21.04.2014

Albert Einstein

Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli,
co potom odráží prázdný stůl?
(více)

21.04.2014

Goethe

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. (více)

16.10.2010

moudro

Dopřej mi Pane, abych v boji, který jde životem
, měl odvahu udeřit a riskovat, mám - li vyhrát, dej, aby to bylo podle pravidel a aby se přitom má víra a čest udržely hodně vysoko.
Mám - li prohrát, dej mi tolik síly, abych dovedl stát u cesty a pozdravit nepřítele až půjde kolem.

16.10.2010

moudra od jiných

ČASEM JE NÁM LÍTO VŠECH HŘÍCHŮ, KTERÝCH JSME SE DOPUSTILI - A TAKÉ NĚKTERÝCH JINÝCH, JICHŽ JSME SE NAOPAK NEDOPUSTILI.??? POLOŽTE KAŽDÉ RÁNO PŘED VCHOD DO ČINŽÁKU BANÁNOVOU SLUPKU A UVIDÍTE, ŽE NA NÍ UKLOUZNOU VŽDY TITÍŽ LIDÉ.??? NEUČ SE, ŽIVOT TĚ NAUČÍ.+ PROTIŘEČÍCÍ PŘÍSLOVÍ BUĎTE SAMOUCI, NEČEKEJTE, AŽ VÁS NAUČÍ ŽIVOT. Z JEDNOHO FILMU.+ LEO (NE ČASOPIS) ZAČÍT TÍM, ŽE NENÍ TĚŽKÉ POCHOPIT TO, CO CHCI VYSVĚTLIT, I KDYŽ TO TĚŽKÉ BUDE. ??? KDO CHCE DOSÁHNOUT VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ, MUSÍ VYNALOŽIT VEŠKERÉ ÚSILÍ. Z JEDNÉ KNIHY NEJVĚTŠÍ NADĚJI NA ÚSPĚCH MÁ TO, CO DĚLÁME S CHUTÍ.Z KNIHY MYSLET, UČIT SE … A ZAPOMÍNAT? KAM SLUNCE NECHODÍ, TAM CHODÍ LÉKAŘ.STARÉ ZNÁMÉ PŘÍSLOVÍ KDE RŮŽE ROSTE, TAM SE I KOPŘIVĚ DAŘÍ.??? JAK SE BUDEME CHOVAT MY K NAŠIM PŘÁTELŮM, TAK SE ONI BUDOU CHOVAT K NÁM.ZNÁMÉ PŘÍSLOVÍ HISTORIA MAGISTRA VITAL EST. HISTORIE JE UČITELKOU ŽIVOTA.Z JEDNÉ KNIHY ČÍM VÍC TOHO UMÍM A ZNÁM, TÍM VÍC ZJIŠŤUJU KOLIK TOHO NEUMÍM A NEZNÁM.Z JEDNÉ KNIHY NA HODINÁCH ČASU JE JEDINÉ SLOVO: “TEĎ !“ ULICE „POTOM “ VEDE DO DOMU „NIKDY “.M. DE CERVANTES PER ASPERA AD ASTRA.PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM.MUDR. JAN CIMICKÝ MOUDRÝ ČLOVĚK NA SOBĚ NEDÁ ZNÁT SVOU VYSOKOU KVALIFIKACI A INTELIGENCI.TEN, KOMU JEŠTĚ ANI POŘÁDNĚ NEZASCHLY LITERY NA DIPLOMU NEBO KDO SI NA CHYTRÉHO JEN HRAJE JE ČASTO AŽ PŘÍLIŠ NADNESENÝ NAD OSTATNÍ.Z. M. OPRAVDOVÝM A DRAHÝM ZDROJEM POZNÁNÍM JE OMYL Z JEDNÉ KNIHY KDO NEMÁ PENÍZE, JE CHUD, KDO NEMÁ DUCHA, JE CHUDŠÍ, KDO NEMÁ SRDCE JE NEJCHUDŠÍ. ??? HLOUPÉ UCHO NESLYŠÍ, KDYŽ SE MLUVÍ CHYTŘE. HAMLET (SHAKESPEARE) JESTLIŽE NIKDY NEUSTOUPÍTE, NEČEKEJTE ŽE VÁS NĚKDO POMŮŽE ROZTLAČIT. ??? NEJIMPOZANTNĚJŠÍM VYJÁDŘENÍM MYŠLENKY JE MLČENÍ V PRAVOU CHVÍLI. ??? CO JE ZA NÁMI? A CO JE PŘED NÁMI? TYTO OTÁZKY BLEDNOU VE SROVNÁNÍ, CO JE V NÁS. ??? KDO DÁVÁ, TEN JE OPRAVDU BOHATÝ. NEJCHUDŠÍ A NEJOPUŠTĚNĚJŠÍ NA SVĚTĚ JSOU SOBCI. KNIHA BRUTALITA (JOSEF KLÍMA) MOUDRÝ ČLOVĚK ZNÁ VŠECHNO, CHYTRÝ ČLOVĚK ZNÁ VŠECHNY. Z POZNÁMEK PÍ. SEDLÁČKOVÉ KDO BUDE DOSTATEČNĚ DLOUHO BUŠIT NA DVEŘE FORTUNY, TEN JEDNOU DOKÁŽE NĚKOHO PROBUDIT.Z POZNÁMEK PÍ. SEDLÁČKOVÉ. VŠICHNI MAJÍ STRACH, ALE TI KDO SE MU POSTAVÍ MAJÍ I ODVAHU. Z NĚJAKÉHO FILMU. SMÍCH NA VLASTNÍ ADRESU SNESOU JEN TI CHYTŘEJŠÍ. HUMOR JE KOŘENÍM I SOLÍ ŽIVOTA. STAL SE Z NÁS NÁROD DIABETIKŮ. SMUTNÉ JE, ŽE NEJČASTĚJI SE SMĚJEME TOMU, CO JE VLASTNĚ K PLÁČI. PLODIT HUMOR – TO JE NĚKDY OPRAVDU TĚŽKÝ POROD. NEJLEPŠÍ VTIP JE TEN, KTERÝ JE KRATŠÍ NEŽ SMÍCH POSLUCHAČŮ. NAŠE MYSL JE NĚKDY JAKO FILTRAČNÍ PAPÍR – NALÉVÁME ZÁVIST, KTERÁ SE MĚNÍ VE ZLO. Z.M. NEŠŤASTNÝ TEN, JEHOŽ MOUDROST NIKOMU NEPROSPĚJE. WALTHER JE LEPŠÍ UKLOUZNOUT NOHAMA NEŽ JAZYKEM.NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ MLUVITI – MLČETI. NEBOŤ TI, CO MAJÍ CO ŘÍCI, MLČÍ A TI, JENŽ BY MOUDŘE UDĚLALI, KDYBY MLČELI, MLUVÍ O PŘEKOT. JOHN CIZÍ VÝRAZY MOHOU POLOINTELIGENTŮM SLOUŽIT ZA OCHRANNÝ PANCÍŘ. VRIES TEN, KDO UDĚLAL DOBRÝ SKUTEK, MÁ MLČET. MLUVIT MÁ TEN, V JEHOŽ PROSPĚCH BYL VYKONÁN.SENECA MOUDRÉMU ZŘÍDKAKDY VSTOUPÍ OSUD DO CESTY. SENECA PROSPĚŠNÁ BÝVÁ RADA JEN V JEDNOM PŘÍPADĚ. V JAKÉM? KDYŽ JDE POKORA K MOUDROSTI NA RADU.HAVLÍČEK UŽITEČNĚJŠÍ JE ZNÁT NĚKOLIK MOUDRÝCH PRAVIDEL, JEŽ BY MOHLA TOBĚ VŽDY POSLOUŽIT, NEŽ NASTUDOVATI MNOHO NEUŽITEČNÝCH VĚCÍ. SENECA ZAPOMNĚTLIVOST JE DŮSLEDEK VELMI USILOVNÉHO MYŠLENÍ, NEBO JEHO NAPROSTÉ ABSENCE; PRÁVO BÝT ZAPOMNĚTLIVÍ MAJÍ TUDÍŽ GÉNIOVÉ A IDIOTI. RUBINŠTEIN HLEDEJ PRAVDU V MYŠLENCE A NIKOLI V KNIHÁCH TLEJÍCÍCH. CHCEŠ-LI VIDĚT MĚSÍC, DÍVEJ SE NA OBLOHU A NIKOLIV DO LOUŽE. PERSKÉ PŘÍSLOVÍ O MNOHÉ VĚCI SE NEPOKOUŠÍME NE PROTO, ŽE JSOU TĚŽKÉ, ALE TĚŽKÉ JSOU PROTO, ŽE SE O NĚ NEPOKOUŠÍME. SENECA SOVA JE PROTO SYMBOLEM MOUDROSTI, PROTOŽE I HLUPÁK VIDÍ ZA SVĚTLA, ALE MOUDRÝ ČLOVĚK VIDÍ I VE TMĚ. PANIN CUIUSVIS HOMINIS EST ERRARE, NULLIUS NISI INSIPIENTIS IN ERRORE PERSE VERARE. CHYBOVAT JE V POVAZE KAŽDÉHO ČLOVĚKA, ALE JEN HLUPÁK NA SVÉM OMYLU SETRVÁVÁ. CICERO HLUPÁK MÁ JEDNU VELKOU VÝHODU PŘED ČLOVĚKEM VZDĚLANÝM: JE SÁM SE SEBOU SPOKOJEN.NAPOLEON HLOUPOST SE PROJEVUJE DVOJÍM ZPŮSOBEM: BUĎ MLČÍ, NEBO JE VÝMLUVNÁ. MLČENLIVÁ HLOUPOST JE SNESITELNĚJŠÍ. BALZAC ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL, ALE PITOMCE, JAKO BY SHAZOVALI. TUWIM NA SVĚTĚ JE ZAVEDENO, ŽE SPOUSTA HLOUPÝCH SI HRAJE NA CHYTRÉ. Z CHYTRÝCH, KTERÝCH JE NA SVĚTĚ NEDOSTATEK, JEN TI NEJCHYTŘEJŠÍ SI HRAJÍ NA HLOUPÉ… WERICH PRÁZDNÝ SUD NEJVÍCE DUNÍ. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ „CHTĚL BYCH “ NEZNAMENÁ NIC.„CHCI “ DĚLÁ DIVY. VINET PAMĚŤ SLÁBNE, POKUD JI NECVIČÍŠ. CICERO NEJHORŠÍ ZPŮSOB HLOUPOSTI JE PEVNÉ PŘESVĚDČENÍ, ŽE JSEM CHYTRÝ. BABLER KDYBY MI NABÍZELI MOUDROST S TOU PODMÍNKOU, ŽE JI BUDE DRŽET V TAJNOSTI A NIKOMU SE O NÍ NEZMÍNÍM, ODMÍTNU JI. SENECA JE HLOUPOST KOPAT STUDNU AŽ TEHDY, KDYŽ HRDLO SVÍRÁ ŽÍZEŇ.PLAUTUS KOZEL JE NEBEZPEČNÝ ZEPŘEDU, KŮŇ ZEZADU, HLUPÁK ZE VŠECH STRAN.ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ VEDE-LI TĚ SKUHRAJÍCÍ HAVRAN, DOJDEŠ K MRŠINĚ. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ LEPŠÍ VTIPNÝ BLÁZEN NEŽ HLOUPÝ MUDRC. SHAKESPEARE CHATRČ ZE SLÁMY, V NÍŽ SE LIDÉ SMĚJÍ, MÁ VĚTŠÍ CENU NEŽ PALÁC, VE KTERÉM LIDÉ PLÁČÍ. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ ÚSMĚV STOJÍ MÉNĚ NEŽ ELEKTŘINA A DÁVÁ VÍC SVĚTLA. CRONIN BOHATÝ CIT JE CHUD NA SLOVA, NEMÁ SE KRÁŠLIT, SÁM JE KRÁSNÝ DOST. SHAKESPEARE ZDRŽUJ NOHU SVOU DO DOMU BLIŽNÍHO SVÉHO, ABY SYT TEBE NEMĚL TĚ V NENÁVISTI. ŠALAMOUN PRAVDIVOU CHVÁLOU MYSL ROSTE. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ NA KAŽDÝ HRNEC SE NAJDE POKLIČKA. CERVANTES SLOVA JDOUCÍ ZE SRDCE, HŘEJÍ TŘI ZIMY. TIBETSKÉ PŘÍSLOVÍ ČAS UBÍHÁ RŮZNĚ, DLE TOHO S KÝM. SHAKESPEARE PROMIŇTE MI TENTO DLOUHÝ DOPIS, ALE NEMĚL JSEM ČAS NAPSAT KRÁTKÝ. PASCAL NIKDO SI NESMÍ MYSLET, ŽE JE O NĚCO VÍC NEBO NĚCO LEPŠÍHO NEŽ TEN DRUHÝ. MOŽNÁ, ŽE TOHO MÁ VÍC V MAKOVICI, MOŽNÁ, ŽE NOSÍ LEPŠÍ KOŠILI. MOŽNÁ, ŽE MÁ FORTELNĚJŠÍ RUCE, MOŽNÁ, ŽE MÁ VĚTŠÍ BICEPSY. ALE TOHLE VŠECHNO HO JENOM ZAVAZUJE! JENOM ZAVAZUJE K TOMU, ABY TOHO UDĚLAL VÍC; TÍM VÍC PRO TY S MENŠÍMI BICEPSY A S HORŠÍ KOŠILÍ. K. ČAPEK KNIHA JE ZAHRADA, KTEROU NOSÍŠ V KAPSE. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ. TŘI DNY NEČTI A ÚSTA ZHRUBNOU. TŘI DNY NEPIŠ A RUKA ZESLÁBNE. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ SLABÁ MÍSTA V KNIZE MUSÍ BÝT NAPSÁNA LÉPE, NEŽ TA OSTATNÍ. FLAUBERT DVA DRUHY SPISOVATELŮ JSOU GENIÁLNÍ – TI CO MYSLÍ A TI CO NUTÍ DRUHÉ PŘEMÝŠLET. ROUX ALKOHOL – PŘÍTEL A ZRÁDCE V JEDNOM. Z. M. NIKDY NEVSTOUPÍŠ DO TÉŽE ŘEKY. NENÍ RŮŽE BEZ TRNÍ. ČÍM VÍC POZNÁVÁM LIDI, TÍM VÍCE MILUJI ZVÍŘATA. JDI S ČASEM, ALE OBČAS SE VRAŤ. ČAS HRADY STAVÍ, ČAS JE ZASE ODESTAVÍ. ČASU UŽÍVEJME, NEBOŤ PŘIJDE HODINA, PO KTERÉ JIŽ ŽÁDNÝ ČAS NEPŘIJDE. TAKOVÝ ZPĚV PTÁKŮ, JAKÝ TVAR ZOBÁKŮ. PĚKNÁ SLUPKA SKRÝVÁ SHNILÉ JÁDRO. PROMARNĚNOU HODINU UŽ NIKDY NENAJDEŠ. ZE ZEMĚ KE HVĚZDÁM NEVEDE VYŠLAPANÁ CESTA. ČASTO, KDYŽ ODPLUJÍ MRAKY, NASTANE ZÁŘIVÝ DEN. PŠENICE NEDBÁ, ZDALI PÁTEK NEBO SVÁTEK. ŠPATNÝ STROM ŠPATNÉ OVOCE PLODÍ. I ZAJÍC SE ODVÁŽÍ URÁŽET MRTVÉHO LVA. TĚŽKÉ JE MLČET, KDYŽ CÍTÍŠ BOLEST. HROZNÉ BÝTI MUSÍ, MÍTI KŮŽI HUSÍ. CO SE DOMA UVAŘÍ, MÁ SE DOMA SNÍST. POD SVÍCNEM JE VŽDYCKY TMA. DO ŽENY A DO MELOUNU NENÍ VIDĚT. ČASTÁ KRŮPĚJ I KÁMEN PRORAZÍ. PRAVDA ROZMYSLU NEPOTŘEBUJE. OSUD JE ZBABĚLÝ PES, KTERÝ UTEČE, KDYŽ NA NĚJ DUPNEŠ. LENOCH I POD STŘECHOU ZMOKNE. ČLOVĚK JE KRÁSNÁ VĚC, JE-LI ČLOVĚKEM. ČLOVĚK SE STO ŘEMESLY JE NEŠIKA. DVEŘE, KTERÉ NEVRŽOU, A ŽENA, KTERÁ MLČÍ, JSOU NEJLEPŠÍ. JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SE I UVNITŘ ODÍVAJÍ PODLE MÓDY. ČLOVĚK NENÍ ČLOVĚKEM, MILUJE-LI JEN SEBE. ČLOVĚK BY MĚL BÝT TÍM, CO JE A NE TÍM, ČÍM NENÍ. CELÁ ŘADA LIDÍ JE LEPŠÍ, NEŽ JEJICH POVĚST. ŽENY NEVĚDÍ, CO CHTĚJÍ, A NEDAJÍ POKOJ, DOKUD TO NEDOSTANOU. UPŘÍMNOST VELKÁ CTNOST. STRUČNOST JE DUŠÍ VTIPU. PO OVOCI SE POZNÁ STROM. KDO CHVÁLÍ, RÁD BY PRODAL. KDO HANÍ, RÁD BY MĚL. KAŽDÝ MÁ PRÁVĚ TOLIK JEŠITNOSTI, KOLIK MU CHYBÍ ROZUMU. VESELOST JE DRUHEM ODVAHY. HODNÍ LIDÉ JSOU PODEZŘELÍ. KDO SE VYNÁŠÍ, NESTOJÍ VYSOKO. OSEL OSLU NEJPĚKNĚJŠÍ. MAJETEK Z NIKOHO NEUDĚLAL BOHÁČE. PENÍZE JEDNĚM PANUJÍ, DRUHÝM SLOUŽÍ. VE VELKÝCH VĚCECH DOSTAČÍ VĚDOMÍ, ŽE JSME ALESPOŇ CHTĚLI. OPRAVDU CHUDÝ JE TEN, KDO SE HONÍ ZA BOHATSTVÍM. BOHATSTVÍ MOUDRÉMU SLOUŽÍ, HLOUPÉMU VLÁDNE. ČLOVĚK SI DO HROBU NIC NEVEZME. „JÁ SE UŽ MĚNIT NEBUDU,“ ŘEKL PAŘEZ. I PO ŠPATNÉ SKLIZNI JE POTŘEBA ZASÍT. ŘEČ JE TÍM LEPŠÍ, ČÍM JE KRATŠÍ. KAŽDÝ VELKÝ ČIN SE ZDÁ Z POČÁTKU BÝT NEMOŽNÝ. KDE JE VŮLE, TAM JE I CESTA. BUĎ NEZAČÍNEJ VŮBEC, NEBO DOKONČI. I MALÝ ČIN JE VÍCE, NEŽ POUHÉ ŘEČI. NOVÉ KOŠTĚ DOBŘE METE. DEVATERO ŘEMESEL, DESÁTÁ JE ŽEBROTA. DOBŘE VYKONÁNO JE VŽDY LEPŠÍ NEŽ DOBŘE ŘEČENO. ODŘÍKANÉHO CHLEBA NEJVĚTŠÍ KRAJÍC. JEZDEC, KTERÝ NENÍ MILOVÁN KONĚM DALEKO NEDOJEDE. DOST VÍ TEN, KDO VÍ, ŽE NIC NEVÍ. SE SMEKNUTÝM KLOBOUKEM PROJDEŠ CELÝ SVĚT. KOVÁŘOVA KOBYLA A ŠEVCOVA ŽENA CHODÍ BOSA. LIŠKA SE ZNOVU DO OKA NECHYTÍ. ŠPATNÉ JE VĚŘIT VŠEM I NIKOMU. KDO MLUVÍ, ROZSÉVÁ – KDO MLČÍ, SKLÍZÍ. ČÍM VÍC MLUVÍŠ, TÍM VÍC PROZRADÍŠ. METLA VYHÁNÍ DĚTI Z PEKLA. KŮŇ ŽERE OBROK, DŮCHODCE OB DEN. MOUDRÝ SE MÝLÍ SEDMKRÁT DENNĚ. JE DVAKRÁT VÍTĚZ TEN, KDO I SEBE PŘEMŮŽE. TEPRVE ZÁVORY DĚLÁ, KDYŽ MU KONĚ VYVEDLI. KDO HODNĚ MLUVÍ, HODNĚ NALŽE. POD DRSNOU SLUPKOU DOBRÉ JÁDRO. JE VHODNÉ NECHAT SE POUČIT I OD NEPŘÍTELE. KDYŽ JE MOŘE KLIDNÉ, MŮŽE BÝT KORMIDELNÍKEM KDOKOLI. LÉPE JE NEDĚLAT NIC, NEŽ DĚLAT NĚCO ŠPATNĚ. ŽÁDNÁ PEVNOST NENÍ TAK SILNÁ, ABY NEMOHLA BÝT DOBYTA PENĚZI. LHÁŘ MUSÍ MÍT DOBROU PAMĚŤ. CO SE STALO PO ÚVAZE, NENÍ TŘEBA LITOVAT. NEHREJ – NEPROHRAJEŠ, ALE TAKÉ NEVYHRAJEŠ. RADŠI MÍT KONÍČKY, KOČIČKY, PTÁČKY – NEŽ SEDĚT DOMA PLAČKY. VŠE, CO ŘEKNEŠ AŤ MÁ VÝZNAM. CHYTRÉMU NAPOVĚZ, HLOUPÉHO TRKNI! MOUDRÝ JE TEN, KDO MLUVÍ MÁLO. ABY SE TĚ HOLKY CHYTLY, NETANČI JAK SOCHOR V PYTLI. KDO NĚCO UMÍ, DĚLÁ TO. KDO NEUMÍ NIC, TEN UČÍ. KLÍČOVÁ DÍRKA SLOUŽÍ ROVNĚŽ K OTEVÍRÁNÍ OČÍ. ČÍM VÍC BUDEŠ VĚDĚT, TÍM VÍC TAKÉ ZAPOMENEŠ. BOHATÝ JE TEN, KDO JE MOUDRÝ. UMĚNÍ LÍBIT SE JE UMĚNÍ PŘEDSTÍRAT. OTÁZKA NENÍ HŘÍCH. ÚSTA ZAVÍREJ, OČI OTVÍREJ. TOHO, CO VÍME JE KAPKA, TOHO CO NEVÍME JE MOŘE. NA HRUBÝ PYTEL HRUBÁ ZÁPLATA. STAŘÍ JDOU ŠPATNĚ, ALE RADÍ DOBŘE. NEPROJEVUJ ÚCTU TOMU, KE KOMU JI NEMÁŠ. KDO MILUJE NEVĚDA, AŤ MILUJE MEDVĚDA. JAZYK NECHÁVEJ DOMA A UŠI VENKU. ŘEČ UCTIVÁ BEZ PROSPĚCHU NEBÝVÁ. KDYŽ MLUVÍŠ, TVÁ SLOVA BY MĚLA BÝT LEPŠÍ, NEŽ MLČENÍ. PROTI GUSTU ŽÁDNÝ DIŠPUTÁT. NEHAS, CO TĚ NEPÁLÍ. NEČEKEJ, AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLAL V LÉTĚ. LÉPE SPÁT NEŽ ĎÁBLU SLOUŽIT. JAKOU RADU MŮŽE DÁT TEN, KDO JI SÁM POTŘEBUJE. TLUČTE A BUDE VÁM OTEVŘENO. CHYTNI PŘÍLEŽITOST ZA PAČESY. PO DOBRÉ OBĚDĚ SI LEHNI, PO ŠPATNÉM SE ANI NEHNI. ZAMEŤ SI NEJPRVE PŘED VLASTNÍM PRAHEM. CO MŮŽEŠ ROZHODNOUT JEN JEDNOU, DLOUHO ROZVAŽUJ. ČÍ CHLEBA JÍŠ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ. KDO CHCE PROMLUVIT VHODNĚ, TEN MUSÍ PŘEMÝŠLET HODNĚ. KDO TI DRÁSÁ NERVY, S TÍM SE DARMO NERVI. ČIŇ ČERTU DOBŘE, PEKLEM SE TI ODMĚNÍ. Z ŘADY NUL SE SNADNO UDĚLÁ ŘETĚZ. PSI ŠTĚKAJÍ NA TOHO, KOHO NEZNAJÍ. OSUD MNOHÉHO ZPROSTÍ TRESTU, ALE NE STRACHU. MOC S MOCÍ SE RÁDA POTÝKÁ. KDO CHCE PLOUT PROTI PROUDU, AŤ OD NĚJ NEŽÁDÁ, ABY ZMĚNIL SMĚR. LAKOMEC MÁ VŽDYCKY NOUZI. MOUDRÝ ČLOVĚK NEDĚLÁ TUTÉŽ CHYBU DVAKRÁT. ZISK JE NENASYTNÝ. STŘELNÁ RÁNA SE DÁ VYLÉČIT, ALE RÁNA ZPŮSOBENÁ JAZYKEM NIKDY. ZAHÁLKA JE POČÁTKEM HŘÍCHU. DLUH ZLÝ DRUH. NENÍ VĚTŠÍ CBYBY, NEŽ PŘESTAT ZKOUŠET. KDYŽ SE NĚKOMU NECHCE, JE TO HORŠÍ, NEŽ KDYŽ NEMŮŽE. MUDRC HLEDÁ VŠECHNO V SOBĚ. NEROZUMNÝ ČLOVĚK VŠECHNO V DRUHÉM. KONFUCIUS SUVERÉNNĚ A SKÁLOPEVNĚ HODNOTÍ JEN HLUPÁK, MOUDRÝ ČLOVĚK JE VŽDY PLNÝ POCHYBNOSTÍ. D. GRUBER ROZUMNÝ ČLOVĚK SE PŘIZPŮSOBUJE SVĚTU, NEROZUMNÝ CHCE SVĚT PŘIZPŮSOBIT SOBĚ. PROTO VEŠKERÝ POKROK POCHÁZÍ OD TĚCH NEROZUMNÝCH. GEORGE BERNARD SHAW PAMĚŤ SE ZVĚTŠUJE PĚSTOVÁNÍM, TAK JAKO VŠE OSTATNÍ. MŮŽEME DOKONCE ŘÍCI, ŽE SE NIC TAK NEZVĚTŠUJE, VĚNUJE-LI SE TOMU PÉČE, A NIC TAK NEHYNE, JE-LI TO ZANEDBÁVÁNO, JAKO PAMĚŤ. QUINTILIANUS MOUDRÝ JE, KDO SE U KAŽDÉHO NĚČEMU PŘIUČÍ. TALMUD HLUPÁK, AŽ KDYŽ JE PO VŠEM O TOM PŘEMÝŠLÍ. SAKJA-PANDITA DOVEDNĚ V PRAVÝ ČAS BLÁZNEM SE TVÁŘIT – TOŤ NEJVYŠŠÍ MOUDROST. ERASMUS ROTTERDAMSKÝ ZAHRABALI DO ŘÁDKU OŠATKU „MOŽNÁ“ – NIC NEVZEŠLO! IRSKÉ PŘÍSLOVÍ PRO SLÍBENÉ JEĎ NA RYCHLÉM KONI, LEČ NEDOSTANEŠ! POLSKÉ PŘÍSLOVÍ SLOVA JSOU JAKO LISTÍ NA STROMĚ – KDE JE HO NEJVÍC, TAM NEJMÉNĚ OVOCE. GOETHE SLOVA SE NEPOČÍTAJÍ ANI NEMĚŘÍ, ALE VÁŽÍ. CARLYE VODA OČIŠŤUJE ZVNĚ – SLZY ZEVNITŘ. FINSKÉ PŘÍSLOVÍ MOZEK BLBCE PŘETRÁVÁ FILOSOFII V SLABOMYSLNOST, VĚDU V POVĚRU A UMĚNÍ V PUNTIČKÁŘSTVÍ. SHAW EXISTUJÍ TŘI DLUHY BOHATSVÍ: NEJVĚTŠÍ DUCHA, DRUHÉ TĚLA A TŘETÍ TO VNĚJŠÍ. CICERO ČERT VŽDY NA VELKOU HROMADU NOSÍ. SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ JE-LI V SÁZCE MET VYVOLENÁ – TŘEBA PŘED OSLEM JDI NA KOLENA. TAMILSKÉ PŘÍSLOVÍ JE MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ ČTOU JEN PROTO, ABY NEMUSELI MYSLET. LICHTENBERG SVĚT POTŘEBUJE LIDI, KTEŘÍ DOVEDOU NĚCO VYKONAT, NE LIDI, KTEŘÍ UMJÍ VYSVĚTLOVAT, PROČ NĚCO NEUDĚLALI. H. ROWLANDOVÁ SMYSL ČINŮ JE SROZUMITELNĚJŠÍ NEŽ SMYSL SLOV. SKOTSKÉ PŘÍSLOVÍ K DOKONALOSTI VEDOU DVĚ CESTY: PROŽITÉ ZKUŠENOSTI, TO JE CESTA BOLESTIVÁ, A PŘEMÝŠLENÍ, TO JE CESTA UŠLECHTILÁ. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ LÉPE NEZAČÍT, NEŽ NEDOKONČIT. ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ KDYŽ MÁME LEPŠÍ, DOBRÝ DŮVOD PADÁ. SHAKESPEARE PŘEDSTÍRAT HLOUPOST NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ JE MOUDROST. CATO PTÁK, JENŽ NA DVĚ VĚTVE SEDNE JEDNÍM RÁZEM – SPADNE NA ZEM. CHORVATSKÉ MOHLO BY PRŠET VŠUDE KOLEM – PRŠÍ JEN NAD VLASTNÍM POLEM. