které nespatříš zrakem, přesto však uznáš, že jsou ….
Lucretius

Knoflíkem kulatým provlékej místo jehly prsteníček a pak závojem bílým omotej i svůj svatební věneček.

Víte proč vdané ženy váží víc než svobodné? Svobodná přijde domů, koukne co má v lednici a jde do postele. Vdaná koukne co má v posteli a jde do lednice.Jedné ženě trvá 20 let než udělá ze syna muže a jiné ženě trvá 20 minut než z něj udělá hlupáka.
Rolandová

Nikdo nemůže být naprostým specialistou, aniž by nebyl v pravém smyslu omezencem.
G. B. Shaw

Jak se žena zbaví 90 kila nadbytečného tuku? Rozvede se!

Štěstí je životní styl.

Špatného manžela můžeme opustit a začít s jiným. S dobrým manželem musí žena vydržet celý život. Není většího trestu pro ženu než dobrý manžel.

V lásce vyhrává ten, kdo miluje míň.
Boccacio

Jsou dny, kdy Bůh tvoře člověka přecenil své možnosti.
Wilde

Pesimista-člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě.,


Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se