« Úvod | Všechno není zapomenut... »

Slepičí polévka pro duši osamělého rodiče


Citáty:

Nikdy nejsme sami.
Všichni jsme součástí jedné velké bytosti.
Bez ohledu na to, jak jsme od sebe daleko,
Vzduch nás spojuje.
Yoko Ono

Člověk nikdy nesplácí vděčností, ale prosně „splatí“ někomu jinému v životě.
Anne Morrow Lindberghová

Každý z nás v jisté životní situaci někdy musí přijmout radu a pomoc svého okolí.
Alexis Carrel

Všichni chceme žít šťastně;
Naše životy jsou všechny jiné,
a přesto stejné.
Anne Franková

Bůh mě obdařil silou přijímat vše, co nedokážu změnit,
Odvahou měnit vše, co je v mých silách, a moudrostí,
Abych rozeznal, co je co.
Reinhold Niebukr

Každý den nabízí jedinečnou příležitost
brát i dávat; a je dobré přijímat důstojně
a dávat s vděčným srdcem.
Saran Ban Breathnachová

Zdravý a silný jedinec je ten, kdo umí požádat o pomoc;
ať už má bolavé koleno nebo duši.
Rona Barrettová

Pomoz bratrovu člunu přeplout na druhý břeh
a tvoje vlastní plavidlo přistane bezpečně vedle něj.
Hindské přísloví

Každý problém obsahuje semínka vlastního řešení.
Stanley Arnold

Pouto spojující tvou pravou rodinu nestojí na pokrevní spřízněnosti,
ale na vzájemném respektu a rozdávání radosti.
Členové jedné rodiny jen zřídkakdy vyrůstají pod jednou střechou.
Richard Bach


Služba, kterou prokazujeme ostatním, je nájem,
Již platíme za svoje místo na Zemi.
Wilfred Grenfell

Když je něco divné, pátrej po skryté pravdě.
Georgie Bernard Shaw

Život je nekonečný tanec.
Kroky a pohyby při tanci řídí naše vědomí.
Každý pohyb je součástí jednoho nepřetržitého tance;
z toho důvodu je každý událost významná a nezbytná.
Je to řád uvnitř chaosu.
Deepak Chapra

Hluboko v duši víš, že existuje jediné kouzlo, jediná síla, jediný prostředek záchrany…..
a jmenuje se láska.
Herman Hesle

Lidé vidí jen to, co jsou připraveni vidět.
Ralph Waldo Emerson

Přijímej bolest, vychutnávej radosti, neutápěj se ve smutku;
Potom dospěješ k největšímu požehnání:
„Kdybych měl svůj život žít znovu, nic bych na něm neměnil.“
Joan McIntoshová

V srdci každé zimy leží rozechvělé jaro
a za oponou noci čeká usměvavé ráno.
Kahlil Gilbran

K nespokojenosti s naším současným stavem přispívá fakt,
že máme přehnanou představu o štěstí těch druhých.
Anonym

Vesluj, veď svůj člun hezky po proudu až sem.
Zvesela, zvesela, zvesela, vždyť život je než sen.
Neznámý autor

Potok by přestal zpívat, kdyby Bůh odstranil všechny kameny.
Staré přísloví

Existují pouze dva způsoby, jak prožít život.
Buď jednat tak, jako by nic nebylo zázrak,
nebo tak, jako by zázračné bylo všechno.
Albert Einstein

Dítě je základem srdce.
Karolina Maria de Jesús


Na mateřství je nejtěžší ta vnitřní starost,
kterou nesmíme dát najevo.
Andrey Hepburnová

Vždycky buď na děti hodný,
protože to ony ti jednou budou vybírat vhodné sanatorium.
Phyllis Millerová

Štěstí daleko víc závisí na naší povaze než na vnějších okolnostech.
Martha Washingtonová

Tohle je zázrak, který se přihodí bez výjimky všem,
kdo skutečně milují; čím víc dávají, tím víc mají.
Rainer Maria Rilke

Každý den přináší své vlastní dary.
Stačí rozvázat stužku.
Rath Ann Schabackerová

Ne, co máme,
ale co užíváme,
ne, co vidíme,
ale pro co se rozhodneme – to jsou věci,
jež maří či plodí lidské štěstí.
Joseph Fort Newton

Každá zkušenost,
každá myšlenka,
každé slovo,
každý člověk ve tvém životě
je součástí celkového obrazu tvého růstu.
Macrina Wiederkehrová

Všechno dopadne dobře pro lidi,
kteří dělají vše,
co je v jejich silách,
aby to dobře dopadlo.
Anonym