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ NULLUM MAGNUM INGENIUM SINE MIXTURA DEMETIAE. ŽÁDNÝ VELKÝ DUCH NENÍ BEZ TROCHY BLÁZNOVSTVÍ. SENECA NETAHEJ MRTVÉHO LVA ZA VOUSY!(HANOBENÍ) LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ NEHNĚVAT SE, TO PROZRAZUJE NĚKDY SPÍŠ DUŠEVNÍ NETEČNOST, NEŽ VÁŽNOU POVAHU. AVŠAK RŽET NA UZDĚ SVÉ CITY A SVŮJ JAZYK, KDYŽ JSI ROZHNĚVÁN, NEBO I MLČET A MÍT VE SVÉM MOCI SVÁ DUŠEVNÍ HNUTÍ A SVÉ ROZRUŠENÍ, TO SVĚDČÍ O NEVŠEDNÍCH SCHOPNOSECH, KDYŽ UŽ NE O DOKONALÉ MOUDROSTI. CICERO HNĚV – NEPŘÍTEL, ROZUM – SPOJENEC. KARAKALSKÉ PRO TOHO, KDO SE NESE V NOSÍTKÁCH, JSOU STAROSTI TĚCH, CO HO NESOU, MÍŇ NEŽ LOŇSKÉ SNĚHY. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ HOST SI POZVAL HOSTA – HOSTITEL VYHNAL OBA. GRUZÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ HOST VŽDY UDĚLÁ RADOST: BUĎTO TÍM, ŽE PŘIJDE, NEBO TÍM, ŽE ODEJDE. PORTUGALSKÉ PŘÍSLOVÍ SEDMKRÁT UPADNEŠ, OSMRKRÁT VSTAŇ. KIRGIZSKÉ KDO NEMÁ NIC, RÁD BY NĚCO, KDO NĚCO MÁ, SCHLAMST BY VŠECKO. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ KŘIVÉ DŘÍVÍ SE NAROVNÁ AŽ V OHNI. ALBÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ KDO NEMÁ PENĚZ, JE CHUD, KDO NEMÁ DRUHA, JE CHUDŠÍ, KDO NEMÁ SRDCE, JE NEJCHUDŠÍ NA SVĚTĚ. J. K. TYL, DOSTOJEVSKIJ NEJHORŠÍ ZPŮSOB CHUDOBY – CHUDOBA DUCHA. ANGLICKÉ BLÁHOVEC VLASTNÍ PŘEDNOSTI VYNÁŠÍ NA POVRCH, MOUDRÝ JE SKRÝVÁ UVNITŘ – V NEDOHLEDNU. SENECA SLÁMA NA VODĚ PLAVE, KDYŽ JI TAM NĚKDO VRH, DRAHOKAM RYCHLE PONOŘÍ SE KE DNU. SAKJA-PANDITA LEPŠÍ NEŽ JEDNOU CHYBIT – DVAKRÁT I TŘIKRÁT SE ZEPTAT. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ JÍZLIVÁ ŘEČ ZRAŇUJE KAŽDÉHO VÍC NEŽ BITÍ. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ VÍC TI PROSPĚJE ŽIVÝ HLAS A STYK S MOUHDRÝMI NEŽ KDNIHY, PROTOŽE DLOUHÁ JE CESTA LEMOVÁNA PŘÍKAZY, KRÁTKÁ A ÚSPĚŠNÁ ŘÍDÍCÍ SE PŘÍKLADY. SENECA NEVĚŘTE VŠEMU, CO SE VÁM K VĚŘENÍ PŘEDKLÁDÁ: ZKOUMEJTE VŠE A PŘESVĚDČUJTE SE O VŠEM SAMI. KOMENSKÝ TÍM VÍC JE VŠE LACINÉ, ČÍM VÍC MÁŠ V KAPSE PENĚZ. IRSKÉ PŘÍSLOVÍ TAK DLOUHO RAK SI Z KOTLE DĚLÁ VTIPY, DOKUD V NĚM VODA NEZAKYPÍ. SINHÁLSKÉ PŘÍSLOVÍ NENUŤ LENOCHA K PRÁCI, RADĚJI SÁM SE DÍLA CHOP – LEČ SE PO NĚM NADŘEŠ DVOJNÁSOB. FINSKÉ PŘÍSLOVÍ JEN DÝNĚ ROSTE V LEŽE. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ KDE TO NEZVLÁDNEŠ SILOU, UŽIJ LSTI. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ LEST JE KRÁTKOZRAKÁ, VIDÍ DOBŘE TO, CO MÁ U SAMÉHO NOSU, NA DÁLKU VŠAK JE SLEPÁ. PROTO ČASTO UPADÁ SAMA DO PASTI, KTEROU NASTROJILA JINÝM. A. I. GONČAROV MILOSRDNÁ LEŽ LEPŠÍ NEŽ-LI VRAŽEDNÁ PRAVDA. PERSKÉ PŘÍSLOVÍ LHÁT MÁŠ DOVOLENO, KDYŽ TI JDE O ŽIVOT, MAJETEK, ČI DOBRÉ JMÉNO. INDICKÉ PŘÍSLOVÍ O CIZÍM NEŠTĚSTÍ AŽ PO OBĚDĚ.(LHOSTEJNOST) TAMILSKÉ PŘÍSLOVÍ VČASNÁ PROZÍRAVOST JE LEPŠÍ NEŽ POZDNÍ LÍTOST. WALTHER NEZÍSKÁ, KDO SE BOJÍ ZTRATIT. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ V KAPCE NENÍ VODY ANI PRO VRABCE – ALE KÁMEN PRORAZÍ.(VYTRVALOST) ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ KDYŽ MÁ BÁBA HLAD, ŘEKNE: „HOĎTE MASO NA PEKÁČ, AŤ SE DĚTI NAJEDÍ.“ AMCHRSKÉ PŘÍSLOVÍ MÍNĚNÍ JEDNOHO MOUDRÉHO VÁŽÍ VÍC NEŽ PRESTIŽ DAREBÁKŮ A PROHLÁŠENÍ TISÍCŮ IDIOTŮ. VOLTAIRE V MLČENÍ BÝVÁ NĚKDY NEJVĚTŠÍ VELKOMYSLNOST. WILDE KDO MLUVÍ, CO CHCE, USLYŠÍ, CO NECHCE. PUBLIUS TERENTIUS AFER MNOHO ŘEČÍ, MÁLO ROZUMU. GELLIUS DOVEDNĚ V PRAVÝ ČAS BLÁZNEM SE TVÁŘIT – TOĎ NEJVYŠŠÍ MOUDROST. ERASMUS ROTTERDAMSKÝ ČETLI VLKOVI LEKCI Z MRAVOUKY. PŘERUČIL JE: „ČTĚTE RYCHLEJI, STÁDO SE MI VZDALUJE ZA HORU.“ ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ DUM SPIRO, SPERO.DOKUD DÝCHÁM, DOUFÁM. CICERO KDYŽ JSEM OD PŘÍRODY MÉNĚ NADÁN, MÁM SE SNAD PROTO VZDÁVAT SVÉHO SNAŽENÍ? EPIKTETOS NEBUDE LEPŠÍ NEŽ SOKRATES, ALE JEN KDYŽ NEBUDE HORŠÍ. EPIKTETOS KDYKOLI SE PŘIMÍSÍ NĚJAKÉ NAŘIZOVÁNÍ, NAŠE MYSL HNED CÍTÍ ODPOR A ODVRACÍ SE. KOMENSKÝ KDE TĚ RÁDI VIDÍ, TAM CHOĎ ZŘÍDKA, A KDE NERADI, TAM NIKDY. B. NĚMCOVÁ HŘBITOVY JSOU PLNÉ NENAHRDITELNÝCH LIDÍ. CLEMENCEAU NENÁVIST, VYVOLANOU SPRÁVNÝM KONÁNÍM, JSEM NIKDY NEPOVAŽOVAL ZA NENÁVIST, ALE ZA SLÁVU NEBO ZÁVIST. CICERO + DODATEK Z.M. KDYŽ NĚKDO PŘED TEBOU PROHLÁSÍ, ŽE SPOLKNE SEKYRU, PODRŽ MU TOPŮRKO.(NEODPOROVÁNÍ) INDICKÉ PŘÍSLOVÍ BIS AD EUNDM LAPIDEM OFFENDERE.DVAKRÁT ZAKOPNOUT O TEN SAMÝ KÁMEN. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ KOPŘIVY TRHATI NEJLÉPE CIZÍMA RUKAMA. POLSKÉ NESPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM JE CTNOST. NESPOKOJENOST S JINÝMI JE CHYBA A POČÁTEK VELKÉHO TRÁPENÍ. KONFUCIUS KDO NEPOBÝVAL V PEKLE, NENAJDE ZALÍBENÍ ANI V RÁJI. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ BÝT UPŘÍMNÝ, TO MOHU SLÍBIT, BÝT NESTRANNÝ NE. GOETHE DOBRÁ MYSL V NEŠTĚSTÍ ZAŽENE HNED PŮLKU ZLA. PLAUTUS SLADKÉ SPOLKNI, HOŘKÉ VYPLIVNI. FINSKÉ PŘÍSLOVÍ NENÍ HANBOU ČESTNÝ NEÚSPĚCH, ALE STRACH Z NEÚSPĚCHU. HENRY FORD ZMRZLÁ ZMIJE TOHO ZAVRAŽDÍ, KDO JI VZAL A OHŘÁL V PODPAŽÍ. ARMÉNSKÉ PŘÍSLOVÍ ČIŇ ČERTU DOBŘE, PEKLEM SE TI ODMĚNÍ. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ ASI PROTO, ŽE SAMI TOHO TAK MÁLO VÍME, LÍBÍ SE NÁM NA PRVNÍ POHLED LIDÉ CHUDÍ DUCHEM. NIETZSCHE (ZKRÁTIL Z.M.) NESVĚŘUJ VŠE JEDNÉ LODI!(OBEZŘETNOST, OPATRNOST) ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ NENÍ NA SVĚTĚ ČLOVĚKA, ABY SE ZALÍBIL VŠEM. OVIDIUS I POCHOD NA TISÍC MIL ZAČÍNÁ PRVNÍM KROKEM. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ NA ZÍTŘEK ODKLÁDEJ JEDINÉ – HNĚV. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ NA SEBE HLEĎ JAK OSTŘÍŽ, NAD BLIŽNÍM PŘIMHUŘ OČI. NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ JAK SE ODPOVÍDÁ PABLBOVI? TÍM, ŽE SE MU SLOVY NEODPOVÍ. FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ NEODSUZUJ BLIŽNÍHO SVÉHO, DOKUD NEJSI NA JEHO MÍSTĚ. TALMUD K ODVAZE NUTÍ MNE STRACH... OVIDIUS SVOBODA JE BEZCENNÁ, NEOBSAHUJE-LI TAKÉ SVOBODU SE MÝLIT. GÁNDHÍ MÁLO BY TOHO BYLO NA SVĚTĚ PODNIKNUTO, KDYBYCHOM POŘÁD HLEDĚLI NA TO, JAK TO DOPADNE. LESSING KDYŽ DVA ŘEKNOU, ŽE MÁŠ AKORÁT, BĚŽ SPÁT.(OPILOST) RUSKÉ PŘÍSLOVÍ HLUPÁK NESNÁŠÍ OPONENTA – OPILEC ABSTINENTA. IRSKÉ PŘÍSLOVÍ JE ROZUMNÝ, KDO SE NERMOUTÍ PRO TO, CO NEMÁ, NÝBRŽ PRO TO, CO MÁ. DEMOKRITOS ŽENA VONÍ PĚKNĚ, KDYŽ NEVONÍ NIČÍM. PLAUTUS NA LOĎ VEZE VŮZ – NA SOUŠI VŮZ VEZE LOĎKU. TAMILSKÉ PŘÍSLOVÍ PENÍZE JSOU JAKO JEŽEK. SNADNĚJI SE DAJÍ CHYTIT, NEŽ UDRŽET. ARCHILOCHOS DÁVAT – I JEDEN PENÍZEK ZDÁ SE MNOHO; BRÁT – I TISÍC JE MÁLO. UZBECKÉ PŘÍSLOVÍ UTÍKEJ OD DOBRA A ZACHRÁNÍŠ SE PŘED ZLEM. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ POCTIVÍ LIDÉ NEBÝVAJÍ BOHATÍ. BOHATÍ NEBÝVAJÍ POCTIVÍ. LAO-C POCTIVOST JE CTNOST, ALE KDYŽ SI DŘÍVÍ NENAKRADEŠ, ZMRZNEŠ. RUMUNSKÉ PŘÍSLOVÍ NEŠŤASTNÝ TAKOVÝ DŮM BÝVÁ, KDE KOHOUT MLČÍ A SLÍPKA ZPÍVÁ. SLOVENSKÉ PŘÍSLOVÍ POHRDÁ MNOU NĚKDO? JEHO VĚC. MOJE VĚC JE, ABYCH NEBYL PŘISTIŽEN, ŽE ČINÍM NEBO MLUVÍM NĚCO HODNÉHO OPOVRŽENÍ. MARCUS AURELIUS UŽ JE PO NÍ, PO SVINI, ALE „CHRO-CHRO“, „CHRO-CHRO“ – TO NÁM JEŠTĚ V UŠÍCH ZNÍ.(POMLUVA) TURKMENSKÉ PŘÍSLOVÍ MOUDRÉ UCHO NEPOSLOUCHÁ, CO HLOUPÁ PUSA POVÍDÁ. BOŽENA NĚMCOVÁ (PŘEVZALA TO Z HAMLETA OD SHAKESPEARA) VLK HLADY SOTVA PLETE HNÁTAMA, A LIDI VRČÍ: „PROKLATEC! ZASE SE TAK NAŽRAL, ŽE HO VLASTNÍ NOHY NENESOU. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ KDO ZNÁSILŇUJE OKOLNOSTI, TOHO OKOLNOSTI ROVNĚŽ ZNÁSILNÍ, DO JIM VŠAK USTUPUJE, TOMU I ONY USTOUPÍ. VIDÍŠ-LI, ŽE TI OKOLNOSTI NEJSOU PŘÍZNIVY, NEPROTIV SE JIM, ALE PŘENECH VŠE PŘIROZENÉMU BĚHU, NEBOŤ KDO BOJUJE PROTI OKOLNOSTEM, STÁVÁ SE JEJICH OTROKEM, TEN VŠAK, KDO SE JIM PODDÁVÁ, STÁVÁ SE JEJICH PÁNEM. TALMUD (MÁ PRAVDU???) CÍTÍ LI KDO SVOU VNITŘNÍ CENU, NEVŠÍMÁ SI LESKU. TÍM VÍCE SI HO VŠAK VŠÍMÁ TEN, JENŽ ZNÁ SVOU CHATRNOST. V. ZAHRADNÍK POZDĚ ZAHŘÍVAT PŘIKRÝVKOU – MÍSTO DOMÁCÍCH KAMEN – MANŽELŮV NÁHROBNÍ KÁMEN. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ PRACUJME BEZ DLOUHÉHO HLOUBÁNÍ, JE TO JEDINÝ ZPŮSOB, JAK SI UDĚLAT ŽIVOT SNESITELNÝM. VOLTAIRE JEDEN Z PRÁCE BOHATÝ – DRUHÝ HRBATÝ. POLSKÉ PŘÍSLOVÍ JE TUZE NEBEZPEČNÉ MÍT PRAVDU VE VĚCECH, V NICHŽ SE ZMÝLILI MOCNÍ. VOLTAIRE JAKO BUBEN: PLNO KRAVÁLU – A UVNITŘ NIC. ARABSKÉ EST SERMO TANTO MELIOR, QUANTO BREVIOR. ŘEČ JE TÍM LEPŠÍ, ČÍM JE KRATŠÍ. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ DŘÍV NEŽ SI USMYSLÍŠ UKRÁST MINARET, VYKOPEJ PRO NĚJ SKRÝŠ. SENECA DO STUDNY NENAPLIJEŠ, MOŽNÁ Z NÍ BUDEŠ PÍT.(PŘEDVÍDAVOST) GOGOL NEBUĎ MOTYKOU – VŠECHNO K SOBĚ; BUĎ PILOU – JEDNOU KE MNĚ, JEDNOU K TOBĚ. TÁDŽICKÉ NEZLOB SE NA ZRCADLO, MÁŠ-LI KŘIVOU HUBU. UKRAJINSKÉ PŘÍSLOVÍ LIDÉ DŮVĚŘUJÍ VÍCE OČÍM NEŽ UŠÍM: Z TOHO VYPLÝVÁ, ŽE DLOUHÁ JE CESTA POUČOVÁNÍM, KRÁTKÁ A ÚČINNÁ PŘÍKLADY. SENECA VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT.SLOVA POVZBUZUJÍ, PŘÍKLADY TÁHNOU. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ I VODU PIJ S MÍROU, DÍVÁ-LI SE NA TEBE DÍTĚ. KOREJSKÉ PŘÍSLOVÍ DLOUHO PŘIPRAVOVANÝ BOJ – RYCHLÉ VÍTĚZSTVÍ. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ NATURAM EXPELLAS FURCA, TAMEN USQUE RECURRET.VYHÁNĚJ PŘÍRODU VIDLEMI, ONA SE PŘECE ZAS VRÁTÍ. HORATIUS NE PŘÍRODĚ POROUČET, PŘÍRODU POSLOUCHAT! BACON I Z MALÉHO DOMU VYCHÁZÍ ČASTO VELKÝ MUŽ.(PŮVOD) KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ NEKONEČNOU MALOST PROVÁZÍ BEZMEZNÁ PÝCHA. VOLTAIRE PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD. ČESKÉ ROZDÁVAT RADY JE ZBYTEČNÉ. MOUDRÝ SI PORADÍ SÁM A HLUPÁK STEJNĚ NEPOSLECHNE. SENECA PROSPĚŠNÁ BÝVÁ RADA JEN V JEDNOM PŘÍPADĚ – KDYŽ JDE POKORA K MOUDROSTI NA RADU. K. H. BOROVSKÝ UDÍLET RADY JE VŽDY CHYBOU, ALE DÁŠ-LI DOBROU RADU, NEBUDE TI ODPUŠTĚNO NIKDY. SHAW NETAHEJ SPÍCÍHO TYGRA ZA FOUSY. INDICKÉ PŘÍSLOVÍ ŽENA VE SPOLEČNOSTI ANDĚL,NA ULICI MÍLIUS,DOMA ĎÁBEL. FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ NAPJAL JSI TĚTIVU – STŘÍLEJ.(VÁHÁNÍ, NEROZHODNOST) JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ ZÁZRAK – DĚŤÁTKO SE NARODILO: SEDM LET – A MOUDŘEJŠÍ NEŽ DĚD. RUSKÉ PŘÍSLOVÍ CO BYS RÁD ŘEKL DNES, ŘEKNI RADĚJI ZÍTRA. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ KAŽDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NEMNOHÝM MOUDROST. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ MNOHO NAMLUVENO – MÁLO ŘEČENO. ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ NENÍ HANBA MLČET, KDYŽ NENÍ CO ŘÍCT. STAROČESKÉ PŘÍSLOVÍ NIC NEPROSPÍVÁ TAK JAKO ŽÍT V ÚSTRANÍ, MÁLO MLUVIT S LIDMI A MNOHO SÁM SE SEBOU. SENECA SAMOTA JE NEJLEPŠÍ PĚSTOUNKOU MOUDROSTI. STERNE. MOUDRÝ ČLOVĚK JE NEJMÉNĚ SÁM, KDYŽ JE SÁM. SWIFT SAMOTA JE VLASTÍ VELIKÝCH DUŠÍ. F. BACON BUDIŽ SRDCE ŠŤASTNÉ NEBO TRPÍCÍ, VŽDY POTŘEBUJE JEŠTĚ JEDNO KU SOBĚ. B. NĚMCOVÁ DÍLO SAMO CHVÁLÍ SVÉHO TVŮRCE. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ NEJVĚTŠÍ ZLO, JÍMŽ TRPÍ SVĚT, NENÍ SÍLA ZLÝCH, NÝBRŽ SLABOST DOBRÝCH. ROLLAND PÝCHA ČLOVĚKA SNIŽUJE, ALE CHUDÝ DUCHEM DOSAHUJE SLÁVY. BIBLE ČINY, NE SLOVA. GENERÁL HOCHE. MOUDRÝ SLOVA ŽVÝKÁ – A POLYKÁ. MAĎARSKÉ PŘÍSLOVÍ NEJMOCNĚJŠÍ VODOU NA SVĚTĚ JSOU ŽENSKÉ SLZY. J. MORLEY JE TO PŘÍLIŠ VELKÁ CENA ZA SMÍCH, JESTLIŽE SPOČÍVÁ V ÚJMĚ NA CTI. QUINTILIANUS (MNOZÍ SI TO NEUVĚDOMUJÍ) BÁT SE SMÍCHU, ZNAMENÁ NESNÁŠET PRAVDU. TURGENĚV V NIČEM NEODHALUJÍ LIDÉ ZŘETELNĚJI SVOU POVAHU, JAKO V TOM, ČEMU SE SMĚJÍ. GOETHE LITTERA SCRIPTA MANET.CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ UTÍKAL PŘED JELENEM – NARAZIL NA TYGRA. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ KOHO BOHOVÉ MILUJÍ, TEN UMÍRÁ MLÁD. PLAUTUS PŘEMÝŠLENÍ O SMRTI JE PŘEMÝŠLENÍM O SVOBODĚ. M. DE MONTAIGNE PES, KTERÝ HLEDÁ, KOST SI NAJDE.(SNAHA) BASKICKÉ PŘÍSLOVÍ NA KONĚ, CO SE SNAŽÍ, DVOJNÁSOB KOŽÍ VLOŽÍ, ALE JEN JEDNU MÍRKU BOBŮ DO ŽLABU. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ KDO SE SNAŽÍ DOJÍTI VELKÉHO CÍLE, NESMÍ MYSLITI NA SEBE. TURGENĚV MUDRC, SROVNÁME-LI HO S JINÝMI LIDMI, POKUD JDE O ŽIVOTNÍ NEZBYTNOSTI, DOVEDE SPÍŠ ROZDÁVAT NEŽ PŘIJÍMAT. TAK VELIKÝ POKLAD NAŠEL VE SVÉ SOBĚSTAČNOSTI. EPIKUROS VELKÝ ČLOVĚK JE POVZNESEN NAD URÁŽKU, NESPRAVEDLNOST, BOLEST I POSMĚCH, A BYL BY VLASTNĚ NEZRANITELNÝ, KDYBY NETRPĚL SOUCITEM. LA BRUYÉRE AUDIATUR ET ALTERA PARS!BUDIŽ SLYŠENA I DRUHÁ STRANA. SENECA KDO ROZHODL SPOR ANIŽ VYSLECHL DRUHOU STRANU, NEBYL SPRAVEDLIVÝ, I KDYBY ROZHODL SPRAVEDLIVĚ. SENECA SPÁNEK JE PRO ČLOVĚKA TOTÉŽ, CO NATAHOVÁNÍ PRO HODINY. SCHOPENHAUER SPÁNEK JE JAKO ZLATO: ČÍM DÉLE SPÍŠ, TÍM VÍCE PO SPANÍ BAŽÍŠ. SKOTSKÉ PŘÍSLOVÍ SPĚCH JE NEPOZORNÝ A SLEPÝ. LIVIUS KDO PŘÍLIŠ SPĚCHÁ, BUDE HOTOV POZDĚJI. ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ CHVAT SI LÁME NOHY. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ KDO NEMÁ OSLA, NEMUSÍ SE STARAT O SENO. PERSKÉ PŘÍSLOVÍ PROKÁŽETE NEJVĚTŠÍ SLUŽBU STÁTU A NÁRODU, KDYŽ POZDVIHNETE NIKOLIV STŘECHY DOMŮ, ALE DUŠE OBČANŮ, NEBOŤ JE LÉPE, ABY VELKÉ DUŠE PŘEBÝVALY V MALÝCH DOMECH, NEŽ ABY NÍZKÉ DUŠE ČÍHALY V PŘÍBYTCÍCH VELKÝCH. EPIKTETOS DNES CTÍ TĚ ZA SVATÉHO, ZÍTRA BUDEŠ SVIŇÁK. K. H. BOROVSKÝ RIDE, SI SAPIS.JSI-LI MOUDRÝ VESEL SE. MARTIALIS. NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK, JAKO STARÝ ČLOVĚK. SOFOKLES VAŽ SI STARCE I TEHDY, KDYBY ZE STAŘECKÉ SLABOSTI POZAPOMNĚL SVÝCH VĚDOMOSTÍ. TALMUD PŘI VELKÝCH VÝKONECH ZÁVISÍ NA TĚLESNÉ SÍLE, OBRATNOSTI NEBO RYCHLOSTI, ALE NA ROZVAZE, VÁŽNOSTI A SPRÁVNÝCH NÁZORECH, A TO JSOU PŘEDNOSTI, O KTERÉ STÁŘÍ NEJEN NENÍ OCHUZOVÁNO, ALE KTERÉ MU DOKONCE PŘIBÝVAJÍ. CICERO STATEČNÉMU JE KAŽDÁ CESTA SCHŮDNÁ. ADAM VRATISLAV Z MITROVIC MNOHÝCH SE MUSÍ BÝT, KOHO SE MNOZÍ BOJÍ. SENECA ML. STATEČNÉMU JE KAŽDÁ CESTA SCHŮDNÁ. ADAM VRATISLAV Z MITROVIC STŘEDNÍ CESTOU PROJDEŠ NEJBEZPEČNĚJI. OVIDIUS NĚKDY JE PŘÍJEMNÉ ZTRATIT ROZUM. SENECA (VÝŇATEK Z CITÁTU) ČLOVĚK MUSÍ HODNĚ STUDOVAT, ABY MÁLO VĚDĚL. CH.-L. DE MONTESQUIEU NA RTECH JMÉNO BOŽÍ – POD PAŽÍ KRADENÉ ZBOŽÍ. NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ ANI NEJLEPŠÍ SOKOL NIČEHO NEULOVÍ, KDYŽ SE MU NEDOVOLÍ VZLÉTNOUT. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ FORTES FORTUNA ADIUVAT.ODVÁŽENÉMU ŠTĚSTÍ PŘEJE. TERENTIUS CHODÍ ŠTĚSTÍ DOKOLA, SEMTAM PADNE NA VOLA. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ KDYŽ VCHÁZÍ VÍNO, ODCHÁZÍ TAJEMSTVÍ. ARMÉNSKÉ PŘÍSLOVÍ CHARTA NON ERUBESCIT.PAPÍR SE NEČERVENÁ. