« Úvod | Všechno není zapomenut... »

Lidové pranostiky o víně

Když je seno, není víno
Když je málo rybízu, bude i málo vína
Když je hodně hub, bude málo hroznů
Na zimu révu-li vysadíš, z jara často zmrzlou ji vyhodíš
Poryješ-li v podzim vinice, příští podzim můžeš si koupit kožuch i beranici
Zpívá-li pěnička spíše než vinný keř pučí, bude víno
Čím větší má kdo bodláčí, tím lepší víno natáčí
Leden
Mokrý leden prázdné sudy
V lednu málo vody, mnoho vína. Mnoho vody, málo vína
Je-li leden teplý, nepřibude do sudů
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu
1. leden
Připadne-li nový rok na středu, lze očekávati příznivý rok, mnoho vína a žádný med
22. leden (sv. Vincenc)
Jasný den na Vincenta dá hojnost dobrého vína
Jarní slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce
Svítí-li na sv. Vincence slunce, bude úroda vína
Svítí-li na den 22.ledna jasné slunce, naplníš vínem sudy, džbány i hrnce
Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence
Jestliže na den sv. Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž dá réva hrozny
O Vincenci vody plné koleje, na dobré víno ten rok naděje
Na svatého Vincence dyž se vtáček napije z kolaje, bude moc vína
Když je rozpúščka (tání) na Vincencína, urodí se hojně vína

Únor
Když půlnoční větrové v tomto měsíci jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce, pak-li ale ne, pak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům (z r. 1798).

Březen
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný, pytle obilím a sudy vínem naplní
Jak vysoko v masopustě při tanci děvčata vyskakují, tak vysoko naroste víno
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě
Březen, pospěš s řezem
Než réví zokatí, hleď vinici skopati
19. březen (sv. Josef)
Když do svatého Josefa uvidí hrozny na vinohradě, rači može čerta vidět; došly mraze

Duben
Duben hojný vodou, říjen vínem
Pak-li mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno
Duben mokrý, studený, sklepy, sudy naplní
24. duben (sv. Jiří)
Spí-li ríví do svatého Jiří, na dobrý rok každý věří
Co do svatého Jiří vína vídáme, to o svatém Havlu neobíráme
Vidíš-li hrozen před sv. Jiřím, tak ho mor!

Květen
Květen-li se větrem, červen deštmi vlní, sejpky nazvíce i sudy plní
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy
Chladno a večerní rosy v máji nám hojnost vína dají
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno
Májová voda vypije víno
Krajem máje velké deště jsou pro révu zhoubné kleště
Večerní rosy v máji hojně sena i vína dají
Chladný květen a červen vlahý jest pro sýpky a sudy blahý
Když kvete bez, má i víno kvést
Máj pro lásku krásný čas, ale vinaři kroupy hrozí zas
1. květen
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno
12. květen
Ledoví muži ničí víno
Pankrác a Urban bez deště, hojnost vína
13. květen
Před třináctým dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří, po tomto dni ale není zapotřebí se obávati škodného mrazu
15. květen (sv. Žofie)
Svatá Žofie vína upije
Žofie víno upije, do sudu nachčije
25. květen (sv. Urban)
Na Urbana pěkný teplý den, bude suchý červenec i srpen, vinná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho
Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění
Svítí-li slunce o svatém Urbaně, bude úroda hlavně ve víně
Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude dobrá úroda vína, a na jeho den pospěšte sít len
Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína, pak-li je pěkný čas, dobré víno bude
Mráz po svatém Urbanu neuškodí džbánu
Má-li slunce na Urbana krásný jas, dobré víno bude, praví starý hlas, jestli deštěm kropí, révě nese škodu, vína není, vinař píti musí vodu
Na svatého Urbana je-li krásně a obloha čistá, bude zajisté na víno třeba mnoho místa
Jasné slunce na Urbana hojnost vína znamená

Červen
Červen mokrý a studený, vinař krčí rameny
V červnu-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína
Červen-li více suchý, než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje
Suchý červen plní sudy vínem
Když červen víc suchý než mokrý, naplní se na podzim dobrým vínem sudy
8. červen (sv. Medard)
Svatý Medard nepřináší více žádný mráz, který by mohl vinnému keři škodit
Medard nemá mrazů více, by nemrzly nám vinice
Prší-li na svatého Medarda, jíme slaninu, nepijeme-li víno
11. červen (sv. Barnabáš)
Prší-li na svatého Barnabáše, úroda na vinicích
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše
Plačtivý Barnabáš, úroda na vinicích
24. červen (narození sv. Jana Křtitele)
Když hrozníček aspoň dopoledne na svatého Jana odkvete, tedy ještě uzraje
Výtečné víno dá, co čtrnáct dní okolo svatého Jana odkvétá
Do Jana Křtitele v dobrém roce polovic odkvetou vinice
Kvete-li réva do Jana Křtitele, bude hojně vína
Na letnice když jahody zrají, hojnou úrodu vinice dají
29. červen (sv. Petr a Pavel)
Svatý Petr hřímá, natočí nám vína, a ty, svatá Markyto, dej nám pozor na žito

Červenec
Čeho červenec a srpen neuvaří, toho září neusmaží ani říjen nezmaří
Co do svatého Jakuba vína odkvete, to do Havla uzraje¨

Srpen
V srpnu slunce parné ovoci i vínu zdárné
Je-li v srpnu chladno, bývá ve sklepě hladno
Co srpen na hroznech pokazí, to září nenapraví
Když srpen pálí, bude pálit i víno
Juni, Juli, August, víno pij a babu pusť
10. srpen (sv. Vavřinec)
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti
Nalezne-li se na vinici o svatém Vavřinci zralý hrozen, bude hojnost dobrého vína
Na Vavřince slunečnost, vína hojnost
Na svatého Vavřince bude-li pěkný čas, přinese hojně vína dobrého, byť pak pršelo, neuškodí nic, když toliko slunce jest
Když den svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny Marie pěkný jest, tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek
Na svatý Vavřinec dej na oltář z hroznů věnec
Vavřinec-li a Nanebevzetí v krásné povětrnosti se světí, jistě nikdo nepohaní jeseň ani vinobraní
15. srpen (Nanebevzetí Panny Marie)
Den Nanebevzetí Panny Marie pěkný čas přinese hojně dobrého vína
Pakli byl dobrý jasný den Nanebevzetí Panny Marie, tak se hojnost dobrého vína očekává
Jasno-li a teplo o Nanebevzetí Panny Marie, bývá dobré víno
Je-li o Nanebevzetí Panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti
Prší-li na Nanebevzetí Panny Marie, ubývá vína a bude špatné vinobraní
Prší-li na Nanebevzetí Panny Marie, víno se kazí
24. srpen (sv. Bartoloměj)
Je-li na svatého Bartoloměje čas, je z lisu kvas
Pěkně-li na svatého Bartoloměje, po celý podzimek slunce se směje, víno dobré je
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí
Je-li o svatém Bartoloměji slunečno, bude pěkný podzimek a hodně vína
Je-li o svatém Bartoloměji pěkný den, těšme se na vína pěknou sklizeň
Bartoloměj slíbí, svatý Matouš pokazí
Kdyby byl Bartoloměj vlastním bratrem svatého Matouše, bylo by na vinici hej

Září
Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří
Září víno vaří
Září vínečko vaří, a co nedovaří, říjen dopeče
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava
Parna a mlhy se víno nebojí, oběma se lépe napojí
1. září (sv. Jiljí)
Na Jiljího první víno
20. září (sv. Zuzana)
Slunce jasné na den svaté Zuzany kyselost z hroznů vyhání
21. září (sv. Matouš)
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň
28. září (sv. Václav)
Na svatého Václava českého bývá vína nového
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní
29. září (sv. Michal)
Hřmí-li na svatého Michala, bude hojnost vína, ale ovoci ublíží a budou hrubí větrové

Říjen
Září víno vaří, říjen mačká hrozny
Březen, duben, máj a červen víno v sudech suší, červenec, srpen, září, říjen hospodáře kruší
Čím dříve v říjnu odpadává ve vinici listí, tím úrodnější bude rok příští
Říjen hojných větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá, nesladí-li hrozny medovinou, přijmem za vděk jistou kyselinou
16. říjen (sv. Havel)
Na svatého Havla víno do sklepa
22. říjen (sv. Kordula)
O svaté Kordule nejsladší jsou bobule
28. říjen (sv. Šimon a Juda)
Na Šimona a Judy hajníci na vinicích chodí z búdy

Listopad
Když mráz na Martina uhodí, na rok dobré víno se urodí
Na svatého Martina - jiskrná vína

Prosinec
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí viděti
Je-li však jen částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína
24. prosinec
Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se hodně vína
Štědrý večer jasný každému je milý, dá nám Pán Bůh vína, požehná obilí
Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, ráno slunce jasně vychází, bude úrodný rok na víno
Jasné Vánoce, mnoho vína i ovoce
Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně
25. prosinec
Jsou-li Boží hody jasné, bude víno krásné
26. prosinec (sv. Štěpán)
Na svatého Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří
31. prosinec
Je-li o silvestra v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku
Na silvestra větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti
Na silvestra ráno slunné, v noci prudký vítr zavěje, není na víno hrubá naděje

opravdu prima, co jiného říct?

přidat komentář

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se