Je vlastností času vyplnit prostor,
jenž původně byl prázdný.
Johann Wolfgang Goethe

Štěstí nezávisí na vnějších věcech, ale na způsobu, jakým je nazíráme.
Lev Tolstoj

Podivuhodné bohatství lidské zkušenost i by ztratilo na své velkoleposti,
kdybychom nemuseli překonávat překážky.
Pohled z vrcholku hory by nebyl ani zdaleka tak kouzelný,
kdybychom se cestou nahoru nemuseli plahočit skrz temné soutěsky.
Helen Kellerová

Láska je síla mnohem mocnější než kterákoliv jiná.
Je neviditelná – nelze ji vidět ani změřit,
a přesto je tak mocná,
že váš během vteřinky přemění a nabídne vám víc radosti,
než by někdy dokázal sebevětší majetek.
Barbora de Angelis

Říkat pravdu se dá jen ve dvou –
jeden musí mluvit a druhý naslouchat.
Henry David Thoreau

Každý nový začátek pramení z nějakého konce.
Přísloví

V hodině nejtemnější se duše opět dobije energií
a získá sílu pokračovat a zvládat.
Heart Warrior Chosa

Buď jako poštovní známka
- drž se jedné věci,
dokud nedorazíš do cíle.
Josh Billings

Moudrost je bezvýznamná,
dokud jí nedodá smyslu naše osobní zkušenost.
Bergen Evans

Rodina pro nás znamená vzájemné objetí a blízkost.
Barbora Bushová

Lidské bytosti mohou díky změně v postoji své mysli
změnit i vnější stránku svého života.
William James

Bohaté dítě často sedí na klíně chudé matky.
španělské přísloví

Se všemi změnami, dokonce i s těmi nejvytouženějšími,
souvisí smutek,
protože za sebou necháváme část sebe sama,
protože nejprve musíme v jednom životě zemřít,
abychom mohli vstoupit do druhého.
Anatole France

Vylétnutí z hnízda

Celé roky jsem svou dceru vřele, něžně a bezvýhradně milovala – a kupodivu, navzdory pubertálním trucům a výstřelkům jsem ji milovala ještě víc než dřív. Takhle totiž za správných okolností funguje láska. V případě přátel či partnera by člověk měl s ubíhajícím časem cítit stále větší lásku a spříznění. Pokud jde však o dítě, které milujete víc než vlastní život a c¨dech, hořkosladkým údělem vztahu je vzájemné odloučení.
Pro mou dceru tohle nebude žádný problém. Křídla má každým dnem větší a silnější. Z jejího hlasu poznám, že ta budoucnost je pro ni důležitější a možná i skutečnější než tahle matoucí vyčkávací etapa, kterou prochází v současné době. „Co nejdřív to bude možné, koupím si vlastní byt“ plánuje, „a každý měsíc si dám něco stranou na důchod“
No co? žasnu, protože za rohem už na mě číhá padesátka a mrzí mě, že jsem na důchod nemyslela ani ve třiceti, Spisovatelé do důchodu nechodí, přesvědčovala jsem zrovna nedávno samu sebe. Ti prostě umřou. Kdovíjak se však stalo, že jsem vychovala dítě, které je praktické a rozvážné. Geny, z kterých vyrůstají tyhle vlastnosti, zdědila nepochybně po svém otci a já proti nim nic nenamítala. Jsem na to pyšná, ale ani zdaleka ne tolik jako na ni.
Přese všechnu dceřinu vyzrálost a vyjasněný názor na svět mi však dělá tenhle přechod starosti – přechod „z bezpečí domova“ do velkého světa. Nekladla jsem příliš velký důraz na čtení dobrých knih, místo toho, aby se naučila číst v lidech? Dokáže sama sebe ochránit, zvládne používat zdravý rozum a vyhnout se podvodníkům a žvanilcům a nebezpečně okouzlujícím typům, kteří se na přitažlivou mladou ženu sesypou jak včely na rozkvetlý jetel? Určitě je moudřejší než v jejích letech já, ale to ani jinak nejde. Když mně bylo šestnáct, všechno bylo jednodušší. Všechno jsme brali vážně. Teď mám spíš jiné starosti, a musím se přiznat, že hodně sobecké. Jak to zvládnu, až nebude pořád vedle mě, aby mi vnášela do života radost a dělala binec v kuchyni? Jaké to bude?
Připadá mi to rozumné aspoň emocionálně se připravit, že ji ztratím. Kdoví, možná bych podobně jako ona mohla taky roztáhnout křídla a přesvědčit se, kam mě donesou. Létat je dovoleno v padesáti, aspoň myslím. Je to podobné sportovním turnajům pro seniory: celá akce je míň okázalá než ta pro mladé, ale stejně je zábavná a dobře připravená. A tak poletíme společně, i když každá jinam, ale se vzájemně spjatou minulostí a nadějnou budoucností, a občas si můžeme domluvit schůzku. Dáme si pečenou kachnu a noky vařené v páře a navzájem si budeme svěřovat svoje vlastní dobrodružství.
Victoria Moranová