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ PLNÁ LÁHEV MLČÍ, POLOPRÁZDNÁ ŽBLUŇKÁ. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ ZABÝVAJÍCE SE SVÝMI BOLESTMI, ZVĚTŠUJEME JE; PŘEMÍTAJÍCE O SVÝCH SLABOSTECH, POSILUJEME JE. KELLER UČENÍ – JE JAKO PROTI PROUDU PLAVÁNÍ: USTANEŠ NA CHVÍLI, VRÁTÍŠ SE O MÍLI. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ CHYTRÝ SE UČÍ 5 LET, HLUPÁK TO STIHNE ZA DEN. VIETNAMSKÉ PŘÍSLOVÍ SMÍCH A ÚSMĚV JSOU BRÁNA A DVEŘE, JIMIŽ SE MŮŽE DOSTAT DO ČLOVĚKA MNOHO DOBRÉHO. MORGENSTERN ÚSPĚCH VTÁHNE MNOHÉ DO ZÁHUBY. PHAEDRUS NEMÁŠ-LI TRPĚT, MUSÍŠ BÝT ČINNÝ. KDYKOLIV BUDEŠ MOCI ZNIČIT SVOU NUDU NEBO SVÉ UTRPENÍ ČINNOSTÍ, UČIŇ TAK BEZ ROZMYŠLENÍ. DELACROIX VE VŠECH VĚCECH JE NĚCO UŽITEČNÉHO, TŘEBA ŽE JEN VE SKRYTÉ PODOBĚ. CICERO UŽITEČNÝ JAKO TOPOL – ANI PLODY ANI STÍN. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ JE LEPŠÍ PUSTIT SE ODVÁŽNĚ DO VŠEHO, I ZA CENU, ŽE V POLOVINĚ PŘÍPADŮ UTRPÍŠ NEZDAR, NEŽ VŠEHO SE OBÁVAT A NIKDY NIC NEZKUSIT. HERODOTOS MŮŽEŠ SE ROZPŮLIT, A VYČTOU TI, ŽE SES NEROZČTVRTIL. RUSKÉ PŘÍSLOVÍ VELKÝ DUCH JE POVZNESEN NAD URÁŽKY, NESPRAVEDLNOST, BOLEST, POSMĚCH. BYL BY NEZRANITELNÝ, KDYBY NETRPĚL SOUCITEM. LA BRUYÉRE VÝŠKU VĚŽE ODVOZUJEME Z DÉLKY JEJÍHO STÍNU, VELIKOST MUŽE Z MNOŽSTVÍ JEHO ZÁVISTNÍKŮ. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ MYŠ BYLA ROZEZLENA NA HORU. DOCELA ROZPRÁŠIT JI CHTĚLA. HORA O TOM VŮBEC NEVĚDĚLA. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ ZVYKEJME SI DRŽET DALEKO OD SEBE NÁDHERU A OCEŇOVAT VĚCI DLE JEJICH HODNOTY UŽITEČNÉ A OKRASNÉ. SENECA JEDNOU VIDĚT LEPŠÍ, NEŽ STOKRÁT SLYŠET. JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ BUDEŠ-LI SE S OSLY STÝKAT, ZAČNEŠ JAKO OSEL HÝKAT. KURDSKÉ PŘÍSLOVÍ PRVNÍ VELBLOUD V KARAVANĚ – PRVNÍ NA RÁNĚ.(VŮDCE) TURKMENSKÉ PŘÍSLOVÍ MLÍČKA VĚTŠÍ MISKA TOMU, KDO VÍC VŘÍSKÁ. TAMILSKÉ PŘÍSLOVÍ COPY SE ROZČESÁVAJÍ OD KONCE.(VYŠETŘOVÁNÍ) OSETIMSKÉ PŘÍSLOVÍ KDYŽ VZNEŠENÝ MUŽ SE HNĚVÁ, ODPUSTÍ, ODPROSÍŠ-LI.NÍZKÉHO ODPROSÍŠ, JEŠTĚ VÍC DÁ TI HNĚV ZNÁT. SAKIA-PANDITA MLADÍ LEŽÁCI – STAŘÍ ŽEBRÁCI. ČESKÉ PŘÍSLOVÍ ZLODĚJINA, ZRADA A RYBAŘENÍ VEDOU K ZÁHUBĚ. NEPÁLSKÉ PŘÍSLOVÍ ACTA EST FABULA.HRA JE U KONCE. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ CO SE NEDÁ VRÁTIT, NA TO CO NEJRYCHLEJI ZAPOMENOUT. ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ ZASLEPENOST BÝVÁ KRÁTKÁ, LÍTOST DLOUHÁ. KONFUCIUS CANES PLURIMUN LATRANTES RARO MORDENT.PSI, KTEŘÍ NEJVÍCE ŠTĚKAJÍ, ZŘÍDKA KOUŠOU.(ZASTRAŠOVÁNÍ) LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ ČLOVĚK UDĚLÁ HODNĚ, ABY HO MILOVALI, A VŠECHNO, ABY MU ZÁVIDĚLI. TWAIN NEDEJ NA ZAČÁTEK, NA KONEC SE SPOLÉHEJ. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ JE LÉPE LITOVAT, ŽE JSME NĚCO ZAŽILI, NEŽ LITOVAT, ŽE JSME NEZAŽILI. BOCCACCIO ZBABĚLOST JE, KDYŽ VÍME, CO MÁME ČINIT A NEČINÍME TAK. CONFUCIUS ŽÁDNÝ MEČ NEMÁ JEN JEDNO OSTŘÍ, KAŽDÝ MÁ 2: KDO JEDNÍM ZRAŇUJE, DRUHÝM RANÍ SÁM SEBE. HUGO DECIPIT FRONS.ZDÁNÍ KLAME. LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ ZDVOŘILOST DĚLÁ S LIDMI TOTÉŽ, CO TEPLO S HOSTEM. SCHOPENHAUER NIKOMU JEŠTĚ NEUŠKODILO, BYL-LI ZDVOŘILÝ. TUCHOLSKÝ KDYŽ PO ROZLOUČENÍ VYPROVODÍŠ HOSTA, S LOUČÍ NA ZÁPRAŽÍ, BUDE TĚ NA SVÉM PRAHU VÍTAT S LUCERNOU. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ ZA KOLEKTIVNÍ ZLOČINY NENÍ ODPOVĚDNÝ NIKDO. NAPOLEON SOUKROMÉ ZLODĚJE POUTAJÍ NA DOŽIVOTÍ DO VĚZENÍ, VEŘEJNÍ ZLODĚJI CHODÍ V ZLATĚ A PURPURU. CATO ST. NENÍ HANBA, ŽE NEVÍŠ, ALE ŽE SE NEPTÁŠ. TURECKÉ PŘÍSLOVÍ KONÁNÍ USNADŇUJE KONÁNÍ. POPRVÉ JE TO NEJTĚŽŠÍ, PO DESÁTÉ JE TO JIŽ SNADNÉ, PO TISÍCÍ UŽ TO JDE AUTOMATICKY. H. N. CASSON ŽENA JE SLADKÉ ZLO. POLSKÉ PŘÍSLOVÍ DO ŽEN A DO MELOUNŮ NEVIDÍŠ. ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ ŽENU ANI KVĚTINOU NEUHODÍŠ, PÍŠE SE V MOUDRÝCH KNIHÁCH, NIKDE TAM VŠAK NENÍ, ŽE KVĚTINÁČEM. Z.M. ERST EIN BLEIB DANN EIN WEIB.NAPŘED SVĚTNIČKA, POTOM ŽENIČKA. NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ PRO VELKÉ DUCHY CHARAKTERISTICKÉ, ŽE ŘEKNOU MNOHO MÁLO SLOVY. ROCHEFOUCAULD KDYŽ MLUVÍŠ, TVÁ SLOVA BY MĚLA BÝT VÍC NEŽ MLČENÍ. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ DO UMÍRAJÍCÍHO LVA SI I MYŠ RÁDA RÝPNE. Z.M. LIDÉ, KTEŘÍ NEMAJÍ RÁDI ZVÍŘATA NEMAJÍ VĚTŠINOU RÁDI ANI LIDI. KOHO MAJÍ TEDY RÁDI? Z.M. STAVĚJ SEBE PŘED OSTATNÍ, NA KONCI SKONČÍŠ. Z.M. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE BÝT VŽDY NAD VĚCÍ. Z.M. NEJMOUDŘEJŠÍ JE TEN ČLOVĚK, KTERÝ OVLÁDL SÁM SEBE. ??? CÍLEM NAŠICH ČINŮ, NECHŤ JE DOBRO. ??? TVOU BUDOUCNOST TVOŘÍ ROZHODNUTÍ, KTERÁ V KAŽDÉM OKAMŽIKU ČINÍŠ. BUĎ SI TOHO STÁLE VĚDOM. ??? PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO. ??? ZAČÍT JE SNADNÉ, ALE VYTRVAT JE UMĚNÍ. ??? ABYCHOM DOSÁHLI VELKÝCH CÍLŮ, MUSÍME NĚCO RISKOVAT. HELMUT VON MOLTKE VŠECHNO CO VLASTNÍŠ, TĚ CHCE VLASTNIT. REGINA ELBERTOV ODVAHA JE SÍLA VZDÁT SE ZNÁMÉHO A JISTÉHO. ROLLO MAY AŤ JDEŠ KAMKOLI, JDI CELÝM SVÝM SRDCEM. KONFUCIUS OVLÁDAT DRUHÉ VYŽADUJE MOC, OVLÁDAT SEBE VYŽADUJE SÍLU. LAO´C ZVÍTĚZIT SÁM NAD SEBOU JE NEJKRÁSNĚJŠÍ VÍTĚZSTVÍ. FRIEDRICH VON LOGAU DŘÍVE NEŽ SE VYDÁŠ ZLEPŠOVAT SVĚT, PROJDI TŘIKRÁT SVŮJ VLASTNÍ DŮM. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ KDO OTEVŘE SVÉ SRDCE CTIŽÁDOSTI, UZAVŘE JE KLIDU. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ NEBUĎ, PROSÍM, MEZI TĚMI, KDO MAJÍ ZA CÍL SVÝCH ČINŮ JEN ODMĚNU. BHAGAVADGÍTA KDO SE NEDOPUSTÍ ŽÁDNÉ HLOUPOSTI, NENÍ TAK MOUDRÝ, JAK SE DOMNÍVÁ. BABLER PŘED TÍM, CO ZA MNOU JDE PRCHÁM, CO UNIKÁ, SLEDUJI STÁLE. OVIDIUS NEJVÍCE SE TĚŠÍ Z BOHATSTVÍ TEN, KDO PO NĚM NEJMÉNĚ TOUŽÍ. SENECA NENÍ TO VÍNO, CO ČINÍ ČLOVĚKA OPILÝM – JE TO ON SÁM! ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ KAŽDÝ SI STĚŽUJE NA SVOU PAMĚŤ, NIKDO NA SVŮJ ROZUM. ROCHEFOUCAULD CHYTRÁ ŽENA JE ONA ŽENA, JEŽ UMÍ MISTRNĚ ZAKRÝVAT SVOU HLOUPOST. JOHN ČLOVĚKA POSUZUJEME SPÍŠE DLE OTÁZEK NEŽ DLE ODPOVĚDÍ. VOLTAIRE Ó, HRDOSTI, NĚKDY JSI NEZBYTNÁ, ALE JINDY STRAŠNĚ HLOUPÁ! Z. M. DNES JSEM ŠEL PO ULICI A JEDNA PANÍ PŘI CHŮZI ŘEKLA DO SVÉHO MOBILNÍHO TELEFONU DRUHÉMU VOLAJÍCÍMU: „BLA, BLA, BLA.“ JSEM RÁD, ŽE UŽ VÍM, K ČEMU DOOPRAVDY SLOUŽÍ. Z. M. ODVAHA, RADOST A NADĚJE – TOŤ TROJHVĚZDÍ, KTERÉ MUSÍME MÍT STÁLE PŘED OČIMA. ERNST VON FEUCHTERSLEBEN RADOST MŮŽEME MÍT JEN TEHDY, KDYŽ JI SAMI PŮSOBÍME. KARL BARTH VESELÉMU JE JEDNO, ZDALI JE MLADÝ ČI STARÝ, ROVNÝ ČI HRBATÝ, CHUDÝ ČI BOHATÝ – JE PROSTĚ ŠŤASTNÝ. ARTHUR SHOPENHAUER KDO SI NEUMÍ NIC ODEPŘÍT, ŠTĚSTÍ NEDOJDE. MARIE VON EBNEN SILNÝ ČLOVĚK NEZNÁ PŘEKÁŽEK! Z FILMU CHCEŠ NĚCO ZÍSKAT?OBĚTUJ! Z VÝBORNÉHO FILMU SÍLA 98 MÍR JE PROSTŘEDKEM, JAK SE VYROVNAT S HNĚVEM, NÁSILÍM A STRACHEM A TO NIKOLIV U OSTATNÍCH LIDÍ, ALE PŘEDEVŠÍM SÁM U SEBE. AUSTIN ST. JOHN PŘEMÝŠLEJ 3×PROMLUVÍŠ A TEPRVE TEHDY, KDYŽ JSI STÁLE PŘESVĚDČEN O TOM, ŽE PROMLUVIT MÁ CENU, DEJ SLOVŮM HLAS. ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ KAŽDÁ SUROVOST MÁ SVŮJ PŮVOD VE SLABOSTI. SENECA MLČENÍ JE POČÁTEK MOUDROSTI. Z FILMU CHVILKA POMOCI JE LEPŠÍ NEŽ DESET DNÍ SOUCITU PŘÍSLOVÍ ODVÁŽNÍ DNEŠKA PŘIPRAVUJÍ NORMÁLNÍ ČINY ZÍTŘKA. HELDER CAMARA MNOZÍ LIDÉ JSOU TAK HLOUPÍ, ŽE VŠECHNO CHÁPOU. PŘÍSLOVÍ VŠECHNO ZAČÍNÁ TOUHOU. NELLY SACHSOVÁ PRAVDA NEVYSLOVENÁ JE HORŠÍ NEŽ ZLO SAMO. IVAN SERGEFEVIČ TURGENĚV NEPOSUZUJI ČLOVĚKA PODLE TOHO, CO ZÍSKAL, ALE PODLE TOHO, CO DAL. ALBERT EINSTEIN TŘI CENNÉ DARY PRO ŽIVOT:OSOBNÍ STATEČNOST POKORA VÍRA V DOBRO. PŘÍSLOVÍ NAŠE GENERACE BUDE JEDNOHO DNE LITOVAT NEJEN ZLÝCH SLOV A SKUTKŮ ŠPATNÝCH LIDÍ, ALE TAKÉ STRAŠLIVÉHO MLČENÍ LIDÍ DOBRÝCH. MARTIN LUTHER KING NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ HLOUPÉ OTÁZKY, JEN HLOUPÉ ODPOVĚDI. KONNERTZ D. JSME RÁDI, KDYŽ ČAS UTÍKÁ JEN V JEDNOM PŘÍPADĚ … KDYŽ NA NĚCO ČEKÁME. Z. M. PROČ MILUJI PŘÍSLOVÍ?PROČ JE PROČÍTÁM, KDYŽ JE MI NEJHŮŘE?PROTOŽE MI POMÁHAJÍ PODÍVAT SE NA SVÉ HLOUPÉ CHYBY A NA ZLÉ LIDI MOUDŘEJŠÍMA OČIMA, KTERÉ SI NA CHVÍLI PROPŮJČUJI PRÁVĚ OD CHYTRÝCH, KTEŘÍ SE PODĚLILI O SVÉ ZKUŠENOSTI. Z. M. A VERBIS AT VERBA.OD SLOV K BIČI. ??? CO ROZDÁŠ, TO TI NIKDO NEVEZME! ??? SMÍCH A PLÁČ LEŽÍ NA OPAČNÝCH KONCÍCH KRUŽNICE. ??? TOHO MĚJ RÁD, KDO UČÍ LIDI DÍVAT SE A SMÁT! ??? MÁM POCIT, ŽE UŽ NEMŮŽU MÍT POCIT. ??? JSEM JAKO JABLKO – PO VNĚJŠKU MĚ KAŽDÝ POZNÁ, ALE VNITŘEK MŮŽE JEN TUŠIT. ??? PŘIPADÁM SI JAKO ROBINSON CRUSOE NA PUSTÉM OSTROVĚ – ZVÍŘAT DOST A PÁTEK V NEDOHLEDU. ??? MAPA NENÍ ZEMĚ.MAPA SICE UKÁŽE CESTU K NAŠEMU CÍLI, ALE NEODHALÍ PŘEKVAPENÍ, KTERÁ NÁS MOHOU PŘEKVAPIT. ALFRED KORZYBSKÝ Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA BUDE MÍT PESIMISTA MOŽNÁ PRAVDU, ALE MEZITÍM NA TOM BUDE OPTIMISTA LÍP. DANIEL L. REARDON NARODILI JSME SE SVĚTA, KTERÝ PŘIPOMÍNÁ OHROMNÝ SÁL S MNOHA DVEŘMI NABÍZEJÍCÍMI TISÍCE MOŽNOSTÍ. VŠECHNY TY DVEŘE JSOU OTEVŘENY DOKOŘÁN A ZVENKU DO SÁLU PŘICHÁZÍ ZÁPLAVA SVĚTLA A SHON. NĚKTERÉ DVEŘE ÚMYSLNĚ ZAVÍRÁME, NĚKDY S OBAVAMI, JINDY S KLIDNOU JISTOTOU. NĚKTERÉ DVEŘE JAKOBY SE ZAVÍRALY SAMY, NĚKTERÉ DOKONCE TAK TIŠE, ŽE SI TOHO NEVŠIMNEME. TERRY TEACHOUT JEDNO TRÁPENÍ MŮŽE PROSPĚT VÍCE NEŽ TISÍC RADOSTÍ. BONAVENTURA VE VELKÝCH SITUACÍCH ROZHODUJE SPÍŠE CHARAKTER NEŽ DUCH A VĚDĚNÍ. EDITH VON STEIN NAŠE ŠTĚSTÍ NEURČUJE TO, CO JSME A CO MÁME, ALE TO, O ČEM VĚŘÍME, ŽE JSME A ŽE MÁME. PETER ROSEGGER NA CO JSME ZAPOMNĚLI, DO TOHO SE NÁM STEJNĚ MOC NECHTĚLO. JANA VÍTKOVÁ (K. GRAFOLOGIE, ANEB ČTEME 2×) TAM, KDE DOCHÁZEJÍ ARGUMENTY NASTUPUJE AGRESIVITA. ??? MLUVÍTE-LI SE ŽENOU, NASLOUCHEJTE PŘEDEVŠÍM TOMU, CO VÁM ŘÍKÁ OČIMA. BŘEZINA MLADÍ LIDÉ SER HODÍ SPÍŠ K TOMU, ABY VYNALÉZALI, NEŽ ABY SOUDILI. FRANCIS BACON NAPOLEON BY NIKDY NEODMÍTL DOBÍT ŠPANĚLSKO Z DŮVODU, ŽE BY BYL PŘEPRACOVÁN. WALTHER RATHENAU MOUDRÉ JE MYSLET SKEPTICKY A POČÍNAT SI OPTIMISTICKY. H. HESE LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT – NESMÍRNÁ PRÁCE NADE VŠÍM VÍTĚZÍ. ??? PRO NAŠE ŠTĚSTÍ JE DŮLEŽITĚJŠÍ TO, CO ČLOVĚK JE, NEŽ CO ČLOVĚK MÁ. A. SCHOPENHAUER JEDEN DOBRÝ MANŽEL MÁ HODNOTU DVOU DOBRÝCH MANŽELEK, NEBOŤ VĚCI MAJÍ TÍM VĚTŠÍ CENU, ČÍM JSOU VZÁCNĚJŠÍ. B. FRANKLIN UMĚNÍ PAMĚTI ZÁLEŽÍ V UMĚNÍ POZORNOSTI. JOHNSON KDO TO UMÍ, TEN TO DĚLÁ . KDO TO NEUMÍ, TEN SE UČÍ. SHAW LIDEM NECHYBÍ SÍLA, ALE VŮLE. ??? KAŽDÁ ŽENA JE DOCELA POHLEDNÁ, KDYŽ SI NA NI TROCHU ZHASNETE. ??? BUDEŠ-LI POŘÁD S CHROMÝMI, ZAČNEŠ KULHAT. ??? ŽENY PRIKLÁDAJÍ VĚTŠÍ DŮLEŽITOST SVÉ KRÁSE NEŽ SVÉ INTELIGENCI, PONĚVADŽ MUŽI BÝVAJÍ MNOHDY HLOUPÍ, ALE ZŘÍDKAKDY SLEPÍ. H. MONTHERLAND KDO PŘEDBĚHNE SVOU DOBU, MUSÍ NA NI POČKAT NA MÍSTECH NIKOLIV NEJPŘÍJEMNĚJŠÍCH. ??? ŽENY PŘESTÁVAJÍ BÝT ROZTOMILÉ, KDYŽ SE SNAŽÍ BÝT ROZTOMILÉ. ??? RÁDIO JE SKVĚLÝ VYNÁLEZ. STAČÍ POHYB RUKY A JE TICHO. ??? ČLOVĚK JE VELKÝ VE SVÝCH PŘEDSTAVÁCH, ALE SLABÝ V JEJICH PROVÁDĚNÍ, V TOM SPOČÍVÁ NAŠE BÍDA I NÁŠ ŠARM. ??? ŽÁDNÝ CÍL NENÍ TAK VYSOKÝ, ABY OSPRAVEDLNIL NEČESTNÉ METODY. A. EINSTEIN MUŽI NA ROZDÍL OD ŽEN, MOHOU MYSLET NA DVĚ VĚCI ZÁROVEŇ. CLARKE ANI SI NEDOVEDEME PŘEDSTAVIT, CO VŠECHNO SI NEDOVEDEME PŘEDSTAVIT! ??? POTÍŽE NARŮSTAJÍ, ČÍM VÍCE SE ČLOVĚK BLÍŽÍ K CÍLI. J. W. GOETHE NEJLEPŠÍM DŮKAZEM MOUDROSTI JE NEPŘETRŽITÁ DUŠEVNÍ POHODA. M. DE MONTAIGNE CO JE SMĚŠNÉ? VŠECHNO, POKUD SE TO DĚJE NĚKOMU JINÉMU. VOLTAIRE PŘED VESELOSTÍ PRCHNE MNOHO ZLA. J. W. GOETHE SMÍCH A ÚSMĚV JSOU BRÁNA A DVEŘE, JIMIŽ SE NEMŮŽE DOSTAT DO ČLOVĚKA MNOHO DOBRÉHO. MORGENSTERN SMŮLA JE, KDYŽ MÁTE ESO V RUKÁVĚ PRÁVĚ VE CHVÍLI, KDY NIKDO NECHCE HRÁT KARTY. ??? DÁVEJ POZOR, ABY JAZYK NEPŘEDBĚHL MYŠLENKU. CHEILON JENOM ŽENA VÍ, ČEHO JE ŽENA SCHOPNÁ. W.S.MAUGHAM KNĚŽÍ, PROFESOŘI A ŽENY SI NELIBUJÍ V HUMORU. VŠECHNY TŘI STAVY CHTĚJÍ BÝT ČTENY. KAREL POLÁČEK NEČTI PROTO, ABYS ODPOROVAL A VYVRACEL, ANI PROTO, ABYS VĚŘIL A POKLÁDAL ZA NEZVRATNÉ, ALE PROTO, ABYS VĚŘIL A UVAŽOVAL. FRANCOIS BACON FANTAZIE JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VĚDĚNÍ. A. EINSTEIN MÁM NEJRADĚJI ŽENY, KDYŽ LÍBAJÍ, PROTOŽE TAK MUSÍ DLOUHO MLČET. ACHARD NEUMÍ V PRAVÝ ČAS PROMLUVIT, KDO NEUMÍ V PRAVÝ ČAS MLČET. L. A. SENECA ZKUŠENOST SI DÁVÁ PLATIT NEOBYČEJNĚ VYSOKÉ ŠKOLNÉ, ALE NAUČÍ TOLIK, JAKO NIKDO JINÝ. CHARLILE ČÍM VÍCE PRACUJEŠ, TÍM MÉNĚ MILUJEŠ. HONORE DE BLAZAC NEJVÍCE CHŘADNOU MUŽI NESPAVOSTÍ MANŽELEK. ??? BEZ OTÁČENÍ JDE, KDO MÍŘÍ KE HVĚZDÁM. LEONDARDO DO VINCI S VELKOU SÍLOU PŘICHÁZÍ VELKÁ ZODPOVĚDNOST. Z FILMU SPIDER-MAN ZKUŠENÝ BOJOVNÍK NEZASÁHNE TĚLO, ALE MYSL. Z FILMU SPIDER-MAN NEDĚLEJ ZÁVĚRY, KDYŽ NEZNÁŠ DETAILY. Z FILMU FREDDY VS. JASON NIKDO NENÍ POVINEN PLNIT NEMOŽNÉ.AD IMPOSSIBILIA NEMO OBLIGATUR. Z ČISTÉHO PRAMENE PLYNE ČISTÁ VODA.A FONTE PURO PURA DEFLUIT AQUA. NÁM SE LÍBÍ VÍCE TO, CO JE CIZÍ, A CIZÍM NAŠE.ALIENUM NOBIS, NOSTRUM PLUS ALIIS PLACET. JEDNI SLOUŽÍ SLÁVĚ A DRUZÍ PENĚZŮM.ALII GLORIAE SERVIUNT, ALII PECUNIAE. NEČIŇ JINÝM, CO SÁM NEMÁŠ RÁD.ALIIS NE FECERIS, QUOD TIBI FIERI NON VIS. ZAMILOVANÍ NEMOHOU POSUZOVAT KRÁSU.AMANTES DE FORMA IUDICARE NON POSSUNT. Z NIČEHO VZNIKNE JEN NIC.A NIHILO NIHIL FIT. U DOBRÉHO SOUDCE PLATÍ VÍCE ARGUMENTY NEŽ SVĚDKOVÉ.APUD BONUM IUDICEM ARGUMENTA PLUS QUAM TESTES VALENT. LAKOMÁ DUŠE SE NENASYTÍ ŽÁDNÝM ZISKEM.AVARUS ANIMUS NULLO SATIATUR LUCRO. NEJCHTIVĚJŠÍ MÁ K BÍDĚ NEJBLÍŽE.AVIDISSIMUS QUISQUE EST EGENO PROXIMUS. DVAKRÁT DÁVÁ, KDO RYCHLE DÁVÁ.BIS DAT, QUI CITO DAT. DOBRÁ POVĚST JE LEPŠÍ NEŽ PENÍZE.BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST. POZNÁNÍ PŘÍČIN PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ VÝSLEDKŮ.CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT. VLÍDNÉ NAPOMENUTÍ PROSPĚJE VÍCE NEŽ BITÍ.COMIS ADMONITIO PLUS PRODEST QUAM VERBERA. PROSPĚCH MÁ MÍT TEN, KDO NESE RIZIKO (NEBEZPEČÍ).COMMODUM EIUS ESSE DEBET, CUIUS EST PERICULUM. NECHŤ JE TVÁ ŘEČ V SOULADU S TVÝM ŽIVOTEM.CONCORDET SERMO CUM VITA. SVĚDOMÍ (SE ROVNÁ) TISÍCI SVĚDKŮM.CONSCIENTIA MILLE TESTES. PROTI MOCNÝM NIKDO NENÍ DOSTATEČNĚ VYZBROJEN.CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS. HRUBÁ NEDBALOST JE BLÍZKÁ ZLÉMU ÚMYSLU.CULPA LATA DOLO PROXIMA EST. BEZPEČNĚJŠÍ JE BÝT PODVEDENÝ, NEŽ PODVÁDĚT.DECIPI QUAM FALLERE EST TUTIUS. PRÁVA SE NEMĚNÍ,AŤ JDE O VELKÉHO ČI MALÉHO.DE MAIORA ET MINORE NON VARIANT IURA. NESPADNE S MOSTU, KDO CHODÍ ROZUMNĚ.DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT. CHUDÉMU CHYBÍ MNOHO,LAKOMCI VŠECHNO.DESUNT INOPIAE MULTA, AVARITIAE OMNIA. CHYBAMI SE UČÍME.ERRANDO DISCIMUS. CHYBOVAT JE LIDSKÉ.ERRARE HUMANUM EST. JE POVINNOSTÍ MLADÉHO (ČLOVĚKA) CTÍT STARŠÍ (LIDI).EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI. I JEDINÝ VLAS MÁ SVŮJ STÍN.EIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM. VÝJIMKA POTVRZUJE PRAVIDLO.EXCEPTIO CONFIRMAT REGULAM. ZE ZEL VOLIT NEJMENŠÍ.EX MALIS ELIGERE MINIMA. ZKUŠENOST JE NEJLEPŠÍ UČITELKOU.EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA. PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE.FACIT IPSA OCCASIO FUREM. ČINY JSOU MOCNĚJŠÍ NEŽ SLOVA.FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS. LHÁŘ V JEDNOM, LHÁŘ VE VŠEM.FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS. POSPÍCHEJ POMALU (NEUKVAPUJ SE).FESTINA LENTE. KDO ZTRATIL DŮVĚRU, NEMŮŽE JIŽ NIC VÍC ZTRATIT.FIDEM QUI PERDIT, NIL POTEST ULTRA PERDERE. KAPKA ROZBÍJÍ KÁMEN NE SILOU, ALE ČASTÝM PADÁNÍM.GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO. MÁME DVĚ UŠI, ALE JEN JEDNA ÚSTA, ABYCHOM VÍCE SLYŠELI NEŽ MLUVILI.HABEMUS DUAS AURES, SED UNUM OS, UT PLURA AUDIAMUS QUAM LOQUAMUR KAŽDÁ LICHOTIVÁ ŘEČ MÁ SVŮJ JED.HABET SUUM VENENUM BLANDA ORATIO. ČIŇ LIDEM TO, CO SI PŘEJEŠ, ABY ONI ČINILI TOBĚ.HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI. NEJEDNÁ SPRÁVNĚ TEN, KDO SE ODNAUČUJE TOMU, ČEMU SE NAUČIL.HAUD AEQUUM FACIT, QUI GUOD DIDICIT, ID DEDISCIT. LIDÉ VÍCE VĚŘÍ OČÍM NEŽ UŠÍM.HOMINES AMPLIUS OCULIS QUAM AURIBUS CREDUNT. ČÍM VÍC LIDÉ MAJÍ, TÍM VÍCE SI PŘEJÍ.HOMINES, QUO PLURA HABENT, EO CUPIUNT AMPLIORA. UČENÝ ČLOVĚK MÁ VŽDY BOHATSTVÍ V SOBĚ.HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET. DOBRÁ POVĚST JE JAKO DRUHÉ JMĚNÍ. HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM. ODPOUŠTĚJ JINÝM MNOHÉ VĚCI, ALE SOBĚ NIC.IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIL TIBI. ZÁVIST JE PRŮVODKYNÍ SLÁVY.INVIDIA GLORIAE COMES. VE VÍNĚ JE PRAVDA.IN VINO VERITAS. NENÍ-LI ŽALOBCE, ODSOUDÍ OSUD.IUDICAT FATUM, CUM NEMO ACCUSAT. BUDEŠ-LI SPOKOJEN SE SVÝM OSUDEM, BUDEŠ ŽÍT MOUDŘE.LAETUS SORTE TUA VIVES SAPIENTER. KNIHY JSOU NĚMÍ UČITELÉ.LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT. KDE SE KÁCEJÍ STROMY, NASBÍRÁ SE MNOHO TŘÍSEK.LIGNA UBI CAEDUNTUR, FRAGMINA MULTA LEGUNTUR. JAZYK JE NEJLEPŠÍ A NEJHORŠÍ ČÁSTÍ TĚLA.LINGUA EST OPTIMA ET PESSIMA CORPORIS PARS. VELCÍ ZLODĚJI ČASTO TRESTAJÍ MENŠÍ.MAGNI MINORES SAEPE FURES PUNIUNT. KDO CHCE ŠPATNĚ ČINIT, VŽDY (SI NAJDE) PŘÍČINU.MALE FACERE QUI VULT, NUMQUAM NON CAUSAM INVENIT. ŠPATNĚ SE VLÁDNE (TAM), KDE LUZA OVLÁDÁ VŮDCE.MALE IMPERATUR, CUM REGIT VULGUS DUCES. STŘEZ SE MÍT RADOST Z CIZÍHO NEŠTĚSTÍ.MALUM ALIENUM CAVE GAUDIUM FACIAS TUUM. NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ MÁ (TEN), KDO SI ŽÁDNÉ NEŽÁDÁ.MAXIMAS HABET DIVITIAS, QUI NULLAS DESIDERAT. MED V ÚSTECH, ŽLUČ V SRDCI.MEL IN ORE, FEL IN CORDE. LHÁŘI NIKDO NEVĚŘÍ, I KDYŽ MLUVÍ PRAVDU. MENDACI ETIAM VERA DICENTI NEMO CREDIT. PRÁVA SE (TÍM VÍCE) ZMENŠUJÍ, ČÍM VÍCE VZRŮSTÁ MOC. MINUUNTUR IURA, QUOTIES GLISCIT POTESTAS. NEJLEPŠÍ JE VE VŠEM ZACHOVÁVAT MÍRU. MODUS OMNIBUS IN REBUS OPTIMUM EST. MRTVÉMU LVU I ZAJÍCI SE POSMÍVAJÍ. MORTUO LEONI ET LEPORES INSULTANT. MNOZÍ JSOU JISTĚ POVOLÁNI, ALE MÁLOKTEŘÍ JSOU VYVOLENI. MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. POD MNOHA RANAMI PADNE I DUB. MULTIS ICTIBUS DEICITUR QUERCUS. MNOHO PSŮ ZAJÍCOVA SMRT. MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM. SVĚT CHCE BÝT KLAMÁN, TEDY JEJ KLAMEJME. MUNDUS VELT DECIPI, ERGO DECIPIATUR. CO JSI POVINEN ZAPLATIT, MÁŠ PLATIT S ÚSMĚVEM. MUTUO QUOD DEBES, RIDENDO SOLVERE DEBES. POD VEDENÍM PŘÍRODY NEMŮŽEME CHYBIT. NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS. NEVĚŘ NIKOMU O SOBĚ VÍC, NEŽ SÁM SOBĚ VĚŘÍŠ. NEC CUI DE TE PLUS QUAM TIBI CREDAS. NEJSOU BLAŽENÍ, O JEJICHŽ BOHATSTVÍ NIKDO NEVÍ. NEC SUNT BEATI QUORUM DIVITIAS NEMO NOVIT. LAKOMCI NIKDY NESCHÁZEL DŮVOD NĚCO ODŘÍCT. NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM NON FUIT. NIKDO NEMÁ BÝT ROZHODČÍM VE VLASTNÍ VĚCI (PŘI). NEMO ARBITER IN SUA CAUSA. NIKDO SI S ČERTEM NEZAHRÁVÁ BEZTRESTNĚ. NEMO CUM DIABOLO IOCATUR IMPUNE. NIKDO NENÍ ŠŤASTEN PO VŠECH STRÁNKÁCH. NEMO EST AB OMNI PARTE BEATUS. NENÍ SOUDCE BEZ ŽALUJÍCÍHO.NEMO IUDEX SINE ACTORE. NIKDO Z NÁS NENÍ BEZ VINY. NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST. NIKDO NEMILUJE VLAST PROTO, ŽE JE VELKÁ, ALE PROTO, ŽE JE JEHO. NEMO PATRIAM, QUIA MAGNA EST, AMAT, SED QUIA SUA. NIKDO NEMŮŽE SVLÉCI NAHÉHO. NEMO VESTIMENTA NUDO DETRAHERE POTEST. NIC NEPOSTRÁDÁ TEN, KDO PO NIČEM NETOUŽÍ. NON CARET IS, QUI NON DESIDERAT. NE KOMUKOLIV TLUKOUCÍMU SE BRÁNA OTEVŘE. NON CUILIBET PULSANTI PATET IANUA. NENÍ DÁNO PŘIJÍT K MŮZÁM ŠIROKOU CESTOU. NON DATUR AD MUSAS VENIRE LATA VIA. NEMOŽNO ČINIT ZLÉ, ABY Z TOHO VZEŠLO DOBRÉ. NON LICET FACERE MALUM, UT EVENIAT INDE BONUM. NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ.NON OMNE, QUOD NITET, AURUM EST. VŠICHNI NEOBDIVUJÍ A NEMILUJÍ TOTÉŽ. NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE. NENÍ HANBOU NIC NEVĚDĚT, ALE JE HANBOU, NECHTÍT SE NIČEMU UČIT. NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE. NEHLEĎ (NA TO), KOLIKA LIDEM SE LÍBÍŠ, ALE JAKÝM LIDEM. NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE. ČLOVĚK MÁ ZNÁT SVOJI MÍRU A VE VŠEM K NÍ PŘIHLÍŽET. NOSCENDA EST MENSURA SUI SPECTANDAQUE REBUS. POZNÁVÁ SE PODLE DOPROVODU, KDO SÁM NENÍ ZNÁM. NOSCITUR EX COMITE, QUI NON COGNOSCITUR EX SE. ŽÁDNÝ VĚK NENÍ PŘÍLIŠ POZDNÍ K UČENÍ. NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA. NENÍ ŽÁDNÁ SLÁVA PŘEDEJÍT OSLY. NULLA EST GLORIA PRAETERIRE ASELLOS. ŽÁDNÉ PRAVIDLO (NENÍ) BEZ VÝJIMKY. NULLA REGULA SINE EXCEPTIONE. NENÍ RŮŽE BEZ TRNÍ. NULLI ROSAE DEEST SPINA. NIKDY NEBUDE ŠŤASTNÝM, KOHO BUDE TRÁPIT, ŽE NĚKDO JE ŠŤASTNĚJŠÍ. NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR. NIKDE JINDE SE VINA LÉPE NESKRYJE, NEŽ V DAVU. NUSQUAM FACILIUS CULPA QUAM IN TURBA LATET. PŘÍLEŽITOST SE TĚŽCE NABÍZÍ, ALE LEHCE ZTRÁCÍ. OCCASIO AEGRE OFFERTUR, FACILE AMITTITUR. PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE. OCCASIO FACIT FUREM. VŠECHNO NADMĚRNÉ SE OBRACÍ VE ŠPATNOST. OMNE NIMIUM VERTITUR IN VITIUM. VŠECHNO NOVÉ JE DRAHÉ, ZEVŠEDNÍ, CO SE DENNĚ VIDÍ. OMNE NOVUM CARUM, VILESCIT QUOTIDIANUM. KAŽDÉ PŘIROVNÁNÍ KULHÁ. OMNE SIMILE CLAUDICAT. ČISTÝM VŠE ČISTÉ. OMNIA MUNDA MUNDIS. NEVĚŘ VŠEMU, CO LIDÉ ŘÍKAJÍ. OMNIA, GUAE DICUNT HOMINES, TU CREDERE NOLI. NEJLEPŠÍ JE ŘEČNÍK, KTERÝ MÁLO SLOVY HODNĚ ŘEKNE. OPTIMUS ORATOR EST, QUI PAUCIS VERBIS PLURIMA DICIT. NEČINNOST VEDE K NEPRAVOSTEM. OTIA DANT VITIA. MALÉ VĚCI NĚKDY PODPORUJÍ VELKÉ. PARVIS QUOQUE REBUS MAGNA IUVANTUR. PENĚZŮM JE TŘEBA VLÁDNOUT, NE JIM SLOUŽIT. PECUNIAE IMPERARE OPORTET, NON SERVIRE ŠKODOU MNOZÍ LIDÉ ZMOUDŘELI. PER DAMNUM PLURES EFFECTI SUNT SAPIENTES TOUHA PO PENĚZÍCH JE ZHOUBOU PŘÁTELSTVÍ. PESTIS IN AMICITIA PECUNIAE CUPIDITAS. ZJEVNĚ JAKÝ PÁN, TAKOVÝ SLUHA. PLANE QUALIS DOMINUS, TALIS EST SERVUS. VÍC VIDÍ (OBĚ) OČI, NEŽ JEDNO OKO. PLUS VIDENT OCULI, QUAM OCULUS. LÉPE POZDĚ NEŽ NIKDY POTIUS SERO QUAM NUMQUAM. ŘÁDNÉ ZBOŽÍ SNADNO NAJDE KUPCE. PROBA MERX FACILE EMPTOREM REPERIT. ČÍM BUDEŠ VĚTŠÍ, TÍM BUĎ SKROMNĚJŠÍ. QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATIOR ESTO. JAKÁ PRÁCE, TAKOVÁ ODMĚNA. QUANTUS LABOR, TANTUM PRAEMIUM. KDO SNADNO UVĚŘÍ, SNADNO JE OKLAMÁN QUI FACILE CREDIT, FACILE QUOQUE FALLITUR. KDO KOPE JÁMU, SPADNE DO NÍ (SÁM). QUI FODIT FOVEAM, INCIDET IN EAM. KDO MLČÍ, ZDÁ SE, ŽE SOUHLASÍ. QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR. KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI. QUI VENTUM SEMINAT, TURBINEM METET. CO SI PŘEJEME, TOMU RÁDI VĚŘÍME. QUOD VOLUMUS, LIBENTER CREDIMUS. KOLIK HLAV, TOLIK NÁZORŮ. QUOT CAPITA, TOT SENSUS. KRÁL JE MRTEV, AŤ ŽIJE (NOVÝ) KRÁL. REX MORTUS, VIVAT REX. CELÝ ŘÍM NEBYL POSTAVEN ZA JEDEN DEN. ROMA DIE UNA NON TOTA AEDIFICATA. LEPŠÍ JE VRÁTIT SE NEŽ BĚŽET ŠPATNĚ. SATIUS EST RECURRERE QUAM CURRERE MALE. (CO JE) NAPSANÉ, ZŮSTANE NA VĚKY. SCRIPTA MANENT IN SAECULA SAECULORUM. JEDNOU VYPUŠTĚNÉ SLOVO NELZE ZAVOLAT ZPÁTKY. SEMEL EMISSUM VOLAT IRREVOCABILE VERBUM KDYŽ NEMÁŠ PENÍZE, NEZATOUŽÍ NIKDO TĚ VIDĚT. SI CAREAS AERE, CUPIET TE NEMO VIDERE. PODÁŠ-LI MU PRST, ZMOCNÍ SE CELÉ RUKY. SI DIGITUM POREXERIS, MANUM INVADET. PODRŽ SI NADĚJI! NADĚJE JEDINÁ ČLOVĚKA NIKDY NEOPOUŠTÍ. SPEM RETINE SPES UNA HOMINEM NUMQUAM RELINQUIT. JE HLOUPÉ OBÁVAT SE TOHO, ČEMU SE NELZE VYHNOUT. STULTUM EST TIMERE, QUOD VITARI NON POTEST. JSEM TÍM, ČÍM TY BUDEŠ, BYL JSEM TÍM, ČÍM JSI (NÁPIS NÁHROBNÍ). SUM, QUOD ERIS, FUI, QUOD ES. SÁM SIS TO NAMÍCHAL, SÁM MUSÍŠ VŠECHNO VYJÍST. TUTE HOC INTRISTI, TIBI OMNE EST EXEDENDUM. JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ. UNA HIRUNDO NON FACIT VER. PRÁZDNÉ NÁDOBY NEJVÍCE DUNÍ. VACUA VASA PLURIMUM SONANT. RADĚJI CHCI BÝT ZDRÁV, NEŽ BOHAT. VALERE MALO, QUAM DIVES ESSE. ZMĚNA PŮSOBÍ RADOST, TĚŠÍ. VARIATIO DELECTAT. SLOVA POVZBUZUJÍ, PŘÍKLADY TÁHNOU. VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT. HLAD JE NEJLEPŠÍ KUCHAŘ. CIBI CONDIMENTUM EST FAMES. PŘEMÝŠLÍM, PŘEMÍTÁM A TUDÍŽ JSEM. COGITO, ERGO SUM.-- DESCARTES PO SMRTI SLÁVA POZDĚ PŘICHÁZÍ. CINERI GLORIA SERA VENIT. ZVYK, OBYČEJ JE JAKOBY DRUHOU PŘIROZENOSTÍ. CONSUETUDO QUASI ALTERA NATURA. PROTI MOCNÝM NIKDO NENÍ DOSTATEČNĚ VYZBROJEN. CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS. POVĚST TÍM VÍCE ROSTE, ČÍM DÁL SE ŠÍŘÍ. CRESCIT FAMA EUNDO. NEVĚŘ POCHVALÁM TOHO, KOMU JSI UČINIL DOBŘE. CUI BENE FECISTI, NE CREDAS LAUDIBUS EIUS. KOHO CHLEBA JÍM, TOHO PÍSEŇ ZPÍVÁM. CUIUS PANEM EDO, ILLIUS CARMINA EDO. BOHATÝ JE TEN, KDO MÁ DOST NA TOM, CO MÁ. DIVES EST, CUI SATIS, QUOD HABET. BOHATÝ JE TEN, KDO JE MOUDRÝ. DIVES, QUI SAPIENS EST. VE SVÉM DOMĚ KAŽDÝ PÁNEM (MŮJ DŮM, MŮJ HRAD). DOMI SUAE QUILIBET REX. NĚKDY ZÁKONY SPÍ, NIKDY VŠAK NEUMÍRAJÍ (NEPŘESTANOU PLATIT). DORMIUNTALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MORIUNTUR. KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ. DUO CUM FACIUNT IDEM, NON EST IDEM. ZE DVOU ZEL JE TŘEBA VYBRAT MENŠÍ. E DUOBUS MALIS MINUS ELIGENDUM. PO OVOCI SE POZNÁ STROM. E FRUCTU COGNOSCITUR ARBOR. DŮVĚŘUJ, AVŠAK HLEĎ KOMU (DŮVĚŘUJEŠ). FIDE, SED CUI, VIDE. KONEC KORUNUJE DÍLO (KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ). FINIS CORONAT OPUS. MARNĚ SE NAMÁHÁ (TEN), KDO SE CHCE LÍBIT VŠEM. FRUSTRA LABORAT, QUI OMNIBUS PLACERE STUDET. POVZBUZOVÁNÍM PROSPĚJEŠ ČASTO VÍCE NEŽ KÁRÁNÍM. HORTANDO SAEPE PLUS PRODERIS QUAM VITUPERANDO. NIC LIDSKÉHO NEPOVAŽUJI ZA CIZÍ. HUMANA NIHIL A ME ALIENUM PUTO. MÝLIT SE JE LIDSKÉ, ALE SETRVÁVAT (V OMYLU) JE ĎÁBELSKÉ. HUMANUM EST ERRARE, SED DIABOLICUM PERSEVERARE. MALÍ TRPÍ, KDYŽ SE MOCNÍ VADÍ (PEROU). HUMILES LABORANT, UBI POTENTES DISSIDENT. ZLATO SE ZKOUŠÍ OHNĚM, CTNOST (STATEČNOST) NEŠTĚSTÍM. IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA. NEZNALOST ZÁKONA ŠKODÍ A NIKOHO NEOMLOUVÁ (NIKOMU NENÍ OMLUVOU). IGNORANTIA IURIS NOCET, NEMINEM EXCUSAT. MRTVÉMU LVU NETRHEJ HŘÍVU. NOLI BARBAM VELLERE MORTUO LEONI. DAROVANÉMU KONI NA ZUBY NEHLEĎ. NOLI EQUI DENTES INSPICERE DONATI. JMÉNA HLOUPÝCH NA VŠECH MÍSTECH (SLOUPÍCH). NOMINA STULTORUM UBIQUE LOCORUM. NENÍ K NIKOMU DOBRÝ, KDO JE ŠPATNÝ SÁM K SOBĚ. NON BONUS EST ULLI, QUI MALUS SIBI IPSE. KRÁLOVSTVÍ NESNESE DVA (UCHAZEČE O TRŮN). NON CAPIT REGNUM DUOS. NIC NEPROSPÍVÁ, CO BY NEMOHLO TÉŽ ŠKODIT. NIL PRODEST, QUID NON LAEDERE POSSIT IDEM. HLADOVÝ DAV SE NEUMÍ BÁT. NESCIT PLEBS IEIUNA TIMERE. VYPUŠTĚNÉ SLOVO SE NEDOKÁŽE VRÁTIT. NESCIT VOX MISSA REVERTI. NEZNÁ NIC, KDO ZNÁ VŠE STEJNĚ. NIHIL NOVIT, QUI AEQUE OMNIA. NEŠETŘIT JE POČÁTEK BÍDY. NIHIL PARCERE EGESTATIS EST INITIUM. NIC NEDOKAZUJE, KDO NADMÍRU DOKAZUJE. NIHIL PROBAT, QUI NIMIUM PROBAT. NICNEDĚLÁNÍM SE LIDÉ UČÍ DĚLAT ŠPATNÉ VĚCI. NIL AGENDO HOMINES MALE AGERE DISCUNT. NAD NEVDĚČNÉHO ČLOVĚKA NIC HORŠÍHO ZEMĚ NERODÍ. NIL HOMINE TERRA PEIUS INGRATO CREAT. BRZY OHEŇ, BRZY POPEL.-- HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ NEJVĚTŠÍM LÁKADLEM KE ŠPATNÝM SKUTKŮM JE NADĚJE NA BEZTRESTNOST. MAXIMA ILLECEBRA EST PECCANDI IMPUNITATIS SPES.-- CICERO NAUČTE SE KONCENTROVAT NA PRÁCI.-- IACOCCA PŘIPRAVUJTE SE NA KAŽDÉ JEDNÁNÍ, STANOVTE SI PRIORITY.-- IACOCCA NIKDY NESMÍTE PŘIJMOUT ŽÁDNÉ ROZHODNUTÍ, POKUD NEMÁTE K DISPOZICI VÍCE VARIANT ŘEŠENÍ.-- IACOCCA ZÁKLADEM ÚSPĚCHU JE VYBRAT SI PRAVÝ ČAS. PŘIJÍT S NĚČÍM MOC BRZO JE STEJNĚ ŠPATNÉ JAKO PŘIJÍT MOC POZDĚ.-- IACOCCA BÝT POSLEDNÍM NEVADÍ, ALE NIKDY NESMÍTE BÝT POSLEDNÍ DVAKRÁT PO SOBĚ.-- IACOCCA KAŽDÝ NĚKDY UDĚLÁ CHYBU, ALE JE DŮLEŽITÉ SI JI PŘIZNAT, NE Z NÍ VINIT OKOLÍ.-- IACOCCA KDYŽ NASTANE OBTÍŽNÉ OBDOBÍ, JE NEJLEPŠÍ ZHLUBOKA DÝCHAT A STÁLE DĚLAT TO, CO POVAŽUJETE ZA NEJLEPŠÍ.-- IACOCCA MOJE POLITIKA BYLA VŽDYCKY DEMOKRATICKÁ AŽ DO MOMENTU, KDY BYLO ZAPOTŘEBÍ PŘIJMOUT ROZHODNUTÍ.-- IACOCCA ÚSPĚCH JE SMĚSICÍ TVRDÉ PRÁCE A VELKÝCH SNŮ.-- IACOCCA DŮLEŽITÉ JE NIKDY SE NEZASTAVIT.-- IACOCCA MLUVIT NA VEŘEJNOSTI NEZNAMENÁ MLUVIT NEOSOBNĚ.-- IACOCCA JE NUTNÉ: ŘÍCT, O ČEM SE BUDE MLUVIT, ŘÍCT, CO CHCETE SDĚLIT, SHRNOUT, CO JSTE ŘEKLI.-- IACOCCA JE DŮLEŽITÉ NEJEN MLUVIT, ALE TAKÉ POSLOUCHAT. NA TO NEEXISTUJE ŽÁDNÉ ŠKOLENÍ.-- IACOCCA KVALITA A PRODUKTIVITA JSOU DVĚ STRANY TÉŽE MINCE. VŠE, CO SE DĚLÁ PRO KVALITU, ZVYŠUJE PRODUKTIVITU, SNIŽUJE NÁKLADY NA ZÁRUČNÍ OPRAVY A UPEVŇUJE VĚRNOST SPOTŘEBITELE.-- IACOCCA JEDNOU JE MOŽNÉ ZÁKAZNÍKA ZKLAMAT. KAŽDÝ POCHOPÍ, ŽE CHYBA SE MŮŽE STÁT. ZKLAME-LI SE VŠAK SPOTŘEBITEL PODRUHÉ, OPUSTÍ ZNAČKU.-- IACOCCA ZÁKLADNÍ ZÁKON MURPHYHO: CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKÉ POKAZÍ.-- MURPHY DRUHÝ ZÁKON CHISHOLMŮV: KDYŽ JDE VŠECHNO DOBŘE, V NEJBLIŽŠÍCH CHVÍLÍCH SE NUTNĚ NĚCO STANE.-- MURPHY TŘETÍ ZÁKON CHISHOLMŮV: KAŽDÝ NÁVRH CHÁPOU LIDÉ JINAK NEŽ TEN, KDO HO PŘEDKLÁDÁ.-- MURPHY RICHARDOVY TEZE O VLASTNICTVÍ: 1. JESTLIŽE JSI NĚCO UŽ HODNĚ DLOUHO SCHOVÁVAL, MŮŽEŠ TO KLIDNĚ VYHODIT. 2. JESTLIŽE JSI NĚCO VYHODIL, BUDEŠ TO POTŘEBOVAT PŘESNĚ VE CHVÍLI, KDY UŽ TO BUDE NENÁVRATNĚ ZTRACENO.-- MURPHY LEWIHO ZÁKON: I KDYŽ NAKUPUJEŠ SEBEOBEZŘETNĚJI, BUĎ SI JIST, ŽE TO SAMÉ ZA CHVÍLI UVIDÍŠ NĚKDE JINDE ZA POLOVIČNÍ CENU.- - MURPHY ZÁKON O PERVERZITĚ PŘÍRODY: NENÍ MOŽNÉ PŘEDVÍDAT, KTEROU STRANU KRAJÍCE BY BYLO LEPŠÍ NAMAZAT.-- MURPHY JENNINGŮV ZÁKON: PRAVDĚPODOBNOST, ŽE CHLEBA SPADNE NA ZEM NAMAZANOU STRANOU, JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ CENĚ KOBERCE.-- MURPHY LOWERYHO PRINCIP: KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM, DĚLEJ TO NÁSILÍM. JESTLI SE TO ULOMÍ, ŠLO O VADNOU SOUČÁSTKU.-- MURPHY ANTHONYHO PRAVIDLO SÍLY: NENAMÁHEJ SE, NAJDI SI VĚTŠÍ KLADIVO.-- MURPHY CAHNŮV AXIOM: SELHALY-LI VŠECHNY POKUSY, JE NAČASE SI PŘEČÍST NÁVOD.-- MURPHY MESKIMENŮV ZÁKON: NIKDY NENÍ DOST ČASU NA TO, ABY SE TO UDĚLALO DOBŘE. ALE VŽDYCKY JE DOST ČASU NA TO, ABY SE TO UDĚLALO ZNOVU.-- MURPHY PETERŮV PRINCIP: KAŽDÝ PRACOVNÍK POSTUPUJE PO SLUŽEBNÍM ŽEBŘÍČKU TAK DLOUHO, DOKUD SE NEOCITNE NA MÍSTĚ, KTERÉ NENÍ SCHOPEN ZASTÁVAT.-- MURPHY ZÁKON H. L. MENCKENA: KDO TO UMÍ, TEN TO DĚLÁ. KDO TO NEUMÍ, TEN TO UČÍ. MARTINŮV DOPLNĚK: KDO TO NEUMÍ UČIT, TEN TO ŘÍDÍ.--MURPHY MARSOVA DEFINICE: ODBORNÍK JE ČLOVĚK, KTERÝ PŘIJEL Z JINÉHO MĚSTA.-- MURPHY PRINCIP WATERGATE: O KORUPCI VE STÁTNÍ SPRÁVĚ SE HOVOŘÍ VŽDY V MINULÉM ČASE.-- MURPHY EVANSŮV ZÁKON: JESTLIŽE ZŮSTÁVÁŠ KLIDNÝ, ZATÍMCO OSTATNÍ ZTRÁCEJÍ HLAVU, JE TO NEKLAMNÁ ZNÁMKA TOHO, ŽE JSI PROBLÉM NEPOCHOPIL.-- MURPHY LIDÉ SE BUDOU CHOVAT ROZUMNĚ TEHDY A POUZE TEHDY, JESTLIŽE VŠECHNY OSTATNÍ MOŽNOSTI JIŽ BYLY VYČERPÁNY.-- MURPHY CABIROLŮV POZNATEK: MOUDRÉHO ČLOVĚKA POTĚŠÍ, KDYŽ ODHALÍ PRAVDU; HLOUPÉHO POTĚŠÍ, KDYŽ ODHALÍ PODLOST.-- MURPHY PODSTATA ORIENTAČNÍHO SMYSLU: POKUD SE NESTARÁTE, KDE JSTE, NEJSTE ZTRACENI.-- MURPHY FOSTERŮV ZÁKON: JEDINÍ LIDÉ, KTEŘÍ NACHÁZEJÍ TO, CO V ŽIVOTĚ HLEDAJÍ, JSOU NOTORIČTÍ ŠŤOURALOVÉ.-- MURPHY MURPHOLOGICKÁ FILOZOFIE: USMÍVEJTE SE... ZÍTRA BUDE HŮŘ.-- MURPHY SEVAREIDŮV ZÁKON: HLAVNÍ PŘÍČINOU PROBLÉMŮ JE JEJICH ŘEŠENÍ.-- MURPHY OPPENHEIMERŮV ZÁKON: NA ROZDÍL OD INSTANTNÍ KÁVY - INSTANTNÍ ZKUŠENOST NEEXISTUJE.-- MURPHY ZÁKON VELKÉHO ALA: OPRAVDU DOBRÉ ŘEŠENÍ LZE ÚSPĚŠNĚ APLIKOVAT TÉMĚŘ NA KAŽDÝ PROBLÉM.-- MURPHY ZÁKON SMITHŮV: ŽÁDNÝ OPRAVDOVÝ PROBLÉM SE NEDÁ VYŘEŠIT.-- MURPHY ZÁKON VAN HERPENŮV: VYŘEŠENÍ PROBLÉMU SPOČÍVÁ V TOM, NAJÍT ŘEŠITELE.-- MURPHY HALLŮV ZÁKON: PŘÍSTUP K PROBLÉMU JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JEHO ŘEŠENÍ.-- MURPHY I. STEINEROVA POUČKA: ZNALOSTI ZALOŽENÉ NA VNĚJŠÍCH DŮKAZECH JSOU NESPOLEHLIVÉ.-- MURPHY II. STEINEROVA POUČKA: LOGIKA NIKDY NEROZHODUJE O TOM, CO JE MOŽNÉ, A CO NE.-- MURPHY FULTONŮV ZÁKON ZEMSKÉ TÍŽE: ÚSILÍ ZACHYTIT PADAJÍCÍ ROZBITNÝ PŘEDMĚT VŽDY NAPÁCHÁ VĚTŠÍ ŠKODU, NEŽ KDYBY SE PŘEDMĚT NECHAL ROVNOU DOPADNOUT.-- MURPHY DARROWOVA POUČKA: HISTORIE SE OPAKUJE. TO JE JEDNA Z JEJICH ŠPATNÝCH STRÁNEK.-- MURPHY SOPERŮV ZÁKON: JAKÁKOLI BYROKRATICKÁ MAŠINÉRIE REORGANIZOVANÁ S CÍLEM ZVÝŠIT EFEKTIVNOST, JE VZÁPĚTÍ PO REORGANIZACI K NEROZEZNÁNÍ OD VÝCHOZÍ INSTITUCE.-- MURPHY PRINCIP BYROKRACIE: NAD BYROKRACIÍ MŮŽE ZVÍTĚZIT ZASE JEDINĚ BYROKRACIE.-- MURPHY V. PARKINSONŮV ZÁKON: EXISTUJE-LI NĚJAKÝ ZPŮSOB, JAK ODDÁLIT DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ, PAK DOZAJISTA BYROKRACIE, AŤ VEŘEJNÁ, ČI SOUKROMÁ, TENTO ZPŮSOB NAJDE.-- MURPHY DOAENŮV ZÁKON PRŮTAHŮ: ČÍM DOKONALEJŠÍ JE ČLOVĚK V UMĚNÍ ODKLÁDAT PRÁCI ČI ROZHODNUTÍ, TÍM MÉNĚ DOKONALÝ MŮŽE BÝT VE VŠEM OSTATNÍM.-- MURPHY HOFFSTEDTŮV PRINCIP ZAMĚSTNANOSTI: ZE ZMATKŮ VZNIKAJÍ NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI.-- MURPHY PRINCIP REALIZACE PROJEKTŮ: ČÍM LÉPE NAPLÁNUJETE PROJEKT, TÍM VÍCE ZMATKŮ NASTANE, KDYŽ NĚCO NEVYJDE.-- MURPHY MITCHELLŮV ZÁKON PRACOVNÍCH KOMISÍ: KTERÝKOLI JEDNODUCHÝ PROBLÉM SE MŮŽE STÁT NEŘEŠITELNÝM, JESTLIŽE SE MU VĚNUJE DOSTATEČNÝ POČET ZASEDÁNÍ.-- MURPHY MILLERŮV ZÁKON: VÝJIMKY POTVRZUJÍ PRAVIDLO - A RUINUJÍ ROZPOČET.-- MURPHY KIMOVO PRAVIDLO PRACOVNÍCH KOMISÍ: PO HODINĚ STRÁVENÉ ÚPRAVOU ZNĚNÍ JEDNÉ VĚTY URČITĚ NĚKDO PŘIJDE S NÁVRHEM VYŠKRTNOUT CELÝ PŘÍSLUŠNÝ ODSTAVEC.-- MURPHY MCKERNANOVA SENTENCE: TĚM, KTEŘÍ NEJSOU SCHOPNI SE POUČIT Z MINULÝCH SCHŮZÍ, NEZBÝVÁ NIC JINÉHO, NEŽ SI JE ZOPAKOVAT.-- MURPHY BRINTNALLŮV ZÁKON: JESTLIŽE OBDRŽÍTE DVA PROTICHŮDNÉ PŘÍKAZY, UPOSLECHNĚTE OBOU.-- MURPHY I. PRAVIDLO DŮSTOJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ: AŤ SE DĚJE, CO SE DĚJE, DBEJTE, ABY TO VYPADALO TAK, ŽE JE TO VÁŠ ZÁMĚR.-- MURPHY II. PRAVIDLO DŮSTOJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ: ŘEKNĚTE KATEGORICKÉ "NE" A PAK ZAČNĚTE VYJEDNÁVAT.-- MURPHY DOAENŮV ZÁKON PRŮTAHŮ: ČÍM POMALEJI PRACUJEŠ, TÍM MÉNĚ NADĚLÁŠ CHYB.-- MURPHY GILLENSONŮV ZÁKON NADĚJNÉHO OČEKÁVÁNÍ (ZBAVENÝ SEXUÁLNÍCH PŘÍCHUTÍ): NIKDY NEPODLÉHEJ VZRUŠENÍ, SMLUVÍŠ-LI SI SCHŮZKU S NĚKÝM, KOHO ZNÁŠ JEN PO TELEFONU.-- MURPHY COURTOISOVO PRAVIDLO: KDYBY LIDÉ ČASTĚJI NASLOUCHALI SAMI SOBĚ, ROZHODNĚ MÉNĚ BY MLUVILI.-- MURPHY HUTCHISONŮV ZÁKON: JESTLIŽE SITUACE VYŽADUJE SOUSTŘEDĚNOU POZORNOST, V TÉMŽE OKAMŽIKU VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ VYTRHNE NĚJAKÉ NEODOLATELNÉ ROZPTÝLENÍ.-- MURPHY PRAVIDLO POLITICKÝCH SLIBŮ: PRAVDA SE MĚNÍ.-- MURPHY PRAVIDLO PRO RADIKÁLY: TI, KTEŘÍ JSOU MORÁLNĚ NEJVÝŠE, JSOU NEJDÁLE VZDÁLENI OD PROBLÉMU.-- MURPHY I. BROWNŮV ZÁKON POLITICKÉHO VEDENÍ: KDO CHCE MÍT ÚSPĚCH V POLITICE, MUSÍ SE DOKÁZAT POVZNÉST NAD SVÉ ZÁSADY.-- MURPHY II. BROWNŮV ZÁKON POLITICKÉHO VEDENÍ: NEJLEPŠÍ CESTA K POLITICKÉMU ÚSPĚCHU SPOČÍVÁ V TOM, NAJÍT ZÁSTUP, KTERÝ NĚKAM SMĚŘUJE, A POSTAVIT SE DO JEHO ČELA.-- MURPHY JEN SEHNUTÝ ORÁČ OŘE ROVNOU BRÁZDU.-- PLINIUS KAŽDÝ SI VYBÍRÁ SVOU ZLATOU STŘEDNÍ CESTU.-- HORATIUS OPAKOVANÉ VĚCI SE LÍBÍ.-- HORATIUS NECHŤ SE SHODUJÍ SLOVA SE SKUTKY.-- SENECA ČÍM HORŠÍ JE STÁT, TÍM VÍCE MÁ ZÁKONŮ.-- TACITUS KRUTĚJŠÍ JE STÁLE SE BÁT SMRTI NEŽ ZEMŘÍT.-- SENECA ČÍM MOUDŘEJŠÍ JE ČLOVĚK, TÍM MÉNĚ MÁ POTŘEB.-- DIOGENES NENÍ PRAVDY, JE JEN PRAVDĚPODOBNOST.-- PROTAGORAS POZNÁNÍ JE NESKONALE CENNĚJŠÍ NEŽ VŠECHNY POŽITKY SVĚTA.-- SOKRATES DRUHÝ DEN JE ŽÁKEM DNE PRVNÍHO.-- PUBLIUS SYRUS KOMU JE DOVOLENO HŘEŠIT, HŘEŠÍ MÉNĚ.-- OVIDIUS KAŽDÝ ČLOVĚK CHYBUJE, ALE JEN HLUPÁK V CHYBÁCH SETRVÁVÁ.-- CICERO DÝCHTIVOST PO VLÁDĚ A MOCI JE SILNĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ VÁŠNĚ.-- TACITUS O VŠEM SE MÁ POCHYBOVAT.-- AINESIDEMOS SPRAVEDLNOST ANI NESPRAVEDLNOST NENÍ OD PŘÍRODY.-- ARCHELAOS BLAŽENÝ NENÍ TEN, KDO MÁ, CO SI PŘEJE, ALE TEN, KDO SI NEPŘEJE, CO NEMÁ.-- ANTHISTENES ZA VŠECH OKOLNOSTÍ SI ZACHOVEJ VNITŘNÍ SVOBODU.-- ARISTIPPOS UŽÍVEJ ROZKOŠE, ALE NEPROPADNI JI.-- ANTHISTHENES ČLOVĚK JE BYTOST PŘIROZENĚ SPOLEČENSKÁ.-- ARISTOTELES I KDYŽ JSI SÁM, NEDĚLEJ NIC ŠPATNÉHO. -- DEMOKRITOS ČLOVĚK POZNÁ JEN MALIČKÝ KOUSEK JSOUCNA, ALE KAŽDÝ VĚŘÍ, ŽE OBJEVIL VŠECHNO.-- EMPEDOKLES KRÁSU JAKO JEDINOU ZE VŠECH HODNOT MŮŽEME SPATŘIT.-- PLATON NESNAŽIL JSEM SE ZALÍBIT DAVU, PROTOŽE DAV NESCHVALUJE, CO JÁ VÍM, A JÁ NEVÍM, CO SCHVALUJE DAV.-- EPIKUR DĚLAJÍ-LI DVA TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ.-- TERENTIUS CHUDOBA SE SNADNO VYHNE ŠKODĚ.-- SALLUSTIUS POVAŽUJI ZA ZTRACENÉHO TOHO, KDO ZTRATIL STUD.-- PLAUTUS KAŽDÁ CHVÍLE JE TÍM KRATŠÍ, ČÍM JE ŠŤASTNĚJŠÍ.-- OVIDIUS PAPÍR SNESE VŠECHNO.-- CICERO JE SPRÁVNÉ SE DÁT POUČIT I OD NEPŘÍTELE.-- OVIDIUS BLESKY BIJÍ DO NEJVYŠŠÍCH VRCHOLŮ.-- HORATIUS ŠTĚSTÍ JE SLEPÉ.-- CICERO HLEDÁM ČLOVĚKA.-- DIOGENES ČÍM VÍCE LIDÉ MAJÍ, TÍM VÍCE ŽÁDAJÍ.-- JUSTINUS KOLIK ČLOVĚK ZNÁ, TOLIK ZMŮŽE.-- PLAUTUS NAHROMADĚNÉ PENÍZE VLÁDNOU, NEBO SLOUŽÍ.-- SENECA ZLÉ VĚCI SOUSEDÍ S DOBRÝMI.-- OVIDIUS NEJMÉNĚ ZNÁ ČLOVĚK SÁM SEBE.-- OVIDIUS KRÁSA, KTERÁ NEMÁ SVĚDKA, JE BEZ UŽITKU.-- CICERO NEJVĚTŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST VÝCHOVY JE TA, KTEROU SI ČLOVĚK DAL SÁM.-- E. GIBBON KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ TŘI CHARAKTER - JEDEN, KTERÝ UKAZUJE, JEDEN, KTERÝ MÁ, A JEDEN, KTERÝ SI MYSLÍ, ŽE MÁ.-- A. KARR POLITOVÁNÍHODNÝ TEN, KDO ŽIJE BEZ IDEÁLŮ.-- I. TURGENĚV BEZ VÍRY VE SVÉ SCHOPNOSTI A SVÉ SÍLY NELZE PODNIKNOUT ŽÁDNÉ DÍLO.-- N. K. KRUPSKÁ DĚLAT SNADNO TO, CO JE OBTÍŽNÉ PRO DRUHÉ, JE TALENT. DĚLAT TO,CO JE NEMOŽNÉ TALENTU, JE DÍLO GÉNIA.-- H. F. AMIEL TEN, KDO JE PRÁZDNÝ, JE NAPLNĚN SÁM SEBOU.-- M. I. LERMONTOV SAMOLIBOST NENÍ NIC JINÉHO, NEŽ KDYŽ NĚKDO SÁM SOBĚ PODKUŘUJE. UČINÍ-LI NĚKDO TOTÉŽ JINÉMU, JE TO LICHOCENÍ.-- ERASMUS ROTTERDAMMSKÝ MLÁDÍ JE NĚCO, CO MAJÍ JEN MLADÍ A ČEHO BY JEN STAŘÍ DOVEDLI MOUDŘE UŽÍVAT.-- T. WOLFE ZJEVNĚ BY MĚLY BÝT DVA DRUHY VÝCHOVY. JEDNA BY UČILA, JAK SI VYDĚLAT NA ŽIVOBYTÍ, DRUHÁ, JAK ŽÍT.-- J. TRUSLOW TĚLESNÁ PRÁCE OSVOBOZUJE OD DUŠEVNÍCH BOLŮ.-- LA ROCHEFOUCAULD V MLÁDÍ JSOU LIDÉ ZCELA OPOJENÍ BEZ VÍNA.-- KNIHA KABUS LIDÉ VĚŘÍ RÁDI TOMU, CO SI PŘEJÍ, ABY BYLA PRAVDA.-- J. CAESAR I TEN NEJSKROMNĚJŠÍ ČLOVĚK SI O SOBĚ MYSLÍ VÍC NEŽ JEHO NEJLEPŠÍ PŘÍTEL.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ PRVNÍM KROKEM K FILOZOFII JSOU POCHYBY.-- DIDEROT VELMI SILNÝ JE TEN, KDO DOVEDE MLČET, I KDYŽ JE V PRÁVU.-- CATO OZDOBOU HLUBOKÝCH MYŠLENEK JE JASNOST.-- VAUVENARGUES MOUDRÝ ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ V POZADÍ A TÍM SE PRÁVĚ DOSTÁVÁ V ČELO LIDÍ.-- LAO-C CIT ČLOVĚKA JE TUPĚJŠÍ NA DOBRO NEŽ NA ZLO.-- LIVIUS ZEMSKÁ OSE ZCELA ZŘETELNĚ PROCHÁZÍ STŘEDEM KAŽDÉHO MĚSTA A VESNICE.-- O. W. HOLMES SVĚT PATŘÍ OPTIMISTŮM, PESIMISTÉ JSOU JENOM DIVÁKY.-- F. GUIZOT MUDRC HLEDÁ VŠECHNO V SOBĚ, NEROZUMNÝ ČLOVĚK VŠECHNO VE DRUHÉM.-- KONFUCIUS NEJSILNĚJŠÍ JE TEN, KDO MÁ MOC NAD SEBOU.-- SENECA ABY SE DOSÁHLO VELKÉHO, JE TŘEBA ZAČÍT S MENŠÍM.-- LENIN OBTÍŽNÉ NEZNAMENÁ NEPŘEKONATELNÉ.-- KALININ ŽÁDNÉ VELKÉ VÍTĚZSTVÍ NENÍ MOŽNÉ, POKUD MU NEPŘEDCHÁZÍ MALÉ VÍTĚZSTVÍ NAD SEBOU SAMÝM.-- LEONOV JE LÉPE SE RADIT PŘED ČINY, NEŽ POTOM O NICH PŘEMÍTAT.-- DEMOKRITOS KDYŽ NAJDEŠ CESTU BEZ PŘEKÁŽEK, URČITĚ NEVEDE NIKAM.-- N. CLARK ÚSPĚCH PLODÍ ÚSPĚCH.-- N. CHAMFORT POKROK JE JEN USKUTEČŇOVÁNÍ UTOPII.-- O. WILDE PRVÉ KROKY - VŽDY NEJTĚŽŠÍ.-- R. THÁKÚR CHTĚL BYCH - TO NEZNAMENÁ NIC, CHCI - TO DĚLÁ DIVY.-- A. VINET MLÁDÍ JE NEJEN V LETECH, ALE I V MYŠLENKÁCH.-- F. BACON USNOUT NA VAVŘÍNECH DOKÁŽÍ I LIDÉ TRPÍCÍ NESPAVOSTÍ.-- A. GOSSANYI NEJLEPŠÍ VÝCHOVY SE DOSAHUJE SPÍŠ TÍM, CO SE UČÍME V ŽIVOTĚ, NEŽ TÍM, CO SE DOČTEME V KNIHÁCH. -- H. DE BALZAC JE TŘEBA ŽÍT ZAMILOVÁN V NĚCO, CO JE TI NEDOSTUPNÉ. ČLOVĚK ROSTE TÍM, ŽE USILUJE VZHŮRU.-- GORKIJ ODKLAD JE ZLODĚJ ČASU.-- E. YOUNG STŘEZTE ČAS - JE TO TKANIVO, Z KTERÉHO JE UTKÁN ŽIVOT.-- C. RICHARDSON SOVA JE PROTO SYMBOLEM MOUDROSTI, PROTOŽE I HLUPÁK VIDÍ ZA SVĚTLA, ALE MOUDRÝ ČLOVĚK VIDÍ I VE TMĚ.-- PANIN SPOLEČNÉ PRAVIDLO PRO NAŠEHO DUCHA I TĚLO JE: MOHOU PROSPÍVAT, JEN KDYŽ JSOU STÁLE ŽIVENY.-- VAUVENARGUES KAŽDÝ SI STĚŽUJE NA SVOU PAMĚŤ, NIKDO NA SVŮJ ROZUM.-- LA ROCHEFOUCAULD VŠECHNO INTELEKTUÁLNÍ ZDOKONALENÍ VZNIKÁ VE CHVÍLÍCH VOLNA. -- S. JOHNSON JESTLIŽE JE PRAVDA, ŽE CHUDOBA ČLOVĚKA SE MĚŘÍ JEHO POTŘEBAMI, PAK CTIŽÁDOSTIVEC A LAKOMEC HYNOU V NEJHORŠÍ BÍDĚ.-- J. DE LA BRUYÉRE ZLOZVYKU SE NEZBAVÍME TAK, ŽE HO VYHODÍME OKNEM, JE TŘEBA HO VYPROVODIT PO SCHODECH.-- M. TWAIN NEJLÉPE POZNÁME CHARAKTER ČLOVĚKA PŘI PENĚŽNÍCH ZÁLEŽITOSTECH, PŘI PITÍ A V HNĚVU.-- KNIHA TALMUD ZLÝ ČLOVĚK PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE VŠICHNI LIDÉ JSOU MU PODOBNI.-- PŘÍSLOVÍ ZÁVISTNÍK PŮSOBÍ SÁM SOBĚ ŽAL A JE TAK SÁM SOBĚ NEPŘÍTELEM.-- DEMOKRITOS ZÁVISTIVCI NEJSOU ŠŤASTNI DŘÍVE, DOKUD NEZPŮSOBÍ, ŽE DRUZÍ TAKÉ ZÁVIDÍ.-- C. DIANE ZÁVIST JE NEJHLOUPĚJŠÍ ZE VŠECH NEŘESTÍ, NEBOŤ NEPŘINÁŠÍ NIC.-- H. DE BALZAC KDYŽ JE KONEČNĚ NÁŠ CHARAKTER DOTVOŘEN, ZAČÍNAJÍ NÁS BOHUŽEL OPOUŠTĚT SÍLY.-- SEUME CHARAKTER ČLOVĚKA SE POZNÁ PODLE TOHO, JAKÉ VTIPY JEJ ZRANÍ.-- MORGENSTERN LIDÉ SE TLAČÍ KE SVĚTLU NE PROTO, ABY LÉPE VIDĚLI, ALE ABY MOHLI VÍCE ZÁŘIT.-- NIETZSCHE KDO JE MOUDRÝ? KDO SE U KAŽDÉHO NĚČEMU PŘIUČÍ. KDO JE SILNÝ? KDO SE UMÍ OVLÁDAT. KDO JE BOHATÝ? KDO JE SPOKOJEN SE SVÝM OSUDEM.-- KNIHA TALMUD JEŠTĚ NIKDO NEBYL TAKOVÝ FILOZOF, ABY TRPĚLIVĚ SNÁŠEL BOLENÍ ZUBŮ.-- SHAKESPEARE OPILEC SE PODOBÁ LÁHVI WHISKY, JEN HRDLO A BŘICHO A ŽÁDNÁ HLAVA.-- O´MALLEY LEŽÍ-LI TI NA SRDCI BLAHO TVÝCH DĚTÍ, NECH JE ZAKUSIT TROCHU ZIMY A HLADU.-- PŘÍSLOVÍ I LEV SE MUSÍ BRÁNIT PROTI MOUCHÁM.-- PŘÍSLOVÍ JE LÉPE SE OPOTŘEBOVAT NEŽ ZREZIVĚT.-- DIDEROT PRÁCE JE JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH VYCHOVATELŮ CHARAKTERU.-- S. SMILES KDYŽ SE ZAPNE PRVNÍ KNOFLÍK ŠPATNĚ, PAK JE CELÉ ZAPÍNÁNÍ ŠPATNÉ.-- GOETHE ZKUŠENOST SI DÁVÁ PLATIT NEOBYČEJNĚ VYSOKÉ ŠKOLNÉ, ALE NAUČÍ TOLIK,JAKO NIKDO JINÝ.-- T. CARLYLE LENOST JE ZVYK ODPOČÍVAT DŘÍVE, NEŽ SE ČLOVĚK UNAVÍ.-- J. RENARD LENOST JE STRACH PŘED OČEKÁVANOU PRACÍ.-- CICERO USTAVIČNÁ PRÁCE SE USNADŇUJE NÁVYKEM.-- DEMOKRITOS PRÁCE JE NEJLEPŠÍ PROSTŘEDEK K TOMU, ABYCHOM MILOVALI ŽIVOT.-- E. RENAN BYL TAKOVÝ LIJÁK, ŽE SE VŠECHNY SVINĚ OČISTILY A VŠICHNI LIDÉ ZASVINILI.-- G. LICHTENBERG JE JEN JEDINÝ ZPŮSOB, JAK POZNAT, CO V KOM VĚZÍ: PUSŤ HO K PRÁCI.-- F. X. ŠALDA NEJDE O TO, ZNÁT MNOHO, ALE O TO, ZNÁT ZE VŠEHO, CO JE MOŽNO ZNÁT, TO NEJPOTŘEBNĚJŠÍ.-- L. N. TOLSTOJ TRPĚLIVÝM ČEKÁNÍM SE NIKAM NEDOSTANEME, JEN TRPĚLIVOU PRACÍ.-- J. RUSKIN NEDOKONČENÉ NENÍ NIC.-- H. F. AMIEL BEZ USILOVNÉ PRACOVITOSTI NENÍ TALENTŮ ANI GENIŮ.-- MENDĚLEJEV KDYŽ PRACUJEŠ, NESTYĎ SE ŘÍCT TĚM, KTEŘÍ TI PŘEKÁŽEJÍ.-- V. I. LENIN DOBŘE VYKONÁNO JE VŽDY LEPŠÍ NEŽ DOBŘE ŘEČENO.-- B. FRANKLIN ČTENÍ PROHLUBUJE MYŠLENÍ, POVZBUZUJE MYSL K HLEDÁNÍ A ANALÝZE JEVŮ.-- KALININ MYSL MUSÍ BÝT ZAMĚSTNÁNA, NEBOŤ NENÍ-LI ZAMĚSTNÁNA, STÁVÁME SE MRZUTÝMI.-- S. JOHNSON UMĚNÍ PAMĚTI ZÁLEŽÍ V UMĚNÍ POZORNOSTI.-- S. JOHNSON BUĎTE SAMOUCI, NEČEKEJTE, AŽ VÁS NAUČÍ ŽIVOT.-- T. LEO KDO OVLÁDÁ PŘÍTOMNOST, OVLÁDÁ MINULOST. KDO OVLÁDÁ MINULOST, OVLÁDÁ BUDOUCNOST.-- GEORGE ORWELL(1984) NEJUŽITEČNĚJŠÍ JSOU KNIHY, KTERÉ NUTÍ ČTENÁŘE K DOPLNĚNÍ.-- VOLTAIRE JSOU DVA DRUHY KNIH. JEDNY ZKRAŠLUJÍ ŽIVOT, DRUHÉ BYT.-- LITĚRATURNAJA GAZETA SKUTEČNÁ UNIVERZITA DNEŠNÍ DOBY JE SBÍRKA KNIH.-- T. CARLYLE MUSÍŠ SE MNOHO UČIT, ABYS POZNAL, JAK MÁLO VÍŠ.-- M. DE MONTAIGNE ČLOVĚKA JE MOŽNO POZNAT PODLE KNIH, KTERÉ ČTE.-- S. SMILES POŽADOVAT, ABY SI NĚKDO PAMATOVAL VŠE, CO ČETL, JE JAKO ŽÁDAT, ABY SI PAMAMATOVAL, CO KDY SNĚDL. Z TOHOTO ŽIL TĚLESNĚ A Z ONOHO DUŠEVNĚ A STAL SE PROS