Láska je jako parní válec.
Mateřství je v podstatě zábavní park se všemi atrakcemi.
Cahy Guisewiteová

Čím poctivěji nasloucháte hlasům v sobě,
tím lépe uslyšíte, co se ozývá kolem vás.
Dag Hammarskjold

Musíš přijmout všechno, co přijde,
důležité je, abys to vítal s tím nejlepším, co v sobě máš.
Eleonor Rooseveltová

Odpuštění je vrcholná forma lásky.
Reinhold Niebuhr


Za každou minutu, co se hněváš,
se připravuješ o šedesát vteřin klidu
Ralph Waldo Emerson

Lidem, kteří bojují s ohněm,
obvykle nezbude nic než popel.
Abigail Van Burenová

Pochopit znamená odpustit, dokonce i sobě.
Alexander Chase

Odpuštění nezmění minulost,
ale rozhodně obohatí budoucnost.
Paul Boese

I tříska na rameni je těžká jako kláda,
když ji člověk musí s sebou nosit celý život.
John Hancock

Na budoucnosti je nejlepší,
že přicházívá jenom jednou denně.
Abraham Lincoln

Ze své zkušenosti jsem nepoznala, co je mít kliku.
Nikdy jsem na to nespoléhala a děsím se lidí,
kteří to dělají.
Mít kliku pro mě znamená něco jiného:
Tvrdou dřinu.
Lucille Ballová

Miluji člověka,
který se dokáže usmívat i v nesnázích,
který umí načerpat sílu ze zoufalství
a po zralém uvážení dospět k odvaze.
Thomas Paine

Život je první dar,
láska druhý,
a pochopení třetí.
Marge Piercyová

V nejtemnější hodině je duše znovu nabita enertií
a silou pokračovat a snášet.
Heart Warrior Chosa

Trpělivost a vytrvalost vládnou kouzelnou mocí,
před níž mizejí potíže a rozplývají se všechny překážky.
John Quincy Adams


Minulost je tím, co nás určuje.
Můžeme se sebevíc snažit,
třeba i oprávněně, abychom jí unikly,
nebo abychom unikly aspoň tomu zlému v ní,
ale to se nám podaří jen tehdy,
když k ní přidáme něco dobrého.
Wendell Berrry

Dobrá nálada je lék pro mysl i tělo,
je to nejlepší protijed na úzkost a sklíčenost…
ulehčuje nám břemeno života.
Je to přímá cesta ke klidné mysli a spokojenosti….
Grenville Kleiser

Nic neukáže povahu člověka tolik jako to,
čemu se směje.
Johann Wolfgang Goethe

Radost není ve věcech,
ale v nás.
Richard Wagner

Hrdina je ten člověk,
který dělá,
co je v jeho silách.
Romain Rolland

Manželství je senzační instituce,
ale já pro instituci nejsem ještě dost zralá.
Mae Westová

Neúspěchy jsou součástí jídelníčku života,
a já nejsem typ,
který by někdy chyběl u stolu.
Rosalind Russellová

Je-li odpovědí láska,
uměl bys položit správnou otázku?
Lily Tonkinová

Rybaření hodně připomíná randění…
Jeden se snaží lovit a druhý se snaží prchnout.
Anonym

V životě se občas vyskytnou okamžiky nevýslovného naplnění,
které symboly slov nedokážeme uspokojivě vysvětlit.
Jejich význam lze vyjádřit
jen neslyšitelným jazykem srdce.
Martin Luther King ml.

Rady mají velký význam,
ale povzbuzení je přece jen hlavní.
Johann Wolfgang Goethe

Chceš-li si plně vychutnat radost,
musíš mít někoho,
s kým se o ni podělíš.
Mark Twain

Všechno , co děláme, děláme jen pro sebe.
Papež Bonifác VIII

Věřím, že realitě má člověk pohlédnout zpříma do očí a hrdě jí čelit.
Garrison Keillor

Radost je tím nejprostším vyjádřením vděčnosti.
Karl Barth

Ti, kdo vnímají krásy Země,
v sobě najdou dost sil zvládat po celý život všechno,
co jim osud přinese.
Pearl S. Bucková
Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se