29.12.2009

Albert Camus

Nejsem filosof. Nevěřím dosti rozumu,
abych mohl věřit nějakému systému.
Co mě zajímá, je vědět,
jak je třeba se chovat,
když nevěříme ani v boha, ani v rozum.

03.10.2008

Toto je skutečně výstižné

Hněv je jako plamen,
který spaluje veškeré naše sebeovládání,
nutí nás k tomu, abychom mysleli, říkali a dělali věci,
kterých budeme později litovat.

Lidé nejsou horší, než byli dříve.
Jenom zpravodajství o jejich činech
je teď důkladnější.

26.09.2008

Moudra - Antoine de Saint-Exupéry

Moudra - Antoine de Saint-Exupéry

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší.

Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.

Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.

Nikdo se nemůže cítit zároveň odpovědným a zoufalým.

Nemyslí vůbec, a tak se mu nemůže stát, že myslel špatně.

Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.

Neboť se živím, abych žil, žiji, abych dobýval a dobývám abych se vrátil a rozjímal a cítil se ve svém poklidném mlčení člověkem širšího srdce.

Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.

Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám ze sebou.

26.09.2008

Životní moudra trochu s nadhledem


Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.

Ty po mně kamenem, já po tobě cihlou.

Malá dávka alkoholu neškodí v jakémkoliv množství.

Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí.

Alkohol je nepřítel lidstva. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.

Ranní ptáče dál doskáče, víc sežere a dřív chcípne.

Ranní ptáče dřív doskáče.

Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče.

Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo.

Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě.

Optimismus je způsoben nedostatkem informací.

Lež má krátké nohy a pravda ještě kratší.

Ženy jsou vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít.

Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.

Koho psa jíš, toho píseň pěj.

Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení.

Tchyně a vodka jsou nejlepší studené.

Čas jsou peníze. Peníze jsou lidi. Lidi jsou čas.

S poctivostí nejdřív pojdeš.

Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na pozítří.

Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří. Získáš dva dny volna.

Každá práce se udělá sama, jen se jí musí na to nechat dostatek času.

25.09.2008

Další várka citátů

• Každý východ je zároveň vchod.
(Tom Stoppard)
• Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.
(Jerry Seinfeld)
• Udělejte co můžete, s tím co máte, tam kde jste.
(Theodore Roosevelt)
• Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.
(Voltaire)
• Nejtěžší v životě je rozeznat, který most překročit a který spálit.
(David Russell)
• Banalita má vždycky obrovský aplaus. Všech spolutvůrců.
(Stanislaw Jerzy Lec)
• Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
(Platón)
• Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.
(Friedrich Nietzsche)
• Barometr je důmyslný přístroj, který ukazuje, jaké máme právě počasí.
(Ambrose Bierce)
• Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.
(Arthur Schopenhauer)
• Inteligentní ženy si vždycky berou blázny.
(Anatole France)
• Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce.
(Romain Rolland)
• Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.
(Benjamin Franklin)
• Jeden z nejsilnějších jedů, ubíjejících nejspolehlivěji lásku, je inkoust.
(Honoré de Balzac)
• Cynismus cyniků nespočívá v tom, že říkají co si myslí, ale v tom, že myslí.
(Gabriel Laub)
• Civilizace a kultura jsou vybudovány na odepřeném ukojení pudů.
(Sigmund Freud)
• Každý je takový, jak ho pán Bůh stvořil, a často ještě horší.
(Miguel de Cervantes)
• Člověk dokáže v životě zpackat ledacos, ale nic tak dokonale jako život.
(Gabriel Laub)
• Cynik - zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci jaké jsou, a ne jaké by měly být.
(Ambrose Bierce)
• Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.
(William Somerset Maugham)
• Civilizace a kultura jsou vybudovány na odepřeném ukojení pudů.
(Sigmund Freud)
• Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili.
(Gabriel Laub)
• Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i v potu a krvi, nudě, rozbitých domovech, rozdrcených ideálech, nemoci a šílenství.
(Henry Miller)
• Ironie je urážka v uniformě poklony.
(E. P. Whipple)
• Charakter člověka se pozná podle toho, jaký druh vtipu se ho dotkne.
(Christian Morgenstern)
• Když má herec peníze, neposílá dopisy, ale telegramy.
(Anton Pavlovič Čechov)
• Goliáš není chytrý, protože to nepotřebuje.
(Gabriel Laub)
• Komu nestačí málo, tomu nestačí nic.
(Epikuros)
• Fanatik je ten, kdo zdvojnásobí své úsilí, když zapoměl své cíle.
(G. Santayana)
• Improvizátor: člověk, který myslí na počkání.
(Gabriel Laub)
• Absurdní je to, co nemůže být odvozeno.
(Roquentin)
• Krásná žena poskytuje užitek jen milencům a malířům bez fantazie.
(Pablo Picasso)
• Umění není stárnout, umění je to snášet.
(Johann Wolfgang Goethe)
• Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně.
(Hirszfeld)
• Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost.
(George Bernard Shaw)
• Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
(Marcus Tullius Cicero)
• Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora.
(Kurt Tackmann)
• Láska a přátelství se vylučují.
(Jean de La Bruyére)
• V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.
(Francois-Auguste-Rene Chateaubriand)
• Nesprávné jsou ty války, ktré se podnikají bez příčiny.
(Marcus Tullius Cicero)


25.09.2008

Citáty a aforismy

Cesta do pekla je dlážděna dobrými předsevzetími.
České přísloví

Staňte se čestným člověkem a můžete si být jist, že je na světě o jednoho darebáka méně.
Carlyle

Opice schválně nemluví, aby si nemusely vydělávat na živobytí
Grahame

Dva není dvakrát jedna, dva je tisíckrát jedna
Chesterton

Muž a žena, jak by si ti dva mohli rozumět, vždyť každý chce něco jiného-muž ženu a žena muže
Karinthy

Každý pracuje jak umí, a někdy mnohem hůř
Růžička

Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokoušeli dělat něco, co stojí za to.
Goethe

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.
Wilde

Tlustí lidé žijí kratší dobu, ale jedí déle.
Lec

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství
Wilde

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl.
Perské přísloví

Mezi dvěmi lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: jeden, aby ihned zapomněl, co dal a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
Seneca

Snaž se, aby všechno mělo pokud možno svůj následek, nic nechochuzuje život tak, jako když mnoho věcí začneš a nic nedovedeš do konce.
Morggenstern

Závist je stejně stará jako neschopnost
Růžička

Když není nic ve žlabu, tak se koně perou
Francouzské přísloví

Výdaji na neřest je možno uživit dvě děti. Franklin

Kdo ve svém životě poznal třeba 100 žen, možná vůbec nepoznal lásku.
Čapek

Kdo miluje, nestárne
Don Juan

Když jsi přicházel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali a ty ses smál, až jej budeš opouštět.
Indické přísloví

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti.
Arabské přísloví

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením
Demokritos

Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou
Ovidius

Láska je přání něco dávat, nikoliv dostávat. Láska je umění něco produkovat, něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.
Pittakov

Ničím nestárne člověk rychleji, než neustálou myšlenkou na to, že stárne.
Lichtenberg

Zaručený způsob, jak žena dosáhne toho, aby se dotěrný muž držel zpátky, je provdat se za něho.
Wodehouse

Láska je štěstí, které si dáváme navzájem.
Sandová

Svět hledá lidi, kteří dovedou něco udělat, ne lidi, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali.
Rowlandová

Optimista:člověk, který v pondělí při nástupu do práce říká: a pozítří už máme středu.
Růžička

Chudým jest, komu mnohé schází. Nenasytné činí chtivost chudými.
Basil Velký

Když už nemůžeme moc svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat.
Blumenthal

Před manželstvím se domníváme, že milujeme, v manželství se to teprve učíme.
Kastner
Co je výprask, ví každý dosti přesně, ale co je láska, to neví pořádně nikdo.
Heine

Nemám nic proti konfliktům – v přiměřeném počtu.
Thackeran

Milovat a být rozumný nemůže ani Bůh.
Syrus

Krása urychluje všechno o patnáct dní.

Dokud dýchám, doufám
Latinské přísloví

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky.
Wilde

Pomni člověče jak krátko jsi živ a jak dlouho budeš mrtvý.

Nikdo zlý, není šťasten.
Inemalis

Nejlepší výchovná metoda je, obstarat dítěti dobrou matku.
Mongerstern

Veliká láska se rodí z poznání osoby, nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat-leda chudě.
Leonardo da Vinci

Kdysi se říkalo každé slečně panna, dnes se říká každému zaměstnanci pracující.
Laub

Dokázal se uživit jednou rukou – nataženou.
Růžička

Mladá generace má pocit, že sní přichází lepší svět. Stará generace má pocit, že sní ten lepší svět odchází.
Karel Čapek

Svět se točí jako kolo, měj přátele, věziž koho
České přísloví

Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny.
Wilde

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.
Musset

Kdo nemiluje, nemá vědět, že je milován
Epitékos

Lidé si navzájem nerozumí, milují se v nestejných chvílích.

Jestliže se žena hněvá, polibkem to nespravíš. Zde pomohou nejméně tři polibky
Goldoni

Když chceš udělat něco víc pro své dítě, tak pro něj dělej méně.
Stršel

Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
Kavrh

Buďte opatrní! I první pomoc poskytujte jako druzí.
Janone

Nauč svůj jazyk slovům to nevím, nebo budeš přistižen při lži.
Talmund

Nikdo se nestal nesmrtelný svou leností.
Franklin

Mladý se ptá: co to je? Starý se ptá: čí to je?
České přísloví

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o svých činech, jejich velikosti a s tichou radostí vidí sebe připojena na konci té krásné řady.
Goethe

Nějaký blázen. Objel půl světa a přivezl si jenom dojmy.
Růžička

Kde člověka neznají, berou ho podle toho jak vypadá.
Francouzské přísloví

Jedna hádka s manželkou mě stojí víc energie, než pět tiskových konferencí.
De Gaulle

Jediné vítězství nad láskou je útěk.
Napoleon

Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený, a končí tím, že touží být osamocený.
Tolstoj

Láska nám bere čas. Čas lásku.
Mamier

Filozof nikdy nevěří tomu co vidí, protože je strašně zaneprázdněný úvahami o tom, co nevidí.
Le Bowier De Fontelle

Výhodou starého mládence je, že si může oblékat ponožky kterým chce koncem.
Nestory

Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že hovoří pořád jenom o sobě.
Rochefoulalo

Jen tenkrát milujeme doopravdy, milujeme-li bez příčiny.
France

Láska je slepá, protože milujeme tmu.
Tadeus Gigieru

Jen zřídkakdy se najde práce, která by se tolik podobala Sisifovým mukám, jako práce ženy v domácnosti.
Boavoirová

Jak si kdo ustele, tak si mu tam někdo snaží lehnout.
Růžička

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý, v podstatě ale má člověk s přibývajícími léty, co dělat, aby se udržel tak chytrý jako byl.
Goethe

Nejčastěji cítíme křídla, když oblékáme dobře ušité sako.
Lec

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci
Wilde

Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům.
Lecke

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel každý má tu svou za onu jedinou.
Lessing

V lásce má větší cenu to, co je dovoleno vzít než to, co se dává.
Vrtega

Láska je jako listí stromů – je víc ve vzduchu než na zemi.
Rolland

Zestárnout není umění, umění je to snést.
Goethe

Kromě člověka celé tvorstvo ví, že základním životním cílem je radovat se ze života.
Butter

Ženy přikládají větší důslednost své kráse než své inteligenci. To proto, že muži bývají mnohdy hloupí, ale nikdy slepí.

Když lidé se mnou souhlasí, vždycky mám pocit, že se mýlím.
Wilde

Ti kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale osvojují si umění dělat nesnadné věci lehce.
Schiller

Dostat místo z protekce znamená vždycky: místo koho?
Růžička

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.
Hemingway

Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý hlupák může udělat totéž.
Shaw

Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, aby je unesli….. někdy i tři
Dumas ml.

Zaslouží-li člověk pochvaly, dbejte, abyste mu ji neodepřeli.
Ruskin

Kdyby se ženy oblékali jen pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.
Achard

Lenoch je ten, kdo nepředstírá, že pracuje.
Alaisová

Člověk potřebuje dva roky, aby se naučil mluvit, a šedesát let, než se naučí mlčet.
Lion Feuehhwanger

Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.
Sheridan

Dříve se mladé dívky začervenaly, když se styděly, dnes se stydí, že se začervenají.
Angl. Pedagog

Kohoutu, který pěje předčasně, bude zakroucen krk.
Turecké přísloví

Když nefunguje – jde na nervy, když funguje – jde na nervy.
Šéf o telefonu

Vymýšlím reklamy na margarín, abych si vydělal na chleba s máslem
Francouzský básník – anonym

Nejtěžší věc je psát doporučení pro někoho, koho známe.
Hubbard


Co se týká všech, musí řešit všichni.
Durrenmatt

Co jsi zdědil po svých otcích, toho musíš dobýt, abych to skutečně měl.
Goethe

Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl obětován cíli.
Schweizer

Člověk má vždycky něho nutnějšího na práci, než se oženit.
Netzeche

Bez loučení bychom nikdy nepoznali, jak drazí jsou nám ti, kteří nás opouštějí.
Lusting

Není ošklivých žen, jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými.
Ninod De Lenolos

Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele.
Voltaire

Paměť mám skvělou, ale krátkou.
Fernondel

Oč přibýváme na břichu, o to ztrácíme na vůli.
R. Quenton

Mýt se nemusíš, ale aspoň trochu nacákej v koupelně.
Rada sourozence

V oblaku kadidla je srážka snadná.
W. Brudzinski

Neklaň se vyššímu příliš nízko, může nerozpoznat tvou tvář.
W. Brudzinski

Život plyne za falešných poplachů falešných přátel.
W. Brudzinski

Najednou je třeba se zpovídat z předcházejících zpovědí.
W. Brudzinski

Ví, že někdo zvoní, ale neví, jaký obličej nastrojit.
W. Brudzinski

Srazili ho z vrcholu směšnosti na dno váženosti.
W. Brudzinski

Jednostranné myšlení je taky specializace.
W. Brudzinski
Spánek je jediná správná situace pro neaktivnost, stav bělosti je stav, v němž by nemělo být místa pro lenost.
Fromom

Mnozí si cení věcí jen proto, že je lze těžko získat, ne proto, že stojí za získání.
Keller

Člověk zůstává mladý, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet
odlišné názory druhých.
Eschenbachová

V lásce závisí výmluvnost květů na jejich sezonní ceně.
Lec

Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli. Druhý slyší ze všeho jen – ne.
Goethe

Co si především prohlídnu, potkám-li krásnou ženu? Jejího muže.
Francis Blanche

Práce je to, co nikdo nechce dělat.
T. G. Masaryk

V umění nejeden následovník zahlazuje stopy svých předchůdců.
W. Brudzinski

Správný člověk na správném místě, ale též ve správný čas.
W. Brudzinski

Nevrhej slova do větru, nevíš kam je zanese.
W. Brudzinski

Diplomacie je umění něco dostávat a vzbuzovat dojem, že to dáváme.
Franc. přísloví

Pamatuj, že nenormální je normální mezi nenormálními.
Indické přísloví

Líná huba, holé neštěstí. Pilná často značně větší.
Italské přísloví

To prokleté na malých poměrech je, že děláme malé duše.
Ibsen

Jsou učení sadisté, kteří raději slídí po omylech, než by potvrzovali pravdu.
Marie Curiová

Kámen padá n hrnek, běda hrnku! Hrnek padá na kámen, běda hrnku! Vždycky běda hrnku.
Lion Feuchtwanger

Odkládat bez nutnosti své povinnosti znamená stávat se svým vlastním dlužníkem, a podlehnout dříve, či později mravnímu bankrotu.
Neckerová

Vychování je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.
Herbart

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec starej, byl taky jednou mladej blbec.
Werich

Narodit se je dobrodružství,
Nebezpečnější pro ženu, než pro muže.
O Henry

Když vám neštěstí kouká do oken,
Přátelé tam ani nemrknou
Německé přísloví

Komu láskou nezpůsoben žal,
Ten též blaho lásky nepoznal.
Jungmann

Potřebujete něco rychle a přesně vyřídit,
Obraťte se na člověka velmi zaměstnaného.
Kdo nemá co dělat, nemá nikdy čas.
Cavour

Veselost je druh statečnosti.
Ernest Hemingway

Věčné honění za odpočinkem strašně unavuje.
Americké přísloví

Zde odpočívá zasloužilá Teréza,
která kopla jednoho generála,
dvaapadesát plukovníků,
osmnáct majorů,
pět kapitánů,dva seržanty
a do jednoho nevybuchlého granátu.
Nápis na hrobě muly americké armády

Střez se neschopných, jsou schopni všeho.
Čínské přísloví

Lehce vedle sebe přebývají myšlenky,
Avšak tvrdě se srážejí věci.
F. Schiller
Když nevíš do kterého přístavu pluješ,
Žádný vítr ti není dobrý
Seneca

Za všechno, co je na mně dobrého,
Vděčím knize
M. Gorkij

První polovinu života nám ničí rodiče,
Druhou děti.
N. N.

Ničím nejsme před 35. rokem života,
Před 45., před 55,
Pořád musíme posouvat hranici.
Jules Renard

Nevím o žádném povolání
Kde by si muži udrželi převahu,
Snad kromě vaření a dámské mody.
Birgkenhead

Jestliže je žena v neprávu,
Pak první co musíš udělat,
Je okamžitě ji odprosit.
Pierre Fresnay

Člověka vítaj dla šaty, a vyprevaď dla rozumu.
Slovenské přísloví

Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.
Maurois

Sami se posuzujeme podle toho, co jsme schopni udělat.
Druzí nás však posuzují podle toho, co jsme už udělali.
Longfllow

Silvestrovská půlnoc je chvíle,
Kdy lidé nevědí ani dne, ani hodiny, natož roku.

Teprve muž a žena vytvářejí dohromady celého člověka
Fuerbach

V manželství je třeba se občas přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme.
Goethe

Je-li pravda právo a spravedlnost na pochodu,
Pak teprve a skutečně je štěstím žít. J. Čapek

Mládež trpí tím, že nejsou školy,
V nichž by se učila žít s lidmi a se světem.
Mickiewicz

Poněvadž nám není dopřáno dlouho žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili,
Plinius

Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečným.
Franklin

Těším se na jaro jako kluk. Na lepkavé pupence se těším, na klíčící klíčky ke krátkému pocitu štěstí. Neboť jsem rád, že jsem naživu.
Werich

Lidé nepřestávají věřit v duchy. Například v ducha pokroku.
Lec

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku a také někdy i všechny lidi na světě.
Saroyan

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují.
Aristoteles

Nejméně spokojeným partnerem v manželství je babička.
Růžička

Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které mám vnukají hlouposti.
Napoleon

Učedník, od něhož nikdy nežádáme nic takového, co vykonat nemůže, nikdy neudělá všechno, co může.
Mitl

Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho vytvářeli.
Shaw

Abychom si věřili, potřebuje, aby v nás věřil někdo druhý.
Garczynski

Nikdo se nerodí sám pro sebe, ale pro společnost.
Komenský

Dva životy má ten, kdo má přítele
Lidové přísloví

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.
Morgenstein

Hledat lidi, jež byste milovali – toť tajemství a úspěch celého života
Sova

Jsou důležitější věci než peníze, jen je nutno mít peníze, abychom je mohli koupit.
Merimér

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných
Mill

Dědeček je ten, co nikdy nevyrost. Trouba, který si nevšim, že po vypršení jeho mládí se kolem zrodilo další, další a další.
Voskovec

Člověk nemá přátele, jen jeho úspěch je má.
Napoleon (po bitvě u Waterloo)

Kdo se oženil z lásky, má dobré noci a špatné dny.
Francouzské přísloví

Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty.
Mark Twain

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu.
Humbolat

V povaze, ve způsobu života, ve stylu – ve všem je nejkrásnější prostota.
Kalinin

Vyhledávejme, co máme s ostatními společného, ne to, co nás od nich dělí.
Ruskin

Kdo pohrdá lidmi, tím musí lidé také pohrdat.
Rej

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je. Přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je.
Keller

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal to, co můžeme udělat sami.
Wilde

Perpetum mobile existuje: člověk, který veškerou svou energii spotřebuje na údržbu své vlastní osoby.
Laub

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.
Schopenhauber

Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby byl člověk počat, jakmile se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován
Platon

Slovo má lehkost větru a sílu hromu.
V. Hugo

Blahoslavený ten, který nemá co říci a neodívá tento fakt do slov.
J. Tuwina

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedošel úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý.
Leonardo Da Vinci

Kde se mnoho pije, žere, tam otvírá nemoc dveře.
Slovenské přísloví

Byt bez knih, je jako tělo bez duše.
Cicero

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká.
N. N.

Méněcenný je člověk, který nebyl v mládí zvědav.
Schopenhauer

Rozvod se objevuje v historii současně s manželstvím. Nebo snad-o několik týdnů později.
Voltaiere

Na choulostivé otázky se má odpovídat dříve, než jsou vysloveny.
W.L. Brudcinski

Neříkej vždy co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš.
A. Claudius

Dříve rozbiješ atom než pomluvu.
A. Einstein

Kdo mnoho mluví, zřídka kdy uskutečňuje svá slova. Moudrý člověk se vždy bojí, aby jeho slova nepředstihla jeho skutky.
Konficius

Ženě je naprosto nepochopitelné, jak jí může někdo nemilovat.
Maugham

Mužova láska a jeho život není totéž. Ženina láska je celá její existence.
Byron

Žena je jako tvůj stín, běž za ní, bude před tebou prchat, utíkej před ní, poběží za tebou.
Musset

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí.
Disraeli

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat.
Herben

Na vlastní hloupost doplácíme. Na cizí hloupost nám to strhávají hned ze mzdy.
Růžička

Na světě jsou tři druhy přátel: Ti kteří vás mají rádi, ti, kterým jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí.
Chamfort

Když nemáš co na sebe, zjistíš, že jsi povahy nesmělé.
Ostrovskij

Mládí je božská nemoc, z níž se každý den uzdravujeme
Italské přísloví

Kdyby jen bylo možné klesnou do náruče ženy, a přitom nepadnout do jejich rukou.
Monttelant

Ženy jsou proto, abychom je milovali, a ne abychom je chápali
Wilde

Manželství nebývá šťastnou láskou, nýbrž naopak rozumem.
České přísloví

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.
Franklin

Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat i do svých mužů.
Jókai

V milování je podvod skoro vždy dále než nedůvěra.
Rockefoucauld

Láska existuje jen tehdy, je-li tu společný růst v lůně budoucnosti.
Teilhard de Chardin

Kde jsou si mladost zjedla, tam si chcem i starost.
Slovenské přísloví

Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit.
Jean Rostand

Nebýt milován to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
Caneus

Kdo se příliš zabývá nepatrnými věcmi, obvykle přestává být schopen velkých.
Rockefoucauld

Peníze jsou šestým smyslem umožňující plně těžit z ostatních pěti.
Oroan Willes

Někdy se domníváme, že jsme vyrostli, a zatím se nám pouze něco srazilo.
Růžička

Škoda: být starý je jediný způsob, jak žít dlouho.
Lesseps

Teprve, když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.
Ruskin

Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování.
Dosgtojevskij

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku.
Goethe

Klíčkem k dívčím srdcím se stal klíček od automobilu.
Růžička

Byli si nesnesitelně blízcí
Růžička

Šla cílevědomě po jeho dvoustopě.
Růžička

Neposuzujte ženy podle toho, jak často chodí do knihovny. Možná se jim líbí knihovník.
Růžička

Žárlivost: naše utkvělá představa, že druhý z manželů není o nic lepší než my.
Růžička

Jediná lidská dokonalost spočívá v tom, že si lidé jsou vědomi své nedokonalosti.
Sv. Jeroným

Moudří chovají v tajnosti sladkosti a kyselosti svého manželství.
Montaigme

Když milovat, tak nerozvážně.
Alexej Tolstoj

Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami. K tomu potřebuje nástroj. Potřebuje hoblík, nebo pluh….. i letadlo.
Saint Exupery


Na koně, kteří dobře táhnou, se hodně nakládá.
Německé přísloví

Buďte samouky, nečekejte, že váš život naučí.
Lec

Mrtvý se v živém dozví, proč padl.
N. N.

Každý hoch rád podrobně vypráví dívce o své práci.
Někdy jsem překvapeni, kolika oborům poměrně mladá dívka rozumí.
Růžička

Žena zavírá oči, aby lépe viděla, kam až muž půjde.
Je to škoda, jinak by viděla, jak i on zavírá oči, aby si mohl představit, že jde jinam.
Růžička

U své dospívající dcery nejvíc nenáviděl právě ta vlastnosti a způsoby chování, které tolik obdivoval u své sekretářky.
Růžička

Obraz byl čistě realistický, ale jeho název byl šíleně abstraktní – Mlčící žena.
Růžička

Její tvůrčí činnost mne ani tolik nezajímala, spíše ta potvůrčí.
Růžička

O nevšední ženu se ucházej všedním způsobem. Bude jí to nevšední.
Růžička

Byl bílý jako zeť.
Růžička

Stáří se má ctít, mládí bránit.
Německé přísloví

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment, obvykle taky poslední
Rowlandová

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem.
Zklame-li se v lásce žena – vdá se.
Wauwenaugenes

Většina toho, co odkládáme na zítřek, jsou věci, které jsme měli udělat už včera.
O. Henry

Člověk převyšuje stroj ještě také tím, že se umí sám prodat.
Lec


Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.
Swift

Neplánované nákupy, které podniká naše žena sama, zapisujeme do sloupce s označením hrůzná vydání.
Růžička

Do žen a do melounů s nevidí.
Italské přísloví

Ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
Goethe

Ženy jsou sfingy – bez tajemství.
Wilde

Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu, ať ji má, nebo nemá.
Hubbard

Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku.
Moliere

Když jsem deprimovaný, důvody té mé deprese jsou hluboké, závažné.
A stane-li se, že jsem někdy šťastný, pak důvody, pro které jsem šťastný jsou tak prchavé a povrchní, že jsem z toho deprimovaný.
Pierre Dacc

Většinu našich chyb lze prominout spíš prostředky, kterými se snažíme je utajit.
Rochefouchauld

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež s sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnosti.
Ruskin

Ženy jsou k tomu, abychom je milovaly a nikoli abychom je chápali.
Wilde

Zdržuj nohu svou od domu bližního svého, aby syt tebe neměl tě v nenávisti.
Šalamoun

Důležité není to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.
Dickens

Peníze léčí melancholii
Anglické přísloví

Když pohřbíváme mrtvou lásku, téměř nikdo nestojí nad hrobem
Pierre Dac


Čím více poznávám muže, tím více miluji psy.
Rolandová

Kdo je samoten, není ještě osamělý, naopak člověk může být osamělý i ve velkém množství lidí.
Seneca

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
Turecké přísloví

Je pořád lepší být ženat, než mrtev
Moliere

Ženy chtějí být považovány za nepřemožitelné, ale nechtějí, aby muži jednali tak, jako by tomu věřili.
Ninon De Lenolos

S penězi není tak dobře jako je bez nich zle.
Arménské přísloví

Nezkostnatět, ale ani nezměknout, stát na svém, ale nestát na místě, být pružný, ale neoblomný, být lvem nebo orlem, ale ne zvířetem, nebýt jednostranný, ale nemít dvě tváře – to je těžká věc.
Lec

Dříve jsem míval málo úcty k dospělým.
Byl to omyl, člověk nikdy nestárne.
Saint-Exupery

Mnoho cukru dítěti, zkazí zuby muže.
Německé přísloví

Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je moudrý,
A natolik hloupou, aby se mu obdivovala
Zangwill

Kdyby se mne Bůh při stvoření světa zeptal na radu, řekla bych mu, aby všechny vrásky umístil na chodidlo.
Ninon de Lenclos

Bolest nikdy nepřichází v životní velikosti – je vždycky větší člověka –
A přece se musí vejít do jeho srdce.

Jakož se dveře obracejí na stěžejích svých, tak lenoch na lůži svém.
Šalamoun

Nikdo nic nevymyslí, všechno přijde a naváže na něco.
Všechno je vymyšleno, jen se to musí objevovat.
Werich

Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšili na tím, že už nemohou dávat špatný příklad.
Rochefoucauld

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.
Jean Paul

V nouzi poznáš přítele – s přítelkyněmi se rozluč.
N. N.

Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži.
Conrad

Genius je jedno procento inspirace a devadesátdevět procent potu.
Edison

Práce bývá často matkou radosti.
Voltaire

Neexistuje nic takového, co by se dalo nazvat „právě tak dost peněz“.
Jsou jen dvě míry „žádné peníze“ a „nedostatek peněz“
Steinbeck

Čtyřicítka je stařecký věk mládí,
Padesátka je mládí stařeckého věku.
Hugo

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je člověku možno uložit.
Kant

Chcete-li být šťastni s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky.
Chcete-li být šťastni se ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.
Maurios

Mladým lidem se zdá, že peníze jsou nejdůležitější na světě. Když zestárnou, vědí to už najisto.
Wilde

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
Bacon

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu.
Vauweargues

Lidi obvykle spojuje stejný názor na osoby třetí a rozděluje odlišný názor na osobu třetí.
Hubard

Protože dva obvykle touží po samotě, hrozí lidstvu přelidnění.
Lec
Kdo nedokáže všechno, tomu nepromíjejme to, na co stačí.,
Brecht

Život je krátký, samozřejmě, ale v poměru k čemu.
Maurois

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví – to je víc, než jste mohl čekat.
La Bruyere

Já jsem s tebou a ty jsi se mnou – to jsme stále cítili.
Proč nyní ty jsi sebou a já mnou?
Staroindický text

I když se nedostává sil, již sama vůle je hodna chvály.
Ovidius

Lidé, kteří vydělávají lehce příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život.
Josef Čapek

To, že se už říká hodně, jen potvrzuje, ´že ještě není možné říkat všechno.
Růžička

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Goethe

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají radosti, ale proto, že přestává naděje.
Jean Paul

Každý národ vidí nedostatky jiných – a všichni mají pravdu.
Schopenhauer

Manželství je společenství jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což činí dohromady dvě osoby.
Bierce

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou.
Polské přísloví

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
Edison

Jen tak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den.
Goethe

Má takovou ženu, že ještě ani nemá peníze a už je nemá.
Laub

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.

Nejčastěji hledáme své štěstí tak, jako hledáme brýle – když je máme na nose

Ženina ústa zahojila mnoho ran.

Vzpomínky otravují přítomnost, a ničí budoucnost.

Štěstí lidi zmate víc než neštěstí,

Obejít se bez dobrých rad, je stejně těžké jako je poslouchat.,
Francois de la Rockefounhald

Již mnoho lidí ubližovalo proto, že příliš milovalo. Láska má někdy divné cesty.

Lidé chodí ulicemi a my se s nimi potkáváme a netušíme, že jsou to většinou jen masky, pod nimiž se skrývá bolest, nenávist, nepřátelství, závist a škarohlídství. Pod povrchem mnohých tváří se skrývá něco zcela jiného. Právě tak pod povrchem mnohých domů a dnů.

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv - není už posuzován svými, svou generací.
Goethe

Chytrá žena má miliony nepřátel – všechny hloupé muže.
Eschenbachová

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem.
J. F. Kennedy

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.
Francouzské přísloví

Když se kára a buvol shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta.
Indické přísloví

Zasejte skutek a sklidíte návyk, nasejte návyk a sklidíte povahu, zasejte povahu a sklidíte osud.
Tchackeray

Chtěl bych mít hromadu peněz a žít jako chudý člověk.
Picaso

Někdy člověk miluje tak, že raději všechno odpouští.

Touha po pomstě bývá velmi mocná. Dokonce tak mocná, že mnohý člověk zapomene na vše a žije jen jedinou myšlenkou, která ho zžírá dnem i nocí – pomstou.

Je zlé, když si nedáš poradit, ale 100x horší, když přijmeš každou radu.
Irské přísloví

Nabídnou přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.
Španělské přísloví

Rozumný mlčí, když hlupák vrčí.
Ruské přísloví

Pomluvy se šíří šeptem, aby nevzbudily hlas rozumu.
Ruské přísloví

Lépe zůstat ve stínu, než se dostat do špatného světla.
Ruské přísloví

Slibuj pomalu – jednej rychle.
Ruské přísloví

Směj se a celý svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
Masaryk

Odpouštěj celému světu všechno, jen sobě neodpusť.
Platon

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.
Svatopluk Čech

Přítel je ten, kro přichází, když všichni odešli.

Zbojníci od tebe chtějí peníze nebo život. Žena obojí
Butter

Je-li žena krásná – útoč na ni! Je-li ošklivá – vezmi útokem jinou.
Wilde

Láska je otevřená láska sodovky, vyprchá rychleji, než jsme se stačili napít.

Pod lavinou kritiky se vždycky špatně dýchá.

On měl auto, ona byt, tak se mohli klidně vzít.

Moderní dívky chtějí vypadat jako chlapci, proto nosí kalhoty.
Zčásti však chtějí dokázat, že jsou dívky a tak nosí přiléhavé svetry.
Finana

Drby jsou známkou malých lidí a malého ducha. Jsou také útěchou žen, které už nikdo nemiluje, a nikdo se jim nedvoří.
Maupassant

Ctnostná dívka nelítá za chlapem. Copak někdo viděl, že by past honila myš?
Tuxin

Přestat kouřit je nejsnadnější věc na světě.
Já to mohu potvrdit, zkusil jsem to již nejméně 1000x.
M. Twain

Povolnost, příliš velká shovívavost a hýčkání dělají z dětí tvory rozmarné, vzpurné a domýšlivé, mlsné a nesnesitelné.
Vyrostou a zůstávají dětmi.
Goya

V lásce je nejdůležitější vytrvat a stát se nepostradatelným.
Maugham

Plakala, nebylo divu. Říkal, že ji bude furt mít jen rád a rád a teď chce aby mu spravovala ponožky.

Klobouček na stranu nosím buď z frajeřiny, nebo po pořádné facce.

Mezi hodinami a zrcadlem není podstatného rozdílu. Oba ukazují přesný čas.

Ze sportu provozoval pouze motorismus, ráno, když se vracel taxikem.

Když se ti nelíbí tam kde jsi, prostě se seber a odejdi.
E. T. Seton

Civilizace je jen přechodné onemocnění.
Robinson Jeffers

Kdo pije, nemyslí, kdo myslí, nepije.

To není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let.
Chaplin

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led.
Eskymácké přísloví

Výše kultury je závislá na lásce k práci.
Gorkij

Každý kdo vydělává víc než my, je podezřelý.
N. N.

Mně nepřekvapuje, že astronomové objevili (většinou zbytečně) různé planety, ale že se dozvěděli jejich jména.
Tuewim

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.
Kant

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým.
Voltaire

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.
Fuller

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.
Pavese

Je-li nějaké tajemství úspěchu, pak je ve schopnosti postavit se na stanovisko druhého a posuzovat věci z jeho i svého hlediska.
Caesar

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečný.
La Bruyére

O cenu tvoji může být hádka, však o výsledku zprávu dá jeň zeň.
Vrchlický

To, co máme, deformuje to, co jsme.
Marx

Když chce člověk promluvit k člověku, musí vyndat nůž ze zubů.
Lec

Krása pomíjí, blbost je věčná.
Nestroy

Někteří lidé se nikdy ničemu nenaučí, protože všemu rozumějí příliš brzy.
Pope

Nedostatek peněz je svízel, jaké není rovno.
Rabelais

Nezáleží tak na velikosti chyby, jako na kvalitě výmluvy.
Růžička

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.
Montaigme

Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.
Michalangelo

Žádná pevnost není tak silná, aby ji peníze nezdolaly.
Cicero

Růst začínáme teprve okamžikem, kdy ztrácíme potřebu se vytahovat.
Laub

Když se pes nažere už ho ani nenapadne, aby se cpal dál a marně ho kdo láká. Ale člověk?
Werich

Mladý muž to v životě daleko nedosáhne, jestliže nedostal pár do nosu.
Churchill

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne, proti zvyku.
Balzac

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí.
Gaullner

Stálý úspěch je nutný jen pro zbabělce.
Švýcarské přísloví

Naše léto je jen zima na zeleno natřená.
Heine

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech.
Lichtenberk

Je podivuhodné, kolik je na světě nového, když si lidé píší každý den. Čekají-li měsíc, nemají si už co říci.
Rowlandová

Láska se podobá neočekávaně ulovené opici.,
Stroupežnický

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.
Fischer

Někdo bere člověka u srdce, někdo zase u huby.
Lec

Člověk je zdraví, když ho bolí pokaždé jinde.
N N.

I když svět jde kupředu, mladí musí stále začínat od začátku.
Goethe

Žena, která se zlobí, plní jen svou povinnost.
Renau

Sociální pokrok bez mravního pokroku je barbarství, mravní pokrok bez sociálního pokroku je lež.
Chesterton

Staří chodí špatně, ale radí dobře.
Dánské přísloví

Použijeme-li k dobrému cíli špatných prostředků, přestává být cíl dobrý.
Marx

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně spokojeni se svými ženami.,
Voltaire

Malé děti-malé starosti. Velké děti-velké starosti
Anglické přísloví

Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.
Goethe

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přítele.
Anglické přísloví

Člověče, svět stojí před tebou otevřen, dávej pozor, abys z něj nevyletěl.
Lec

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.
Chaplin

Manželství je jediné nevolnictví, která zákon dovoluje.
Mill

Kulturnost je nátěr, který se snadno rozpustí v alkoholu.

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoliv nenávidět.
Rotterdamský

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne.
Mailol

Musíme se mnoho, mnoho smát, abychom nemusel plakat nebo proklínat.
Šalda

Život není tak krátký, aby nestačil na zdvořilost.
Emerson

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný nedobrý kousek.
Hubbard

Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.
Dickens

Mladí lidé se hodí spíš k tomu, aby vynalézali, než aby soudili.
Baron

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit.,
Staelová

Věčné hledání cizích chyb je jedna z největších chyb vlastních.
Hubard

Lenoši chtějí pořád něco vykonat.
Vawenargues
Chceš-li uhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik, co tvůj odpůrce.
Palacký

Pravý filozof není ani optimista, ani pesimista, je humorista.
Colvin

Totéž chtíti a totéž nechtíti-to je to pravé přátelství.
Ladinské přísloví

Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady.
Hamingway

Lépe je být smutný s láskou, než veselý bez ní.
Goethe

Přítel je ten, kdo o vás všechno ví a má vás pořád stejně rád.
Hubard

Jazyk je jediný nástroj, který se stálým užíváním ostří.
Irwing

Špatné lidi nelze získat jinak, než je jim něco dáme. Šlechetné lidi získáme nejsnadněji důvěrou a láskou.
Xenofon

Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.
Leonardo Da Vinci

Peníze nejsou nic, jsou-li všechno, peníze jsou mnoho, nejsou-li všechno.
Hálek

Nemoudrý přemýšlí o tom, co řekl, moudrý však o tom, co řekne.
Perské přísloví

Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást duševní hygieny starých a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh.
L., Smith

Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel uplatnit.
Maurios

Odpočinek, jako všechno, končí únavou.
Dumasl ml.

Když se nám vede dobře, znají nás přátelé, když se nám vede zle, známe zase my své přátele.
Collins

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li tu druhou možnost.
Hemingway

Nudný společník, člověk který mluví, když chci mluvit já.
Twain

Dáte-li vedle sebe dokonalé a nedokonalé, poznají lidé hned rozdíl. Dáte-li jen nedokonalé, budou spokojeni.
Leibner

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnost a napůl omezit svá práva.
Shopenhauer

Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným.
Lec

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat.
Dánské přísloví

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje.
J. P. Florian

Člověk je jediný živočich, který musí pracovat.
Kant

Peníze nám opatří vše, vyjma štěstí.
Wallstrest Yjournal

Lidé si byli dřív bližší. Museli, zbraně nenesly tak daleko.
Lec

Není na světě nic hroznějšího, než nenáviděný domov. Být nešťastná ve styku s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťastná doma přirozené není.
Pascal

Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.
Achard

Pracovat pro práci samu, je proti přírodě.
Locke

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.
Pascal

Čas, to se člověk pokouší pořád zabít, a co nakonec zabije jeho.
Spencer

Není to beznadějné? Hledáme si kout na kouli.
LecVybral jsem si, není již mým cílem hledat to by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
Alain

Není nic dražšího člověku než přítel v nouzi.
Plautus

Hádka je solí lásky, ale ať vám neujede ruka!
Gruzínské přísloví

Největší předností některých mužů je jejich žena.
Sandová

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
Deschanges

Nejkrásnější na lásce je její začátek, proto si ho člověk tak rád zopakuje.
Ligne

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.
Schopenhauer

Co mohou vědět o Anglii lidé, kteří znají jenom Anglii.
Kipling

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.
Rotterdamský

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasíná, velký rozdmýchává.
Sádí

Všeliké kvaltování, toliko pro hovada dobré jest.
Komenský

Někdo má břicho a nemá auto. Někdo má auto a nemá na břicho.
Ideál blahobytu – břicho v autě.
Laub

Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
Platon

Proti narození a smrti není léku. V mezidobí zachovej radost.
Santayana

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná.
Rochefoucauld

První povinností je být čím kdo je. Odvážit se říct: tohle je dobré a tamto špatné.
Rolland

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být šťasten, to by byl zázrak.
Balzac

Na vyléčení svízelů je práce lepší než whisky.
Edison

Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat.
Horacius

Mladí netrpí ani tolik svými chybymi, jako opatrností starých
Vauvenargues

Postupuj podle zásad, u nichž bys mohl chtít, aby se staly všeobecným zákonem
Kant

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl zavři.
Franklin

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce samé nalézá štěstí.
Pascal

Nuť někoho dělat míň než čemu rozumí a polámeš ho.
Frýd

Kdo se opije a přejí, neumí ani pít, ani jíst.
Savarils

Když stavitel staví dům a nepostaví jej přesně a dům se zřítí a zabije majitele, má být usmrcen i stavitel.
Chammupapiho zákoník (2. tis.let př.n.l.)

Mladí nevědí co chtějí , ale nesnesou, aby je vybízeli k něčemu jínému.
Rowlandová

Čtvrtit dovedou i ti, kteří neumějí počítat do tří.
Lec

Obnovená přátelství potřebují větší péčí, než nepřerušená.
Rockefoucauld

Muž se žení, protože se zamiloval, žena se zamilovala. Protože se chce vdávat.
Durernois

Láska, jediná oblast, kde nám nic nepokazí neschopnost osob třetích.
Laub

Příteli slunce, nemyslíš, že to je pitomost na kvadrát, takový krásný den šéfovi darovat?
Prévert
Štěstí to je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.
Whaleu

Pochybujte si, chcete-li o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samé.
Musset

Kolísání kolem pevného bodu je život.
Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.
Maurois

Život je jako trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.
Armstrong

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.
Dickens

Lásce lez zabránit jen v jejích počátcích.
Stendhal

Víno není alkohol.
Francouzské přísloví

Co neumíš, nech toho, nedávej se do toho.
České přísloví

Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střítliví.
Chesterfield

Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka.
Laub

Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody.
Maurois

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, kterou jsou nám ku prospěchu.
Descartes

Teprve, když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.
Ruskin

Ničeho nedosáhnou ti, kteří vstávají až dlouho po probuzení, a ti, kteří se budí dlouho po té co vstali.
Roosweltová

Pravdy jsou vždy dvě, ale jen jedna z nich je lež.
R. Fabry

Člověk dokáže v životě leccos zpackat, ale nic tak dokonale, jako život.
Laub

Nauč se poslouchat a budeš umět vládnout.
Solon

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám, mladí, dospělí a starci.
Bernerol

Svět patří optimistům, pesimisté jsou jen diváci.
Guizet

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.
B. A. Helvetius

Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.
M Twain

Chceš-li mít málo času, nedělej nic.
Brudzinski

S jídlem (naším) roste chuť (druhých)
Lec

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to co vědí.
Čapek

Domům se počítají léta, a moudrý člověk vždy jest mlád.
Bulharské přísloví

Je sporné, kdo má nejlepší předpoklady k výchově dětí, ale nepochybné je, že rodiče mají ty nejmenší.
Shaw

V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme.
Goethe

Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč ten, kdo je nesmělý se diví, že není milován.
Maurois

Nejeden sehraný kolektiv pracuje jako jeden muž-doslovně.
Brudzinski

Získat ženu je rozhodně snazší, než se jí zbavit.
H. De Balzac

Člověk slyší jenom to, čemu rozumí.

Říká se, že peníze nepřinášejí štěstí. Bezpochyby se tím myslí peníze druhých.
S. Quitry

Mozek je nejvíce přeceňovaným orgánem.
W. Allen

Mysli na to, že se tento den už nikdy nevrátí.
Dante

Strašné je, že se nedá žít ani s ženami, ani bez nich.
G: Byron

Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení.
Byron

I když jsi sám, snaž se, aby všechny tvé skutky byly ctnostné a čisté tak, jako by byl přítomen celý svět.
Arnošt z Pardubic

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, proto však odpočinek není ještě konečný cíl.
Aristoteles

Stáří může být nešťastné a neradostné, právě tak jako mládí.
Srovnám-li, nezdá se mi stáří i se všemi slabostmi, které přináší, bez radosti, jen zabarvení a zdroje těchto radostí jsou jiné.
Wilhelm Humboldt

Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to.
Cherterfield

Naše špatné návyky jsou mnohdy to jediné, čím jsme svým dětem sympatičtí.
Růžička

Muži žárlí na své předchůdce, ženy na ty, co přijdou po nich.
Achard

Budiž srdce šťastné, nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.
Němcová

Kdo nic neví, musí všemu věřit.
Neruda

Optimista je člověk, který luští křížovky perem.-

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit.
Walther

Dětem dopřáváme vzdělání jen proto, aby nás pak měly za blbce.
Švandrlík

Vnitřní zralost není pokaždé závislá na věku.
Steinová

Říci někomu, že je idiot – to nemusí být urážka, ale diagnoza.
Tuwin

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a hlupák ze všech stran.
Židovské přísloví

Čas je těhotný událostmi a každá vteřina rodí osudy, jimž hvězdy předurčily, aby od jistého okamžení neodvratně směřovaly k bodu, v něm se jejich průsečíky protnou.
Pavel Frýbort

Město je jedno obrovské mraveniště, jehož zdánlivý chaos má však svůj pevný, třebaže neviditelný řád.
Pavel Frýbort

Věci se stávají, neboť je tak dáno. Nevíme, kdy se ocitáme na dráze vedoucí k určitému cíli: můžeme si být pouze jisti, že nic nemůže zastavit události, které se daly do pohybu.
Pavel Frýbort.

Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.
L. N. Tolstoj

Otrok netouží po svobodě, touží se stát dozorcem otroků.
Laub

Jenom žena ví, čeho je schopna.
W. S. Maugham

Přítel – někdo, před kým je možné myslet nahlas.
Emerson

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbcům nic nezmůže.
Laub

Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přátel.
Turecké přísloví

Kdo nenávidí víno, hřeší.
T. Akvinský

Musíš se hodně učit, abys poznal jak málo víš.
M. de Moutaigue

Moudří lidé mluví, protože mají co říci, hloupí, protože chtějí něco říci.
Platon

Nesmíme se nechat zmást důkazy.
Freud


Nemluv dlouho, protože život je krátký.
Larni

Je nebezpečné být upřímný, nejsi-li zároveň hloupý.
Show

Každý se snaží, nebo chce vyhnout stereotypu.
Ale co není stereotyp?
Každý den vstáváme, každý den jíme, každý večer jdeme spát.
Takže jestli někdo žije bez stereotypu, tak nejí, nespí a neprobouzí se!

Nesnaž se převýšit ostatní, ale převyš sám sebe.

Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.

Člověk, který si neumí vážit lidské práce, nedokáže si vážit ani člověka samotného.

Největší neštěstí většiny lidí je to, že se neuvědomují jak jsou šťastní.

Žít, to je to nejvzácnější dar na světě, neboť většina lidí jenom existuje.

Dobrá paměť je základem přátelství, ale zkázou lásky.

Kráse není vždy pravá, pravda není vždy krásná.
Laub

Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

Závist je nejhorší ze všech neřestí, protože nepřináší nic.
H. de Balzac

Ženám se v životě líbí jednoduché věci – jako například muži.

Jaký je rozdíl mezi mužem a počítačem? Počítači stačí říct všechno jen jednou!

Děti si kolikrát myslí, že jim neříkáme pravdu, a my ji sami hledáme jako zlatý květ kapradí, co kvete jen jednou v roce a zdaleka ne pro každého. A ještě jen v pohádkách.

Romeo a Julie umřeli mladí. Každá velká láska je krátká, Jenom záblesk a potom tma.

Co člověk dostane zadarmo, nebývá mu vzácné.

Já na děti myslím pořád, mám je v sobě obtištěné, jsou moje děti a přesto mohu být svobodná, musím být svobodná, pokud jsem k nim dostatečně zodpovědná, pokud je miluju, musím se projevovat jako ten, kdo vidí, cítí a myslí. A miluje. Co víc jim mohu dát, než naznačit jim směr? A jak jinak jim mám značit cestu než skrz své zkušenosti.

Ženy mají vždycky tak trochu víc děti než muži.

Láska není ty a já. Láska je my.

Láska je jediné bohatství, které se zvyšuje tím, že se rozděluje.

Život je silnější než smrt. Láska než nenávist.

Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody a vyplave s rybou v zubech.

Jsou jen dva druhy mužů. Jedni mají ženy kvůli svým penězům a druzí mají peníze kvůli svým ženám.
Liz Taylorová

Je lepší rozsvítit alespoň malou svíčku, než proklínat temnotu.
Kaufucius

Lidé, kteří jsou roztrpčeni na svět, jsou tak trochu nebezpeční. Domnívají se, že život jim zůstal něco dlužen. Jen to, co je v člověku, ho dělá šťastným nebo nešťastným.
A. Christie

Když mi bylo dvacet, myslel jsem na lásku. Potom už jsem jenom miloval myšlení
Albert Einstein

Jediná věc, pro kterou ztrácíme nervy jsou hodinky, ručičky se točí příliš rychle.
Edison

Ba, tímto smyslem proniknout chci býti, poslední závěr moudrosti je ten, jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o něj den co cen.
Goethe (Faust)

Jste chtivý pověsti o své odvaze? Musíte riskovat život.
Chcete vyniknout v životě? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.
Špatnosti se platí až dodatečně.
Savrola 1817

Ten kdo se tak nespoutaně nechává unášet svými emocemi, vášněmi a touhami, jistě nemyslí na to, že svíčka zapálená z obou konců také rychleji vyhoří.,
Rosa Albachová-Rettyová (babička Romy Schneiderové)

Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci, které nespatříš zrakem, přesto však uznáš, že jsou ….
Lucretius

Knoflíkem kulatým provlékej místo jehly prsteníček a pak závojem bílým omotej i svůj svatební věneček.

Víte proč vdané ženy váží víc než svobodné? Svobodná přijde domů, koukne co má v lednici a jde do postele. Vdaná koukne co má v posteli a jde do lednice.Jedné ženě trvá 20 let než udělá ze syna muže a jiné ženě trvá 20 minut než z něj udělá hlupáka.
Rolandová

Nikdo nemůže být naprostým specialistou, aniž by nebyl v pravém smyslu omezencem.
G. B. Shaw

Jak se žena zbaví 90 kila nadbytečného tuku? Rozvede se!

Štěstí je životní styl.

Špatného manžela můžeme opustit a začít s jiným. S dobrým manželem musí žena vydržet celý život. Není většího trestu pro ženu než dobrý manžel.

V lásce vyhrává ten, kdo miluje míň.
Boccacio

Jsou dny, kdy Bůh tvoře člověka přecenil své možnosti.
Wilde

Pesimista-člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě.,

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se